Фізика і астрономія. Рівень стандарту. 11 клас. Засєкіна

Перевірте себе (§ 7-13)

1. Укажіть назву величини, що характеризує швидкість перенесення електричного заряду через поперечний переріз провідника.

 • А робота струму
 • Б електрорушійна сила
 • В сила струму
 • Г потужність струму

2. У якому середовищі здійснюється перенесення речовини під час проходження струму?

 • А у металах
 • Б в електролітах
 • В у напівпровідниках
 • Г у будь-якому середовищі

3. Укажіть рядок, у якому наведено лише діелектрики.

 • А вода, ртуть, олія
 • Б залізо, алюміній, магній
 • В повітря, скло, водний розчин соляної кислоти
 • Г слюда, парафін, спирт

4. У колі, зображеному на малюнку, амперметр показує 1 А. До яких точок кола потрібно під’єднати вольтметр, щоб його покази були 4 В?

 • А до точок А і Б
 • Б до точок Б і В
 • В до точок Б і Г
 • Г до точок А і В

5. Укажіть джерело світла, в якому використовується розряд у газі.

 • А люмінесцентна лампа
 • Б лампа розжарення
 • В світлодіод
 • Г прожектор

6. За даними малюнка визначте кількість теплоти, яка виділяється в колі протягом 20 хв.

7. Через розчин сірчаної кислоти пропустили заряд 2 · 105 Кл. Визначте масу та об’єм утвореного водню за нормальних умов (pатм = 105 Па, Т = 273 К), густина водню

8. Три гальванічні елементи, ЕРС яких 2,2 В; 1,1 В; 0,9 В, а внутрішні опори відповідно 0,2 Ом; 0,4 Ом; 0,5 Ом, увімкнені в коло послідовно та створюють струм 1 А. Визначте зовнішній опір кола.