Підручник з Природознавства. 5 клас. Ярошенко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Природознавства. 5 клас. Ярошенко - Нова програма

Підручник з природознавства допоможе вам успішно здобувати нові знання, проводити наукові спостереження, здійснювати вимірювання та експериментувати. Це стане важливою сходинкою до вивчення у старших класах біології, географії, фізики, хімії.

Вступ

§ 1. Значення природничо-наукових знань для людини. Науки, що вивчають природу

§ 2. Джерела знань про природу

§ 3. Методи вивчення природи

§ 4. Обладнання для вивчення природи

§ 5. Внесок видатних учених-натуралістів у вивчення природи

Навчальний проект «Жива і нежива природа навколо нас»

Розділ I. Тіла, речовини та явища навколо нас

§ 6. Характеристики тіла, їх вимірювання

§ 7. Речовини. Фізичні властивості речовин

§ 8. Атоми й молекули

§ 9. Різноманітність речовин

§ 10. Чисті речовини і суміші

§ 11. Способи розділення сумішей

§ 12. Явища природи

§ 13. Різноманітність фізичних явищ

§ 14. Ознаки хімічних явищ

§ 15. Горіння. Повторюваність і взаємозв’язок явищ у природі

Тестові завдання до розділу I. Тіла, речовини та явища навколо нас

Розділ II. Всесвіт

§ 16. Небо. Небесна сфера

§ 17. Зорі та сузір’я

§ 18. Загальна будова Сонячної системи

§ 19. Всесвіт та його складові

§ 20. Астрономія — наука, що вивчає Всесвіт

Навчальний проект «Наш дім — Сонячна система»

Тестові завдання до розділу II. Всесвіт

Розділ III. Земля — планета Сонячної системи

Тема 1. Земля як планета

§ 21. Форма Землі

§ 22. Розміри нашої планети

§ 23. Внутрішня будова Землі

§ 24. Рухи нашої планети

§ 25. Розподіл сонячного світла і тепла на поверхні Землі

§ 26. Місяць — супутник Землі

§ 27. Способи зображення Землі

§ 28. Ґрунт

§ 29. Повітря — суміш газів

§ 30. Властивості повітря

§ 31. Вода на Землі

§ 32. Властивості води

Тестові завдання до розділу III, теми 1. Земля як планета

Тема 2. Планета Земля як середовище життя організмів

§ 33. Організм і його властивості. Клітинна будова організмів

§ 34. Рослини і тварини

§ 35. Гриби і бактерії

§ 36. Отруйні рослини, тварини, гриби

§ 37. Визначення організмів за визначниками

§ 38. Чинники середовища життя на планеті Земля

§ 39. Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища

§ 40. Наземно-повітряне середовище життя організмів

§ 41. Водне середовище життя організмів

§ 42. Ґрунтове середовище життя організмів

§ 43. Взаємозв’язки між організмами. Співіснування й угруповання організмів

§ 44. Екосистеми

Навчальний проект «Вирощування найвищої бобової рослини»

Тестові завдання до розділу III, теми 2. Планета Земля як середовище життя організмів

Тема 3. Людина на планеті Земля

§ 45. Людина — частина природи

§ 46. Екологічні проблеми та їх розв’язування

§ 47. Охорона природи. Червона книга

§ 48. Заповідники, заказники, національні парки

Навчальний проект «Смітити не можна переробляти»