Фізика. 8 клас. Засєкіна

Відповіді до вправ

Вправа 1

1. а) 3220 Дж; б) 559 200 Дж

2. Збільшиться в 2 рази

3. 9200 Дж

4. 378 Дж/(кг • °С)

5. Нагрівання; вода

6. сІІІ > сІІ > сІ

7. На 10 °C

8. 20 °C

9. На нагрівання води у 25 разів більше

Вправа 2

1. 40 °C

2. 6,4 °C

3. 120 л гарячої, 80 л холодної

4. 40 °C

5. 12 °C

6. 2172 Дж/(кг • °С)

7. 10550 Дж

8. 19,5 °C

9. 0,1 °С/хв

Перевірте себе (§ 1-10)

Рівень А (початковий)

1. Б

2. А

3. А

4. Б

5. Г

6. А

Рівень В (середній)

1. В

2. А

3. В

Рівень С (достатній)

1. Г

2. 30 °С

3. 117,2 кДж

Рівень D (високий)

1. 109 г

2. 880 Дж/(кг • °С)

Вправа 3

1. Для льоду. У 13,8 разів

2. У рідкому

3. У 158 разів

4. Ні. Лід спочатку нагрівається до температури плавлення, а вже потім тане, і процес плавлення потребує надходження теплоти.

5. Правильно на мал. б. На мал. а помилка в швидкості нагрівання. На мал. в — помилка в температурі плавлення

6. 3125 Дж

7. І — лід, ІІ — сталь

8. 83,3 °С

9. 8 °С

10. 44,1 кДж

Вправа 4

1. Ні. Для кипіння необхідна додаткова енергія, а взяти її можна тільки від більш нагрітого тіла.

2. Водяна пара.

3. 57,5 • 105 Дж

4. 2,72 МДж

5. 12,3 МДж.

6. 89,4 °С

7. 74,3 кДж

8. 26,36 МДж

Вправа 5

1. 4,82 кг

2. 133 МДж

3. Ні, спалювання кам’яного вугілля прогріє піч більше

4. 105 МДж; 15 частин бензину на 4 частини спирту

5. Дизельне паливо

6. 15 МДж/кг; 30 МДж/кг; у 2 рази

7. 216 МДж; дизельне паливо і природний газ

8. 55 °С

9. 105 кДж

10. 100 кДж; 333 Вт

Вправа 6

1. 29,4 %

2. 0,96 ГДж

3. 33,3 %

4. 20 %

5. 9,9 %

6. 33,3 %

7. 3,1 кг

8. 40 %

9. 140 кВт

Перевірте себе (§ 11-17)

Рівень А (початковий)

1. Г

2. В

3. В

4. В

5. Б

6. Г

Рівень В (середній)

1. Б

2. Б

3. А

Рівень С (достатній)

1. В

2. 0,38 кг

3. 1048 кДж

Рівень D (високий)

1. 52 Дж/(кг • °С)

2. 545 Н

Вправа 7

1. (1; 1), (3; 3), (11; 11), (13; 13)

2. —

3. 1-А; 2-Б; 3-Г

4. а — позитивний; б — негативний

Вправа 8

1. 6,4 • 10-7 Кл; 3,64 • 10-18 кг

2. —

3. Зменшиться

4. Діелектрики можуть «утримувати» електричний заряд, на відміну від провідників

5. Обидві кульки мають позитивний заряд. Заряд кульки «б» більший

6. Змінився на позитивний

7. —

Вправа 9

1. Модуль сили взаємодії не зміниться, а напрям — зміниться на протилежний

2. 1-2 притягання; 2-3 відштовхування; 1-3 притягання

3. Збільшиться в 3 рази

4. 45 мН

5. 3,35 см

6. 10 нКл

7. 9 • 10-5 Н; 5 • 10-5 Н

8. 36 • 10-5 Н, в напрямку заряду 40 нКл

Вправа 10

1. 3,4 А

2. 15,4 с

3. 0,6 А

4. 5 • 1012

5. 1,6 • 10-6 А

6. 1,5 Кл; заряд, що проходить через поперечний переріз провідника за 4 с

Вправа 11

1. 24 В

2. 220 В

3. 1 • 1011

4. 18 Кл

5. а) 0-2 А; 0,1 А/под; 1,3 А;

б) від -5 до 5 мА; 1 мА/под; 3 мА;

в) 0-160 В; 1 В/под; 103 В;

г) 0-10 В; 0,5 В/под; 4 В;

д) 0-2 А; 0,1 А/под; 1,8 А

Вправа 12

1. 3 А

2. 0,3 А

3. RІ = 2 Ом; RІІ = 4 Ом; RІІІ = 1 Ом

4. 12 Ом

5. 440 Ом

Вправа 13

1. 0,01 Ом

2. 0,765 мм2

3. R2 > R1 у 2 рази

4. 45 м

5. 6,8 кг

6. ≈ 14 мОм

7. 0,33 Ом

8. 0,384 Ом • мм2

9. 18,5 м

Перевірте себе (§ 18-30)

Рівень А (початковий)

1. В

2. В

3. Б

4. В

5. Г

6. Б

Рівень В (середній)

1. Г

2. Б

3. Б

Рівень С (достатній)

1. Г

2. 13,75 м

3. 6 нКл

Рівень D (високий)

2. 1023

Вправа 14

1. 3,2 В; 2 В; 1,2 В

2. 110 В

3. 440 Ом

4. 3 В; 9 В

5. 2 А; 46 В

6. Вниз: покази амперметра і вольтметра зменшаться

7. 3 А; 30 В

8. На алюмінієвому в 1,65 разів більша

9. 40 Ом

Вправа 15

1. 0,25 Ом

2. 0,25 Ом

3. У 9 разів

4. У другому в 5 разів

5. 300 Ом; 1,2 А; 0,4 А

6. —

7. 1,12 А

Вправа 16

1. Три опори з’єднати паралельно й послідовно до них приєднати четвертий

2. 2/3 Ом; 1,33 Ом; 6 Ом; 3 Ом

3. 6 А

4. У першого і третього амперметра збільшаться, у другого — зменшаться

5. 10 Ом; 7,5 Ом

6. 3,6 Ом; 5 А; 2,5 А; 1,67 А; 0,83 А

7. 4 Ом; 1 Ом

Вправа 17

1. 27 Вт; 121,5 Вт; 54 Вт

2. Зросте потужність

3. 880 Дж

4. Потужність другого 3/4 від потужності першого

5. 0,42 Ом • мм2

6. 7425 Дж

Вправа 18

1. 36 кДж

2. 0,33 Ом

3. Донизу: зменшується опір кола, зростає сила струму й відповідно зростає кількість теплоти, що виділяється

4. а) 303 Дж; б) 1435 Дж

5. 237,6 кДж

6. 20 хв 25 с

7. 91 %

8. 49 А

9. 51,6 %

10. 0,174 мм

Вправа 19

1. 559 мг

2. 0,34 г/Кл

3. 2 А

4. 2,26 А

5. 612 г

6. 3000 с

7. 0,3 • 10-6 кг/Кл; нікель

Перевірте себе (§ 31-37)

Рівень А (початковий)

1. Г

2. Б

3. Б

4. В

5. В

6. Г

Рівень В (середній)

1. В

2. В

3. Б

Рівень С (достатній)

1. —

2. 303 кДж

3. Г

Рівень D (високий)

1. 7 хв 28 с

2. 10 Вт

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст