Природничі науки. 5 клас. Засєкіна

§ 13. Як уберегтися від падіння?

Доводилось падати? Шукай цьому пояснення!

1. Гарно розігнавшись на велосипеді чи самокаті, можна деякий час їхати без додаткових зусиль. Але цей рух поступово сповільнюється й припиняється. Уяви й опиши, яким би був рух, якби не діяли сторонні сили (тертя об поверхню, опір повітря).

2. Випробуй себе в ролі середньовічного ученого Галілео Галілея й відтвори його відомий дослід. Скочуй кульку із похилого жолоба і спостерігай, як вона котитиметься поверхнями, з різним опором (мал. 13.1). Яке з тверджень випливає з результатів досліду: 1. Тіло рухається лише тоді, коли його щось рухає. 2. Тіло рухається тоді, коли йому ніщо не заважає.

Мал. 13.1. Дослід Галілея

3. Виконай дослід (мал. 13.2). Чи залежить результат досліду від швидкості дій? Вислови припущення, чому гумка потрапляє у склянку.

Мал. 13.2. Дій швидко

4. Розглянь малюнок 13.3. Уяви, що пружини стискають з однаковою силою і відпускають. Чи однакових швидкостей набудуть візочки? Чому? Перевір припущення на досліді.

Мал. 13.3. Який візочок швидший?

Який рух називають рухом за інерцією?

Досліди доводять, що якщо на тіло не діють інші тіла, воно перебуває у стані спокою або рухається рівномірно і прямолінійно. Це явище має назву — інерція.

Інерція — явище збереження стану спокою або прямолінійного рівномірного руху, коли на тіло не діють зовнішні сили або їх дія скомпенсована.

Явище інерції має як переваги, так і недоліки. Наприклад, за різкого гальмування автобуса пасажири деякий час продовжують зберігати свій попередній стан руху й нахиляються вперед, інколи можуть навіть упасти.

А як щодо позитивних прикладів? Зможеш навести їх самостійно?

Як пов’язані маса тіла та інерція?

Розглянь малюнок 13.4 і спробуй самостійно відповісти на це запитання.

Мал. 13.4. Як пов’язані маса тіла й властивість змінювати стан руху?

Маса — це величина, що кількісно характеризує інертність тіла, тобто здатність швидко чи повільно змінювати стан руху внаслідок дії на нього інших тіл.

Масивніше тіло важче зрушити з місця, важче змінити напрямок його руху або загальмувати порівняно з легшим тілом. Тому кажуть, що масивніше тіло більш інертне.

Позначають масу літерою m. Одиницями маси є 1 кг, 1 г, 1 т. Виміряти масу тіла можна кількома способами. Наприклад, на терезах або вагах.

Ознайомся із правилами зважування на важільних терезах або пружинних вагах в електронному додатку.

1. Вибери з прикладів нижче ті, що є проявом явища інерції: м’яч падає на підлогу; м’яч відскакує від підлоги; м’яч випадково потрапляє в кущі, на листях яких залишилися краплі після дощу, і струшує їх.

2. Вантажний і легковий автомобілі їдуть з однаковими швидкостями й починають одночасно гальмувати перед світлофором (мал. 13.5, а). Поясни, чи правильно позначено довжину гальмівного шляху автомобілів на малюнку (мал. 13.5, б)?

Мал. 13.5. Гальмуй завчасно!

3. Поясни, чому варто бути уважним під час руху на велосипеді (мал. 13.6)? Хто в зображеній ситуації впаде далі: дитина чи дорослий?

Мал. 13.6.

4. Доведи експериментально, що чим менший вплив зовнішніх сил, то тіло довше зберігає свою швидкість незмінною.

5. Об'єднайтеся в команди. По черзі висмикуйте аркуші за мотузочки, щоби залишилася колона брусочків або піраміда з паперових склянок (мал.13.7). Яке явище допомагає грати в цю гру?

Мал. 13.7. Встоїть чи ні?