Біологія. Повторне видання. 9 клас. Задорожний

Узагальнюючі завдання до теми «Біологія як основа біотехнології та медицини»

У завданнях 1-12 оберіть одну правильну відповідь.

1. Центри походження культурних рослин виявив:

 • а) М. Вавілов
 • б) Ч. Дарвін
 • в) Г. Мендель
 • г) Т. Морган

2. Центром походження рису є:

 • а) Середземноморський
 • б) Ефіопський
 • в) Центральноамериканський
 • г) Індо-малайський

3. Центром походження картоплі є:

 • а) Індійський
 • б) Південноамериканський
 • в) Центральноамериканський
 • г) Середньоазіатський

4. В Америці було одомашнено:

 • а) вівцю
 • б) коня
 • в) індика
 • г) курку

5. Раніше за інших тварин було одомашнено:

 • а) кішку
 • б) собаку
 • в) коня
 • г) верблюда

6. За допомогою мікроорганізмів виробляють:

 • а) молоко
 • б) сало
 • в) каву
 • г) хліб

7. Методи створення нових сортів рослин розробляє наука:

 • а) біотехнологія
 • б) селекція
 • в) генетика
 • г) цитологія

8. Сукупність промислових методів, що застосовують для виробництва різних речовин з використанням живих організмів, біологічних процесів чи явищ, — це:

 • а) штучний добір
 • б) молекулярна біологія
 • в) селекція
 • г) біотехнологія

9. Галузь біотехнології, яка розробляє й використовує технології культивування клітин і тканин поза організмом у штучних умовах, — це:

 • а) генетична інженерія
 • б) селекція
 • в) клітинна інженерія
 • г) генна терапія

10. Генетично модифіковані організми — це організми, генотип яких було змінено за допомогою методів:

 • а) радіаційного мутагенезу
 • б) генетичної інженерії
 • в) клітинної інженерії
 • г) класичної селекції

11. Процес змін популяцій рослин або тварин, завдяки якому вони стають пристосованими до утримання в неволі й використання їх людиною, — це:

 • а) конвергенція
 • б) природний добір
 • в) генна терапія
 • г) одомашнення

12. Спеціальна молекула ДНК, сконструйована на основі ДНК вірусів або плазмід, яка містить потрібний ген, здатна транспортувати його в клітину й забезпечити його вбудовування в її генетичний апарат, — це:

 • а) оперон
 • б) ген
 • в) вектор
 • г) екзон

13. Напишіть назви центрів походження рослин, у яких було одомашнено перелічені види.

Сорго, кава, кавун, кола, кунжут

Кукурудза, какао, батат, соняшник, тютюн

Пшениця, жито, ячмінь, горох, слива, груша, фінікова пальма

Баклажан, лимон, манго, гречка, огірок

а)

б)

в)

г)

14. Установіть відповідність між процесами та технологіями, до яких вони належать.

Процеси

 • 1 генна терапія
 • 2 виробництво сиру
 • 3 виробництво кефіру
 • 4 одержання ГМО
 • 5 одержання гібридом
 • 6 виробництво хліба

Технології

 • а) технології одержання рекомбінантних ДНК
 • б) технології клітинної інженерії
 • в) технології з використанням процесів бродіння

15. Порівняйте класичну селекцію і технології з використанням рекомбінантної ДНК.

16. Поясніть, які перспективи має використання ГМО в медицині.

Перевірте свої знання з теми «Біологія як основа біотехнології та медицини».