Біологія. Повторне видання. 8 клас. Задорожний

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Біологія. Повторне видання. 8 клас. Задорожний

Перш ніж розпочати навчання, ознайомтеся зі структурою підручника та основними принципами розташування матеріалу в ньому. Насамперед відкрийте зміст підручника. Зверніть увагу на те, що текст поділений на теми, які присвячені окремим системам органів людського організму або його загальним особливостям. У кінці підручника розміщено словник біологічних термінів, алгоритми виконання лабораторних досліджень, робіт і дослідницьких практикумів, а також додаток.

Вступ

1. Навіщо вивчати людину?

2. Організм людини. Клітини і тканини

3. Організм людини. Органи й фізіологічні системи

Узагальнення за темою «Вступ»

Тема 1. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини

4. Харчування та обмін речовин

5. Їжа та її компоненти

6. Харчові та енергетичні потреби людини

Узагальнення за темою «Οбмін речовин та перетворення енергії в організмі людини»

Тема 2. Травлення

7. Травна система

8. Як працює травна система

9. Регуляція травлення. Вплив на травну систему алкоголю й тютюнокуріння

10. Захворювання органів травної системи

Узагальнення за темою «Травлення»

Тема 3. Дихання

11. Дихальна система

12. Як працює дихальна система

13. Регуляція дихання та основні функціональні показники дихальної системи

14. Захворювання органів дихальної системи

Узагальнення за темою «Дихання»

Тема 4. Транспорт речовин

15. Внутрішнє середовище організму. Кров і лімфа

16. Групи крові. Переливання крові

17. Система кровообігу. Серце

18. Як працює серце

19. Кровоносні судини. Перша допомога в разі кровотеч

20. Захворювання органів серцево-судинної системи

Узагальнення за темою «Транспорт речовин»

Тема 5. Виділення. Терморегуляція

21. Видільна система

22. Як працює сечовидільна система

23. Захворювання органів видільної системи

24. Покриви тіла и терморегуляція

Узагальнення за темою «Виділення. Терморегуляція»

Тема 6. Виділення. Терморегуляція

25. Опорно-рухова система

26. Кістки і хрящі

27. М’язи

28. Як працюють м’язи

29. Як розвивається опорно-рухова система

30. Захворювання органів опорно-рухової системи

Узагальнення за темою «Опopa та рух»

Тема 7. Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Нервова система

31. Нейрони

32. Нервова система

33. Спинний мозок

34. Головний мозок

35. Вегетативна нервова система

36. Захворювання нервової системи

Узагальнення за темою «Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Hepвoвa система»

Тема 8. Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Сенсорні системи

37. Сенсорні системи

38. Зорова сенсорна система

39. Слухова сенсорна система. Система рівноваги

40. Сенсорні системи смаку й нюху

41. Сенсорні системи руху, дотику, температури, болю

42. Порушення роботи сенсорних систем

Узагальнення за темою «Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Сенсорні системи»

Тема 9. Вища нервова діяльність

43. Вища нервова діяльність

44. Рефлекси

45. Інстинкти

46. Мова. Навчання та пам’ять

47. Мислення та свідомість

48. Сон. Біоритми

Узагальнення за темою «Вища нервова діяльність»

Тема 10. Регуляція функцій організму

49. Гомеостаз і регуляція функцій організму. Нервова регуляція

50. Гуморальна регуляція. Гормони

51. Ендокринна система

52. Порушення роботи ендокринної системи

53. Імунна система. Імунітет

54. Порушення роботи імунної системи

Узагальнення за темою «Регуляція функцій організму»

Тема 11. Розмноження та розвиток людини

55. Репродуктивна система

56. Як працює репродуктивна система

57. Розвиток людини

58. Порушення роботи репродуктивної системи

Узагальнення за темою «Розмноження та розвиток людини»

Узагальнення

59. Організм людини як цілісна система

Лабораторні роботи й дослідження, дослідницькі практикуми

Словник

Додаток. Учені-біологи України