Історія України. З поглибленим вивченням історії. 9 клас. Власов

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Перевірте, чого навчилися з теми «Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.»

ДАТИ І ПОДІЇ

1. Установіть хронологічну послідовність подій.

• Заснування Харківського університету • укладання Бухарестського миру • утворення Чорноморського козацького війська • початок промислового перевороту на теренах України • утворення Азовського козацького війська • місія Василя Капніста до Берліна.

ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО

2. Установіть, про що йдеться в текстах історичних джерел. Обґрунтуйте історичне значення подій, про які йдеться у джерелах.

А. «"Енеїда" на українську мову перелицьована, є головним твором Котляревського, що обезпечив йому безсмертність, "поки сонце з неба сяє, поки живуть люди", як висловився Шевченко. Вже Костомаров зазначив велике значення Котляревського щодо реалізму, народного гумору і народної мови, а навіть Куліш, що спершу неприхильно ставився до "Енеїди", був приневолений визнати, що Котляревський "при всіх слабих сторонах" був одним з тих небагатьох українців, що розбудив національну свідомість» (О. Барвінський).

Б. «Нещодавно виявлено, що молоді вчені люди в Києві, майже всі уродженці Малоросії, утворили Українсько-Слов'янське товариство св. Кирила і Мефодія. Засновниками товариства були: колезький секретар Гулак, ад'ютант Костомаров і кандидат Білозерський, але з ними зближалася й інша молодь, яка здебільшого вчилася в університеті Св. Володимира... Всі вони у своїх листах, а художник Шевченко, колишній вчитель Куліш і Костомаров навіть у надрукованих ними творах, зображаючи неправильно справжній стан України, яка ніби перебувала в тяжкому становищі, захоплено говорили про колишню Малоросію, надаючи їй надзвичайно великого значення; історію цього краю подавали мало не визначнішою за всі історії, наїзди гайдамаків описували як лицарства, наводили приклади колишньої вольниці, натякаючи, що дух свободи не охолонув і досі таїться серед малоросіян» (З таємної інформації шефа жандармів графа О. Орлова губернаторам).

В. «Порадившись з батьком і дядьками, Платон Федорович Симиренко привіз в Росію французів-техніків, призначив їм величезне жалування, і фірма братів Яхненків і Симиренка почала будівництво першого в південно-західному краї, навіть можна сказати в Росії, машинобудівного заводу з удосконаленнями останнього слова науки і техніки» (П. Клебановський).

ІСТОРИЧНА ПОСТАТЬ

3. Користуючись матеріалами підручника, додатковими джерелами та схемою на с. 4, підготуйте історичні портрети зображених діячів. Поміркуйте, що спонукало цих діячів до активної проукраїнської позиції. Які їхні ідеї ви поділяєте?

ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ

4. Поясніть поняття й терміни і складіть із ними розповідь про події/явища історії України кінця XVIII - початку XIX ст.

Порто-франко, чумакування, індустріальна революція, національно-визвольне повстання, масонство.

ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВІ ЗВ’ЯЗКИ

5. Використовуючи текст підручника та додаткові матеріали, складіть схему «Причина-подія-наслідок» до таких подій / явищ:

Формування козацьких військових з'єднань у 1812 р.

Селянська колонізація ПівденноїУкраїни.

Діяльність декабристських організацій на теренах України.

Діяльність Кирило-Мефодїївського товариства.

ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТКА

6. Розгляньте картини С. Васильківського та В. Штернберга. Які явища економічного життя засвідчують картини? Складіть невелику розповідь від імені учасника/учасниці подій, відображених на одній із картин.