Підручник з Природознавства. 5 клас. Ярошенко - Нова програма

Тестові завдання до розділу III, теми 1. Земля як планета

1. Укажіть, що дає уявлення про форму Землі.

А карта

Б план місцевості

В глобус

Г аерофотознімок

2. Як називається уявна лінія, що ділить земну кулю на дві півкулі — Північну і Південну?

А полюс

Б меридіан

В екватор

Г земна вісь

3. Установіть відповідність між географічними об’єктами і материками, на яких вони розташовані.

1 Південний полюс

2 місто Київ

3 гора Кіліманджаро

А Африка

Б Антарктида

В Євразія

В Південна Америка

4. Укажіть, що є наслідком обертання Землі навколо своєї осі.

А сонячні затемнення

Б зміна пір року

В припливи і відпливи

Г зміна дня і ночі

5. Укажіть, у якому напрямку зменшується кут падіння сонячних променів на поверхню Землі.

А від екватора до полюсів

Б із заходу на схід

В від Південного полюса до екватора

Г від Північного полюса до екватора

6. Зазначте, що спричиняє сильне нагрівання поверхні Місяця вдень (до +130 °С) і сильне її охолодження вночі (до -170 °С).

А обертання Місяця навколо своєї осі

Б обертання Місяця навколо Землі

В наявність різних фаз Місяця

Г відсутність повітряної оболонки

7. Установіть відповідність між материками і їхніми характерними ознаками.

1 Євразія

2 Австралія

3 Антарктида

А найхолодніший

Б найменший

В найбільший

Г найспекотніший

8. Установіть відповідність між об’єктами (явищами) та способами їх зображення на картах.

1 морські течії

2 річки

3 корисні копалини

А жовтим зафарбуванням

Б значками

В лініями

Г стрілками

9. Зазначте, чим ґрунт відрізняється від гірських порід.

А кольором

Б твердістю

В родючістю

Г пластичністю

10. Укажіть газ, якого в повітрі найбільше.

А азот

Б кисень

В вуглекислий газ

Г аргон

11. Назвіть ознаку, що не властива повітрю.

А легке

Б пружне

В добре проводить тепло

Г при нагріванні розширюється

12. Назвіть процес, наслідком якого є утворення роси.

А танення

Б конденсація

В замерзання

Г випаровування

13. Назвіть ознаку, що не властива воді.

А під час охолодження стискується

Б під час замерзання розширюється

В під час нагрівання розширюється

Г має високу теплопровідність