Фізика. 8 клас. Засєкіна

§ 25. Дії електричного струму

Ви дізнаєтесь

  • Як проявляє себе електричний струм і як це можна використати

Пригадайте

  • Що таке електричний струм
  • Як можна «спостерігати» за електричним струмом

Як було сказано в попередньому параграфі, рух електрично заряджених частинок у провідниках людське око не здатне спостерігати. Для цього застосовують спеціальні прилади. До того ж електричний струм спричиняє цілу низку явищ, за якими можна визначити його наявність.

Теплова дія струму. Як відомо, температура тіла пов’язана з хаотичним рухом частинок речовини. Електричний струм також зумовлений рухом частинок речовини (у цьому разі — електрично заряджених). Отже, електричний струм і температура — взаємопов’язані? Перевіримо на досліді.

Приєднаємо до полюсів джерела струму нікеліновий або ніхромовий дріт (мал. 117). У результаті досліду бачимо, як дріт нагрівається, розжарюється до червоного світіння і провисає. Спостерігаємо теплову дію струму.

Мал. 117 Теплова дія струму

Теплова дія струму пояснюється тим, що сила електричного поля розганяє заряджені частинки, збільшуючи їх кінетичну енергію, а отже призводить до нагрівання.

Для деяких речовин таке нагрівання може викликати й світлову дію. Наприклад, в електричних лампах розжарювання, де вольфрамова нитка нагрівається до яскравого світіння.

Теплову дію струму можна спостерігати на прикладі нагрівання спіралей електричної лампи розжарювання, електропраски, електроплити, електричного обігрівача (мал. 118).

Мал. 118. Застосування теплової дії струму в побутових приладах

Теплова дія струму широко використовується під час контактного зварювання металів (мал. 119). Крізь деталі, що зварюють, пропускають струм великої сили. У результаті в місцях контактів деталі дуже нагріваються й зварюються.

Мал. 119. Використання теплової дії струму під час контактного зварювання металів. Міст імені Є. О. Патона в Києві — перший у світі суцільнозварний міст завдовжки 1543 м

Теплова дія електричного струму спостерігається не лише в металевих провідниках, а й у рідких і газоподібних.

Хімічна дія струму. Вивчаючи хімічні джерела струму, ми з’ясували, що внаслідок хімічних реакцій здійснюється вивільнення електрично заряджених частинок, які накопичуються на відповідних полюсах джерела.

Якщо ж електричний струм пропускати через водні розчини кислот, лугів і солей, то на металевих електродах, занурених у такий розчин, спостерігаються хімічні реакції. Одночасно з хімічною дією спостерігається й теплова — розчин, по якому проходить струм, нагрівається.

У результаті пропускання електричного струму крізь воду відбувається хімічна реакція з утворенням водню та кисню (мал. 120).

Мал. 120. Розкладання води на водень і кисень унаслідок проходження електричного струму

Детальніше процеси проходження електричного струму крізь розчини електролітів та їх практичне застосування ви будете вивчати в § 36.

Магнітна дія струму. На залізний цвях або стержень намотаємо кілька десятків витків ізольованого мідного провідника. Звільнивши кінці провідника від ізоляції, приєднаємо їх до джерела струму. Бачимо, що така котушка притягуватиме дрібні металеві предмети як магніт (мал. 121). Роз’єднаємо електричне коло. Струм по котушці не проходить, і вона втрачає магнітні властивості.

Мал. 121. Магнітна дія струму

Ганс Крістіан Ерстед

(1777-1851)

Данський учений-фізик і хімік, дослідник електромагнетизму

Явище існування навколо провідника зі струмом магнітного поля дослідив данський учений Ганс Ерстед (мал. 122). Він демонстрував студентам досліди з нагрівання провідників електричним струмом. Під час дослідів один із студентів помітив, що в разі проходження електричного струму по провіднику магнітна стрілка, розташована поблизу провідника, відхиляється.

Мал. 122. Дослід Ерстеда

Так, завдяки уважності студента та дослідницьким навичкам ученого-викладача було відкрито магнітну дію струму. Що в подальшому дало поштовх до об’єднання досліджень електричних і магнітних явищ.

На відміну від хімічної, магнітна дія електричного струму спостерігається завжди, незалежно від того, яким є провідник: твердим, рідким чи газоподібним. Магнітна дія струму спостерігається навіть у вакуумі, де неможливі теплова та хімічна дії.

Якщо рамку із дроту вмістити в магнітне поле і пропускати через неї струм, то вона почне обертатись у певному напрямі (мал. 123, а). На цьому явищі ґрунтується функціонування різноманітних електричних двигунів (мал. 123, б), електровимірювальних приладів тощо.

Мал. 123. Електричні двигуни: а — схема дії; б — різні конструкції електродвигунів

Підбиваємо підсумки

Електричний струм проявляється за такими діями: тепловою, хімічною та магнітною. Ці дії досить часто проявляються одночасно.

Теплова й магнітна дія струму спостерігається в усіх середовищах (твердих, рідких і газоподібних). Магнітна дія спостерігається навіть у вакуумі.

Я знаю, вмію й розумію

  • 1. Де на практиці можна спостерігати дію електричного струму?
  • 2. Де використовують теплову дію електричного струму?
  • 3. У чому полягає хімічна дія електричного струму?
  • 4. У чому особливості магнітної дії струму?

ПОЯСНІТЬ

  • 1. Яка дія струму використовується в кожному з перелічених випадків: а) приготування їжі на електроплиті; б) освітлення кімнати лампою розжарення; в) позолочення деталей; г) нагрівання води електричним чайником; д) піднімання деталей за допомогою електромагніту?
  • 2. Які дії струму можна спостерігати в разі його пропускання через розчин кам’яної солі; у разі спалаху блискавки?