Крок до ВНЗ. Географія. Довідник

Глобальні проблеми людства

Проблема війни та миру

Причини виникнення

• Наявність зброї масового знищення;

• об’єднання в межах однієї країни кількох народів, неврахування їхніх етнічних рис

Шляхи розв'язання

• Скорочення виробництва та торгівлі зброєю;

• утворення міжнародних організацій для боротьби за мирне врегулювання конфліктів (Рада Безпеки ООН)

Екологічна проблема

Причини виникнення

• Бурхливі темпи зростання виробництва;

• недосконалі технології виробництва;

• забруднення довкілля

Шляхи розв'язання

• Удосконалення очисних споруд;

• перехід до маловідходних виробництв;

• запровадження нових технологій та «екологічного мислення»

Сировинна й енергетична проблема

Причини виникнення

• Зростання обсягу видобудку корисних копалин;

• вичерпність мінеральних ресурсів;

• зростання потреб в енергії населення й виробництва

Шляхи розв'язання

• Ресурсозбережні технології;

• використання відходів;

• пошук нових родовищ;

• перехід до альтернативних джерел енергії

Демографічна проблема

Причини виникнення

• Демографічний вибух у країнах, що розвиваються;

• демографічна криза в розвинених країнах

Шляхи розв'язання

• Демографічна політика;

• протизаплідні засоби;

• піднесення рівня освіченості

Продовольча проблема

Причини виникнення

• Демографічний вибух у країнах, що розвиваються;

• недосконалі технології в сільському господарстві;

• нестача коштів на техніку

Шляхи розв'язання

• Розширення ріллі;

• підвищення родючості ґрунтів;

• аграрні реформи;

• запровадження нових технологій у сільському господарстві

Проблема освоєння Світового океану

Причини виникнення

• Збільшення морських вантажопотоків;

• випробування ядерної зброї в океані;

• аварії на танкерах і підводних човнах

Шляхи розв'язання

• Раціональне океанічне природокористування;

• нерозповсюдження ядерної зброї;

• зменшення виливів нафти;

• охорона морських тварин, контроль над виловом риби

Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються

Причини виникнення

• Економічна залежність від розвинених країн;

• колоніальне минуле;

• великі військові витрати;

• демографічний вибух

Шляхи розвивання

• Реформи в соціо-економічній сфері;

• матеріальна допомога розвинених країн;

• демографічна політикаПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.