Природничі науки. 6 клас. Засєкіна

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 40. Степ і лісостеп. Лани та луки

Досліджуй

1. Розглянь інфографіку земельних ресурсів світу (мал. 40.1). Порівняй співвідношення площ орної та малопридатної для використання землі у світі та в Україні. Оформи подібну інфографіку земельних ресурсів України. Візьми до уваги, що площа водних ресурсів в Україні становить 4 % від загальної.

Земельний фонд

Частка (%) від

загального фонду земель світу

площі земель України

Орні землі

11

58

Луки і пасовиська

24,6

16,9

Ліси і чагарники

31,4

17,6

Малопродуктивні землі (пустелі, болота, гори)

30

3,3

Землі під забудовами

3

4,2

Мал. 40.1. Земельні ресурси

Дізнавайся

У чому особливості лісостепу, луків, степу?

Лісостеп (мал. 40.2, а) є перехідною зоною між зоною лісів та степом і включає в себе їхні особливості. У лісостепу переважно трапляються ділянки листяних лісів. Він проходить широкою смугою із заходу на схід по середині України й займає близько третини всієї площі країни. У лісостеповій зоні тепле літо і помірно холодна зима. Опадів випадає менше, ніж у зоні мішаних лісів, але більше, як у степах. Природні умови сприятливі для росту й розвитку дикорослих і багатьох культурних рослин. Тут зростають билинець, ведмежа цибуля, астрагал шерстистоквітковий, сокирки польові. Серед дерев найпоширенішими є дуби, липи, клени, берези й тополі. Часто біля водойм можна побачити вербу — один із символів України. Тваринний світ лісостепу представлений лисицями, зайцями, косулями, дикими кабанами, ховрахами, кротами, білками, ящірками та зміями (вуж звичайний та мідянка). Більшість цих тварин поширені й у зоні мішаних лісів.

Мал. 40.2. а — лісостеп; б — луки; в — степ; г — лани (поля)

У зоні лісостепу також поширене рослинне угруповання луки (мал. 40.2, б), для яких характерне достатнє або надмірне зволоження. На луках ростуть багаторічні трави, зокрема горицвіт і конюшина. Там, де близько до поверхні підходять ґрунтові води, утворюються зволожені заплавні луки. Люди використовують луки для випасання худоби та для сінокосу.

Степ (мал, 40.2, в) — це природна зона, яка займає весь південь та схід України. Справжньою королевою українського степу є ковила. Тут можна побачити 27 видів цієї рослини, і майже всі вони внесені до Червоної книги України. Також у степу ростуть тюльпани Шренка, півонія кримська, меч-трава болотяна, горицвіт, звіробій. Тваринний світ представлений невеликими тваринами переважно маскувального забарвлення, адже в степу нема де сховатися від ворогів. В українських степах найпоширенішими є тушканчик, тхір, куниця кам’яна, хом’як, полівка, заєць, горностай, вовк, лисиця, жайворонок, лунь, канюк, журавель степовий, дрохва, полоз жовточеревий та степова гадюка.

Що називають ланами широкополими?

Ти, звісно, знаєш словосполучення «лани широкополі». Ланами (мал. 40.2, г) називають безлісу рівнину, рівний, широкий простір або поле. Завдяки особливим природним умовам та рослинності у степах України сформувалися найродючіші ґрунти на планеті — чорноземи. Саме тому понад 2/3 всієї площі лісостепу й степу в Україні — це орна земля. Ще орні землі займають 1/3 лісової смуги, й зовсім мало — у Карпатах. Загалом сільськогосподарські угіддя займають 70,5 % загальної площі країни, з них 57 % — орні землі.

На ланах України вирощують зернові, кормові, овочеві, технічні, баштанні культури й картоплю. Усі поживні речовини в сільськогосподарських культурах — це результат уже знайомого тобі процесу — фотосинтезу. Рослини використовують лише частину утворених під час фотосинтезу поживних речовин, а іншу — запасають. Саме ці речовини, які рослина залишила про запас, люди навчилися використовувати або в їжу, або як джерело сировини для подальшого виробництва.

Як збільшити й зберегти врожай?

Коріння рослин поглинає з ґрунтового розчину поживні елементи, зокрема Нітроген, Фосфор, Калій (запиши хімічні символи цих видів атомів). У дикій природі поповнення їх забезпечене сезонним відмиранням і перегниванням. Людина вилучає врожай із ділянки, де ростуть рослини. Навіть виносить бур’ян. І колообіг речовин не завершується. Тому людина мусить уносити в ґрунт різні добрива: органічні (гній, компост) та мінеральні, що містять неорганічні сполуки.

Добрива вносять у ґрунт у певній кількості за науково обґрунтованими нормами.

Так само строго визначено види засобів захисту рослин і норми використання їх у землеробстві. Адже поміж них чимало отруйних, небезпечних, що за неправильного використання шкідливі для людини й довкілля.

Учені виявили, що самих лише добрив та засобів захисту рослин для розв’язання проблеми дефіциту харчових ресурсів, зниження собівартості продуктів, створення їжі з новими, корисними властивостями замало. Одним зі способів подолання глобальної проблеми нестачі харчових продуктів є створення генетично модифікованих організмів (ГМО), зокрема й рослинних.

Дій

ЗНАЙ - ПОЯСНЮЙ - ЗАСТОСОВУЙ - ТВОРИ

1. Назви: а) біотичні й абіотичні чинники екосистем степу й лісостепу; б) групу, до якої належать найпоширеніші рослини степів; в) три найважливіші види атомів, що є поживними елементами, які рослина вбирає з ґрунту.

2. Наведи приклади а) рослин, що ростуть на території лісостепу та степу; б) сільськогосподарських культур, вирощуваних у твоїй місцевості; в) органічних добрив.

3. Гречка вбирає з ґрунту переважно Калій, Магній, а цукровий буряк — Нітроген, Фосфор, Калій, Магній, Кальцій. Поясни, чому на тій самій ділянці ґрунту небажано вирощувати ті самі культурні рослини кілька років поспіль.

4. Поясни, чи правильно вважати бур'яни абсолютно шкідливими рослинами.

5. Склади ланцюг живлення для екосистем степу, лісостепу, луку.

6. Досліди: а) умови проростання насіння сільськогосподарських культур; б) вплив добрив на ріст і розвиток рослин; в) етикетки харчових продуктів й визнач, які з них містять ГМО.

7. Здійсни реальну або віртуальну екскурсію і досліди рослинний і тваринний склад степу (лісостепу, поля, луку). Оформи результат дослідження.