Фізика. 8 клас. Засєкіна

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Фізика. 8 клас. Засєкіна

Вивчаючи фізику в 7 класі, ви переконались, що ця наука відкриває для вас багато таємниць природи, допомагає пояснити явища, з якими ви стикаєтеся на кожному кроці. Ще більше відкриттів ви зробите, вивчаючи теплові й електричні явища у 8 класі! Полегшить вам цей шлях пізнання книга, яку ви тримаєте в руках і з якою працюватимете впродовж навчального року. Цей підручник містить два розділи. Перед кожним із них коротко викладено суть матеріалу, що міститься в даному розділі, а наприкінці, у рубриці «Підсумки до розділу ...» узагальнено і систематизовано навчальний матеріал. Розділи поділено на параграфи, що починаються з коротких рубрик «Ви дізнаєтесь» і «Пригадайте». Ці рубрики повідомлять вам про основні питання, які розглядатимуться в параграфі, а також підкажуть, що потрібно пригадати із раніше вивченого. В основному тексті параграфа формули, визначення і поняття для зручності виділено шрифтом і кольором. Наприкінці кожного параграфа є рубрика «Підбиваємо підсумки», яка допоможе вам краще запам’ятати головне.

Розділ 1. Теплові явища

§ 1. Тепловий рух

§ 2. Агрегатні стани речовини

§ 3. Температура

§ 4. Залежність розмірів тіл від температури

§ 5. Внутрішня енергія

§ 6. Теплопровідність

§ 7. Конвекція

§ 8. Теплове випромінювання

§ 9. Кількість теплоти. Розрахунок кількості теплоти під нас нагрівання тіла

§ 10. Тепловий баланс

Лабораторна робота № 1. Вивчення теплового балансу за умов змішування води різної температури

Лабораторна робота № 2. Визначення питомої теплоємності речовини

Перевірте себе (§ 1-10). Теплові явища

§ 11. Кристалічні та аморфні тіла

§ 12. Розрахунок кількості теплоти під нас плавлення/тверднення тіл

§ 13. Випаровування і конденсація

§ 14. Кипіння. Розрахунок кількості теплоти під час пароутворення/конденсації

§ 15. Згорання палива. Розрахунок кількості теплоти внаслідок згорання палива

§ 16. Перетворення енергії в теплових процесах

§ 17. Теплові двигуни

Перевірте себе (§ 11-17). Теплові явища

Підсумки до розділу «Теплові явища»

Розділ 2. Електричні явища. Електричний струм

§ 18. Взаємодія заряджених тіл

§ 19. Електрон. Електричні властивості речовини

§ 20. Електричне поле

§ 21. Механізми електризації тіл. Закон збереження електричного заряду

§ 22. Подільність електричного заряду

§ 23. Закон Кулона

§ 24. Електричний струм. Джерела електричного струму

§ 25. Дії електричного струму

§ 26. Електричне коло

§ 27. Сила струму

§ 28. Електрична напруга

§ 29. Електричний опір. Закон Ома для ділянки кола

Лабораторна робота № 3. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра й вольтметра

§ 30. Електричний опір металевих провідників. Питомий опір

Перевірте себе (§ 18-30). Електричні явища. Електричний струм

§ 31. Послідовне з’єднання провідників

Лабораторна робота № 4. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників

§ 32. Паралельне з’єднання провідників

Лабораторна робота № 5. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників

§ 33. Робота і потужність електричного струму

§ 34. Закон Джоуля—Ленца. Електронагрівальні прилади

§ 35. Електричний струм у металах

§ 36. Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Закон Фарадея

§ 37. Електричний струм у газах

Перевірте себе (§ 31-37). Електричні явища. Електричний струм

Підсумки до розділу «Електричні явища. Електричний струм»

Відповіді до вправ