Природничі науки. 5 клас. Засєкіна

§ 12. Досліджуємо взаємодію

Що таке сила і взаємодія?

1. Натисни рукою на стіл (мал. 12.1). Відчуваєш дію стола на твою долоню? Який висновок можеш зробити? Чи можливо, щоб тільки одне тіло діяло, а інше — ні?

Мал. 12.1. Взаємодіють?

2. Укажи, контактують чи ні під час взаємодії тіла на малюнку 12.2. Що є наслідком цієї взаємодії: спокій, зміна швидкості, зміна форми й розмірів? Що, на твою думку, означають стрілки на зображеннях? Чому стрілки на метелику й ведмеді різної довжини?

Мал. 12.2. Що означають стрілки?

3. Спробуй виміряти взаємодію руки та гумового еспандера. Змінюй прикладену силу. Що спостерігаєш (мал. 12.3)?

Мал. 12.3. Тисни!

Якими є наслідки взаємодії?

Дія одних тіл на інші спричиняє рух, зміну швидкості чи форми й розмірів тіл.

Взаємодія може відбуватися під час контакту тіл (удари, поштовхи тощо), так і безконтактно (магнітна взаємодія, тяжіння Землі тощо).

Зміну форми й розмірів тіл називають деформацією.

Чи буває дія без протидії?

У природі взаємодіють одночасно дуже багато тіл, і для кожного наслідки взаємодії будуть різні. Найголовніше — не буває так, що діє лише одне тіло.

Стілець, на якому ти сидиш, так само тисне на тебе, як і ти на нього. А якщо пересісти в м’яке крісло?

Кожна дія завжди має протидію.

Як виміряти взаємодію?

Тіла діють одне на одне силами.

Внаслідок дії однієї чи кількох сил тіло може:

  • почати рухатися;
  • змінити напрямок попереднього руху чи швидкість;
  • зупинитися;
  • деформуватися;
  • одночасно змінити рух і деформуватися.

Позначають силу літерою F. Напрямок дії сили вказують стрілкою (мал. 12.4), початок якої вказує на точку прикладання сили. Вимірюють силу в ньютонах (Н) за допомогою приладу, що називають динамометром або силоміром.

Сила є фізичною величиною, якою характеризують інтенсивність взаємодії.

Мал. 12.4. Графічне зображення сили

1. Назви наслідки взаємодії тіл. Наведи приклади взаємодії тіл, внаслідок якої: а) обидва тіла змінюють напрямки свого руху; б) одне з тіл набуває швидкості; в) тіла деформуються.

2. Поглянь навкруги. Назви тіла, що взаємодіють одне з одним.

3. Для чого фізики використовують поняття сили? Як силу показують на малюнках? Чи можеш вказати, який візочок штовхають, а який тягнуть (мал. 12.5). Що слугувало тобі підказкою?

Мал. 12.5. Штовхають? Тягнуть?

4. Визнач, на яких фрагментах малюнка 12.6 зображено:

  • що дія сил скомпенсована й тіло стоїть;
  • унаслідок взаємодії тіла рухаються і змінюють форму (розміри).

Мал. 12.6. Дія й наслідки

5. Визнач величину кожної з сил (мал. 12.7), що діють на тіла. Поясни, як рухатиметься кожне з них. Чому?

Мал. 12.7. Куди їде візок?