ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Біологія. Барна

Варіант 14

Частина І. У завданнях 1-12 виберіть одну правильну, на Вашу думку, відповідь із чотирьох запропонованих і позначте її значком х у комірці, розміщеній поряд.

1. Проаналізуйте твердження щодо об’єкта, зображеного на рисунку, і виберіть правильні:

 • I — цифрою 1 позначено квітколоже;
 • II — цифрою 2 позначено стовпчик маточки;
 • III — цифрою 5 позначено пиляк;
 • IV — цифрою 7 позначено чашолистики.
 • ◻ А I, III, IV;
 • ◻ Б II, III;
 • ◻ В I, IV;
 • ◻ Г II, III, IV.

2. Укажіть, у яких органах папоротеподібних розташовані спорангії:

 • ◻ А у спорогонах;
 • ◻ Б у стробілах;
 • ◻ В у стеблах;
 • ◻ Г у сорусах.

3. Проаналізуйте твердження щодо тварини, зображеної на рисунку, і виберіть правильні:

 • I — на рисунку зображено колонію актиній;
 • II — на рисунку зображено колонію червоного корала;
 • III — цифрою 1 позначено поліпи;
 • IV — цифрою 2 позначено вапняковий скелет колонії.
 • ◻ А I, III;
 • ◻ Б II, III, IV;
 • ◻ В І, ІІ, IV;
 • ◻ Г II, IV.

4. Укажіть групу, що містить назви лише прохідних риб:

 • ◻ А кета, камбала, сьомга;
 • ◻ Б осетер, плотва, кета;
 • ◻ В окунь, лосось, тріска;
 • ◻ Г вугор, горбуша, лосось.

5. Укажіть, яка залоза внутрішньої секреції регулює діяльність інших залоз:

 • ◻ А гіпофіз;
 • ◻ Б епіфіз;
 • ◻ В статева залоза;
 • ◻ Г надниркова залоза.

6. Укажіть рецептори вестибулярного апарату:

 • ◻ А волоскові клітини півколових каналів;
 • ◻ Б клітини барабанної перетинки;
 • ◻ В волоскові клітини завитки;
 • ◻ Г опорні клітини завитки.

7. Один із ферментів в організмі собаки містить 150 амінокислот. Визначте масу фрагмента ДНК, у якому закодовано цей фермент, якщо маса одного нуклеотида становить 345 Да:

 • ◻ А 310 500;
 • ◻ Б 155 250;
 • ◻ В 465 750;
 • ◻ Г 207 000.

8. Структурними компонентами інтерфазного ядра клітини є:

 • ◻ А кристи, матрикс і ядерця;
 • ◻ Б каріолема, каріоплазма, хроматин, ядерця;
 • ◻ В грани, тилакоїди, хроматин;
 • ◻ Г плазмалема, каріолема, каріоплазма.

9. У профазі І мейозу клітина людини містить:

 • ◻ А 23 хроматиди;
 • ◻ Б 46 хроматид;
 • ◻ В 92 хроматиди;
 • ◻ Г 138 хроматид.

10. Укажіть, який відсоток некросоверних гамет утворює дигетерозиготна особина, якщо гени А і В повністю зчеплені між собою:

 • ◻ А 0 %;
 • ◻ Б 20 %;
 • ◻ В 50 %;
 • ◻ Г 100 %.

11. Причинами вродженої сліпоти можуть бути аномалії кришталика та рогівки ока. Це рецесивні ознаки, які успадковуються незалежно. Мати й батько здорові, але є носіями рецесивних алелей сліпоти. Яка імовірність народження у них здорових і хворих дітей:

 • ◻ А 56,25 % здорових і 43,75 % хворих;
 • ◻ Б 43,75 % здорових і 56,25 % хворих;
 • ◻ В 75 % здорових і 25 % хворих;
 • ◻ Г 50 % здорових і 50 % хворих?

12. Явище розходження ознак у нащадків, що є наслідком пристосувань предків до різних умов довкілля, називають:

 • ◻ А дивергенцією;
 • ◻ Б мімікрією;
 • ◻ В конвергенцією;
 • ◻ Г онтогенезом.

Частина II. У завданнях 13-15 виберіть правильні, на Вашу думку, відповіді із шести запропонованих і позначте їх значком х у комірках, розміщених поряд.

13. Укажіть риси, характерні лише для дводольних рослин:

 • ◻ 1 коренева система стрижнева (за незначним винятком);
 • ◻ 2 мають дві сім’ядолі в насінині;
 • ◻ 3 розмножуються насінням і частинами тіла;
 • ◻ 4 мають квіти й утворюють насіння;
 • ◻ 5 поширені в помірному кліматі;
 • ◻ 6 мають камбій.

14. Укажіть фактори живої природи:

 • ◻ 1 міжвидова конкуренція;
 • ◻ 2 кількість опадів;
 • ◻ 3 внутрішньовидова конкуренція;
 • ◻ 4 переважаючі вітри;
 • ◻ 5 кормова база взимку;
 • ◻ 6 сезонні міграції.

15. Укажіть захворювання органів дихання:

 • ◻ 1 гайморит;
 • ◻ 2 отит;
 • ◻ 3 пневмонія;
 • ◻ 4 коліт;
 • ◻ 5 холецистит;
 • ◻ 6 туберкульоз.

У завданні 16 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте значки х у таблиці праворуч.

16. Установіть відповідність між значенням молюсків для людини та їх назвами:

 • 1 шкідники рослин;
 • 2 отруйні види;
 • 3 проміжні хазяї паразитів;
 • 4 використовують у їжу;
 • А устриця, мідія, морський гребінець;
 • Б виноградний слимак, голий слимак;
 • В корабельний черв’як;
 • Г ставковик малий, бітінія;
 • Д молюски з роду Конус.

У завданні 17 дайте короткі відповіді на запитання.

17. Наведіть три приклади хемоавтотрофних бактерій:

1. ____ .

2. ____ .

3. ____ .

Частина III. Завдання 18 виконують лише учні класів (груп) з поглибленим вивченням біології. У завданні 18 до кожного з трьох речень, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, пропущений термін, позначений літерою. Поставте значки х у таблиці праворуч.

18. ____, (1) на відміну від інших органел, характеризуються певною автономією функціонування у клітині.

Ці органели містять власну спадкову інформацію — ____, (2) а також здатні синтезувати власні білки.

Вони не виникають з інших структур клітини, а ____ (3).

 • А лізосоми й пероксисоми;
 • Б кільцеву РНК;
 • В хлоропласти та мітохондрії;
 • Г утворюються самокопіюванням;
 • Д кільцеву ДНК;
 • Е розмножуються поділом.

Завдання для Частини IV та Частини V атестаційної роботи вибирає вчитель. Його виконують на окремому аркуші зі штампом школи.

Відповіді можна знайти тут