Фізика. 8 клас. Засєкіна

Перевірте себе (§ 11-17). Теплові явища

Рівень А (початковий)

1. Оберіть формулу, за якою визначають кількість теплоти, що необхідна для плавлення твердого тіла (за температури плавлення).

 • А Q = cmΔt
 • Б Q = Lm
 • В Q = qm
 • Г Q = λm

2. На великих теплових електростанціях застосовують...

 • А двигуни внутрішнього згорання
 • Б реактивні двигуни
 • В парові турбіни
 • Г ядерні реактори

3. Що відбувається з температурою речовини під час її плавлення?

 • А збільшується
 • Б зменшується
 • В не змінюється
 • Г для одних речовин — збільшується, для інших — зменшується

4. Процес переходу речовини із рідкого агрегатного стану в твердий називається.

 • А випаровуванням
 • Б конденсацією
 • В кристалізацією
 • Г сублімацією

5. Речовини, які не мають сталої температури плавлення, називають.

 • А кристалічними
 • Б аморфними
 • В монокристалами
 • Г полікристалами

6. Двигун виконав роботу, яка дорівнює 100 кДж, віддавши при цьому в довкілля 300 кДж теплоти. Який ККД цього двигуна?

 • А 30 %
 • Б 23 %
 • В 33 %
 • Г 25 %

Рівень В (середній)

1. За один цикл тепловий двигун виконав роботу, що дорівнює 5 МДж, віддавши при цьому в навколишнє середовище 700 кДж теплоти. Скільки теплоти отримав двигун на початку циклу?

 • А 6,95 МДж
 • Б 5,7 МДж
 • В 705 кДж
 • Г 570 кДж

2. Скільки часу триває плавлення твердої кристалічної речовини, яка має графік залежності температури від часу, що зображений на малюнку 73?

Мал. 73. Графік залежності температури від часу

 • А 2 хв
 • Б 4 хв
 • В 6 хв
 • Г 8 хв

3. Яка кількість теплоти виділяється внаслідок конденсації 2 кг водяної пари, якщо її температура 100 °С?

 • А 4,6 МДж
 • Б 46 МДж
 • В 23 000 кДж
 • Г 46 кДж

Рівень С (достатній)

1. З підвищенням температури швидкість випаровування зростає. Це зумовлено:

 • 1) збільшенням кількості молекул, що мають енергію, потрібну для виходу з рідини;
 • 2) послабленням сил взаємодії між молекулами.

Виберіть правильні твердження.

 • А тільки причиною 1
 • Б тільки причиною 2
 • В причинами 1 і 2
 • Г жодною із вказаних причин

2. У калориметрі міститься вода масою 1 кг, за температури 30 °С. У калориметр вміщають лід за температури 0 °С. Якою повинна бути маса льоду, щоб він весь розтанув?

3. Яку кількість теплоти потрібно затратити, щоб 2 кг води за температури 30 °С нагріти до кипіння та 200 г випарувати?

Рівень D (високий)

1. Унаслідок нагрівання на газовій плиті 10 л води від 20 °С згоріло 125 г природного газу. На скільки змінилась температура води, якщо ККД плити 0,4?

2. Автомобіль проїхав 100 км і витратив 6 л бензину. Якою є сила тяги двигуна автомобіля, якщо його ККД — 26 %?