Біологія. Повторне видання. 8 клас. Задорожний

Узагальнення за темою «Транспорт речовин»

У завданнях 1-10 оберіть одну правильну відповідь.

1. Внутрішнє середовище організму утворюють:

 • а) тканини внутрішніх органів
 • б) порожнини тіла
 • в) внутрішні органи
 • г) кров, лімфа, тканинна рідина

2. Рідкою частиною крові є:

 • а) тканинна рідина
 • б) лімфа
 • в) плазма
 • г) фізіологічний розчин

3. Функція тромбоцитів:

 • а) утворення згустків крові
 • б) боротьба з інфекціями
 • в) транспорт кисню
 • г) газообмін із навколишнім середовищем

4. Лімфа в організмі людини:

 • а) містить тільки формені елементи крові
 • б) виконує запасальну функцію
 • в) знешкоджує небезпечні мікроорганізми
 • г) є місцем дозрівання еритроцитів

5. Людям із І групою крові можна переливати кров групи:

 • а) І
 • б) II
 • в) III
 • г) IV

6. Середній шар стінки серця називається:

 • а) ендокард
 • б) міокард
 • в) епікард
 • г) перикард

7. Велике коло кровообігу закінчується в:

 • а) правому шлуночку
 • б) правому передсерді
 • в) лівому шлуночку
 • г) лівому передсерді

8. Венозна кров рухається по:

 • а) плечовій артерії
 • б) сонній артерії
 • в) легеневій вені
 • г) легеневій артерії

9. Скорочення передсердь триває:

 • а) 0,1 с
 • б) 0,2 с
 • в) 0,3 с
 • г) 0,4 с

10. Місце, де спостерігається найменша швидкість руху крові:

 • а) аорта
 • б) легенева артерія
 • в) капіляри
 • г) порожнисті вени

11. Укажіть назви органів, які зображені на малюнках.

12. Установіть відповідність між камерами серця та судинами, з якими вони з’єднані.

 • 1) ліве передсердя
 • 2) праве передсердя
 • 3) лівий шлуночок
 • 4) правий шлуночок
 • а) аорта
 • б) сонна артерія
 • в) порожниста вена
 • г) легенева вена
 • д) легенева артерія

13. Розгляньте зображення органа на малюнку. Поясніть, які особливості будови цього органа дозволяють йому ефективно виконувати свої функції.

14. Розгляньте зображення органа на малюнку. Поясніть, які захворювання можуть його вражати і як їх можна попередити.

• Перевірте свої знання з теми «Транспорт речовин».