Біологія. Повторне видання. 9 клас. Задорожний

Узагальнюючі завдання до теми «Xімічний склад клітини та біологічні молекули»

У завданнях 1-9 оберіть одну правильну відповідь.

1. Зображена на мал. 1 структура виконує таку функцію:

 • а) зберігає і відтворює спадкову інформацію
 • б) транспортує речовини
 • в) створює запас поживних речовин
 • г) каталізує реакції

Мал. 1

2. З тих самих мономерів, що й речовина на мал. 1, складається:

 • а) колаген
 • б) крохмаль
 • в) РНК
 • г) естроген

3. Речовина на мал. 1 може накопичуватися:

 • а) на зовнішній мембрані мітохондрій
 • б) у клітинній стінці дріжджів
 • в) у клітинах печінки людини
 • г) у хлоропластах кукурудзи

4. Зображена на мал. 2 структура є складовою:

 • а) клітинної стінки рослин
 • б) білків
 • в) РНК
 • г) внутрішнього шару клітинної мембрани

Мал. 2

5. Цифрою 3 на мал. 2 позначено:

 • а) карбонільну групу
 • б) гідроксильну групу
 • в) карбоксильну групу
 • г) радикал

6. Аміногрупу на мал. 2 позначено цифрою:

 • а) 1
 • б) 2
 • в) 3
 • г) 4

7. Структура на мал. 2 є мономером:

 • а) нуклеїнової кислоти
 • б) білка
 • в) ліпіду
 • г) полісахариду

8. Моносахарид на мал. 3 позначено цифрою:

а) 1

б) 2

в) 3

г) 4

Мал. 3

9. Структура на мал. 3 є мономером:

 • а) нуклеїнової кислоти
 • б) ліпіду
 • в) білка
 • г) полісахариду

10. Напишіть назви груп органічних речовин, до яких належать молекули, зображені на малюнках:

11. Розгляньте структурну формулу молекули, зображеної на малюнку. Поясніть, яким чином будова цієї молекули дозволяє їй ефективно виконувати свої функції.

12. Добудуйте комплементарний ланцюг ДНК:

АТТГАЦЦЦГАТТАГЦ.

13. Установіть відповідність між групами органічних речовин та речовинами, що до них належать.

Групи

 • 1 білки
 • 2 вуглеводи
 • 3 ліпіди

Речовини

 • а) прогестерон
 • б) гемоглобін
 • в) крохмаль
 • г) інсулін
 • д) фруктоза
 • е) тестостерон

Перевірте свої знання з теми «Хімічний склад клітини та біологічні молекули».

Міні-довідник

Відомості про органічні речовини

Структура органічної молекули на прикладі аланіну

Форми органічних молекул

Основні функціональні групи

Типи зв’язків у молекулі білка

Деякі зв'язки виникають між атомами елементів у молекулі речовини за рахунок спільних електронних пар. У молекулах білків наявні пептидний і дисульфідний зв'язки. Забезпечують міцні хімічні зв'язки.

У молекулах білків наявні водневі, йонні зв'язки та гідрофобні взаємодії. Забезпечують слабкі хімічні зв'язки.