Біологія. Повторне видання. 9 клас. Задорожний

§ 12. Мембранні органели

Рослини здатні утворювати органічні речовини з неорганічних завдяки процесу фотосинтезу. У яких органелах рослинних клітин відбувається цей процес? З якими різновидами цих органел ви ознайомилися під час вивчення біології рослин?

Різноманітність мембранних органел

Як ви вже знаєте, органели клітин поділяють на дві великі групи — мембранні й немембранні. Мембранні органели відокремлені від інших частин клітини мембраною, яка їх вкриває. Ця мембрана зазвичай може бути одинарною або подвійною. За цією ознакою органели поділяють на одномембранні й двомембранні.

Двомембранними органелами є ядра, мітохондрії та пластиди. До одномембранних органел належать ендоплазматична сітка, апарат (комплекс) Гольджі, вакуолі, лізосоми і мікротільця (пероксисоми).

Усі ці органели наявні лише в клітинах еукаріотів. Прокаріотичні організми мембранних органел не мають.

Наявність мембранних органел дозволяє поділити внутрішній простір клітини на окремі об’єми — компартменти. Всередині кожного з цих компартментів клітина може створювати певні умови (меншу або більшу pH, знижену або підвищену концентрацію певних йонів тощо). Завдяки цьому в різних органелах можуть відбуватися реакції, що заважали б одна одній у випадку їх перебігу в одному об’ємі.

Мембрани органел також можуть утворювати складчасті структури. Це збільшує їхню площу й дозволяє розміщувати велику кількість ферментних систем у певному порядку, що полегшує перебіг біохімічних процесів.

Двомембранні органели

Двомембранні органели (ядра, мітохондрії та пластиди) мають дві мембрани — зовнішню і внутрішню. Внутрішня мембрана може утворювати складки. Ці органели містять у своєму складі молекули ДНК.

Нові мітохондрії та пластиди утворюються лише шляхом поділу старих мітохондрій або пластид. Ядро й усі одномембранні органели клітина може формувати у своїй цитоплазмі самостійно.

Двомембранні органели

Одномембранні органели

До одномембранних органел належать ендоплазматична сітка, комплекс (апарат) Гольджі, вакуоль і лізосома. Вони вкриті однією мембраною, яка відокремлює їхній вміст від клітинного середовища.

Одномембранні органели

Закінчення таблиці

• Хлоропласти деяких водоростей мають не дві, а три й навіть чотири мембрани!

Мембранні органели клітин поділяються на одномембранні й двомембранні. Цей поділ здійснюється залежно від того, скільки мембран оточує органелу. Двомембранними органелами є ядра, мітохондрії та пластиди. До одномембранних органел належать ендоплазматична сітка, комплекс (апарат) Гольджі, вакуолі й лізосоми.

Перевірте свої знання

1. Які органели називають мембранними? На які групи поділяють мембранні органели? 2. Які існують двомембранні органели? 3. Які існують одномембранні органели? 4. Які органели здійснюють процес фотосинтезу? 5. Навіщо клітинам потрібен комплекс Гольджі? 6. Клітини слинних залоз у ссавців містять добре розвинений комплекс Гольджі, а в клітинах м’язової тканини він розвинений набагато менше. З чим це може бути пов’язано? 7*. У різних клітинах тіла людини розвиток ендоплазматичної сітки може значно відрізнятися. Із чим це може бути пов’язано? 8*. Чому в лізосомах ферменти відразу після їх утворення не є активними?