Природничі науки. 5 клас. Засєкіна

§ 48. Гори, гори ясно

Горітиме чи ні?

1. Спрогнозуй займистість / незаймистість парафіну, шматочка паперу, дерев’яної тріски, уламка скла, шматочка пластику, камінця, води тощо й познач у таблиці займисті речовини буквою З, незаймисті — Н. Попроси дорослих разом перевірити прогноз експериментально. Доповни спостереження. Дотримуйтеся правил безпеки!

Назва об’єкта

Прогноз щодо займистості

Результат експериментальної перевірки

Сформулюй висновок, дібравши правильне закінчення речення: «Здатність речовини горіти (займистість) залежить від її ____.

  • А маси
  • Б об'єму
  • В запаху
  • Г складу
  • Д кольору

Поміркуй і поясни, чи досить лише займистої речовини для виникнення горіння. Чи для цього потрібно ще щось? Зроби висновок, необхідною чи достатньою умовою горіння є наявність займистої речовини.

2. Спрогнозуй час, протягом якого горітиме свічка на відкритому повітрі й під посудинами різного об'єму (мал. 48.1), занотуй його в таблиці. Під контролем дорослих перевір свій прогноз експериментально. Доповни висновок. Дотримуйся правил безпеки!

Свічка

Час (хв) горіння свічки

Висновок

Прогнозований

Реальний

1

Необхідною умовою горіння є доступ ____, що міститься в ____

2

3

4

Мал. 48.1. Порівняй!

Чому паливо займається?

Чому первісні люди добували вогонь тертям? Чому дрова в грубці не загоряються самі собою? Чому від кинутого недопалка може трапитися лісова пожежа? Поміркувавши над цим питанням, назви одну з умов виникнення горіння.

Температура займання — найнижча температура, за якої матеріали можуть загорятися під дією джерела запалювання. Межі температур займання деяких видів палива відображено на діаграмі (мал. 48.2).

Мал. 48.2. Порівняй температури займання різних видів палива

Визнач паливо, нижня межа температури займання якого вдвічі менша за нижню межу займання мазуту.

Умови припинення горіння протилежні умовам його виникнення (пригадай «трикутник горіння»). Ці знання потрібні для запобігання пожежам і гасіння їх (наведи приклади).

Де ховається енергія?

Під час горіння палива руйнуються зв’язки між атомами в молекулах, утворюються нові молекули. Частина хімічної енергії зв’язків між атомами вивільняється. Вивільнена енергія надходить у довкілля у вигляді тепла та світла.

Продуктами горіння газу, нафтових продуктів чи вугілля є вуглекислий газ і вода (мал. 48.3).

Мал. 48.3. Горіння природного газу (метану)

Доповни речення: «З молекули метану й двох молекул ____ утворюється молекула вуглекислого газу й дві молекули ____».

Проте теплова енергія виділяється не лише за горіння, а й під час повільного окиснення речовин, зокрема гниття. Наприклад, смітні кури не висиджують свої яйця, а закопують їх у купу перегною. Унаслідок окиснення рослинних решток виділяється тепло, необхідне для розвитку зародків (мал. 48.4, а).

Купа просякнутого мастилом ганчір’я із часом може зайнятися. Чому? Під час повільного окиснення киснем повітря складників мастила виділяється теплова енергія. Тому температура всередині купи може досягти критичної межі (мал. 48.4, б).

Мал. 48.4. Користь і шкода повільного окиснення: а) підземний «інкубатор»; б) прихована небезпека

Псування їжі, яку зберігають поза холодильником, іржавіння заліза, холодне світіння деяких організмів також пов’язанні з повільним окисненням речовин.

1. Наведи приклад газуватої речовини, теплову енергію від згоряння якої використовують у побуті для опалювання будівель, приготування їжі тощо.

2. Прочитай уривок художнього твору й визнач пропущені слова: «Звичайний гнилючок, та як чудово світиться! Принесемо його додому. Першої ночі він світитиметься і в кімнаті. Потім світло його тьмяніє. А за добу згасне зовсім. Отже, для його світіння необхідний ____. Таємниче мерехтіння чаклунських вогнів — лише результат повільного ____ речовин в організмах, що мешкають у гнилій деревині» (за Ігорем Акимушкіним).

3. Визнач речення, у яких описано холодне світіння — наслідок перебігу хімічних реакцій: а) ... риплять вози, а місяць світить (Марко Вовчок); б) Тут світляки в траві, я назбираю, вони світитимуть у тебе в косах (Леся Українка); в) Бо як сонце в небі сяє — Тепло й людям на землі (Христина Алчевська); г) Приглянься: деревина вся пронизана грибницею. І ото грибниця горить, палає, світить. (Віктор Близнець).

4. Поясни речення з огляду на умови виникнення і припинення горіння: а) Вітер гасить свічку й роздмухує полум’я (Франсуа де Ларошфуко); б) Іди, водо, вогонь гасити (Олена Пчілка); в) Але гелій не горить. Отже, наповнений гелієм дирижабль не боїться спалаху (Микола Трублаїні).

5. Порівняй склад молекул кисню і вуглекислого газу. Устав потрібні слова й словосполучення з довідки в текст: «Чому полум’я свічки гасне, якщо на нього «вилити» ____? Маса молекули ____ за масу молекули ____. Тому молекули ____ опускаються на полум’я і «відштовхують» від нього молекули ____ й інших газів повітряної суміші. Без доступу ____ до парафіну горіння неможливе». Довідка: вуглекислий, кисень, газ, більша, менша. За участі дорослих добудь вуглекислий газ за допомогою доступних матеріалів (вони є в кухонній шафці!).

6. Поясни, чим подібні й чим відрізняються: а) дихання і гниття; б) дихання і горіння; в) гниття і горіння. Графічно оформи своє пояснення у вигляді діаграми.

7. Об'єднайтеся в групу для роботи над STEAM-проєктом «Світляки». За участі дорослих змоделюйте з доступних безпечних матеріалів світляків. Якщо знаєтеся на робототехніці, змоделюйте світіння комах за допомогою роботоплатформи «Maqueen».