Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 10 клас. Задорожний - Нова програма

Основні положення теми «Репродукція та розвиток організмів»

Види регенерації

Види трансплантації

Вид

Особливості

Аутотрансплантація

Реципієнт є донором для самого себе

Ізотрансплантація

Донором є людина генотипом, повністю ідентичним до генотипу реципієнта

Аллотрансплантація

Донором є людина з генотипом, відмінним від генотипу реципієнта

Ксенотрансплантація

Донором є тварина іншого виду

Клітинна інженерія та клонування

Вирощування потрібних реципієнту органів і тканин із клітин, вилучених з організму самого пацієнта

Пухлини

Доброякісні — зумовлені неконтрольованим, але обмеженим, розмноженням клітин, не поширюються в сусідні тканини та віддалені органи.

Злоякісні — зумовлені необмеженим і неконтрольованим розмноженням клітин, поширюються в сусідні тканини та віддалені органи (утворюють метастази).

Онкогенні фактори

Фізичні

Хімічні

Біологічні

Іонизуюче та ультрафіолетове випромінення тощо

Ароматичні вуглеводні, діоксин, деякі сполуки Нітрогену, речовини тютюнового диму тощо

Деякі віруси, мобільні генетичні елементи, помилки систем репарації клітини тощо

Причини порушення процесів запліднення

• ендокринні порушення

• інфекційні захворювання

• неінфекційні захворювання органів статевої системи

• вроджені аномалії розвитку статевої системи

• розлад сексуальних функцій

• пошкодження клітин статевих залоз зовнішніми факторами (радіація, токсичні сполуки тощо)

«Репродукція та розвиток організмів»

Гаметогенез у ссавців

Гамети тварин

Штучне запліднення

Екстракорпоральне — запліднення яйцеклітини відбувається поза межами організму людини («запліднення в пробірці»)

Інтракорпоральне — запліднення яйцеклітини відбувається безпосередньо в організмі людини шляхом штучного введення сперми в матку

Завдання до теми

Завдання для індивідуальної роботи

1. Поясніть значення регенерації для організму людини.

2. Складіть порівняльну характеристику розвитку чоловічих і жіночих статевих клітин.

3. Оцініть важливість профілактики онкологічних захворювань.

4. Поясніть, як спосіб життя впливає на формування людського організму та репродуктивне здоров’я.

Завдання для роботи у групах

5. Проаналізуйте біологічні та соціальні аспекти регуляції розмноження людини та представте свою точку зору на цю проблему у вигляді презентації.

Перевірте свої знання з теми «Репродукція та розвиток організмів»