Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Вербицька - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 6.2. ЯК ЗАБЕЗПЕЧИТИ СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Досліджуємо процес виробництва на прикладі виробництва цукру.

Розуміємо проблему обмеженості та вичерпності виробничих ресурсів і необхідність більш ефективного їх використання.

Діємо, створюючи плакат «Як ми можемо зменшити шкоду довкіллю».

Модуль 1

Які проблеми породжує обмеженість ресурсів

Виробництво благ - основа добробуту. Будь-який процес виробництва або надання послуг починається із залучення різноманітних ресурсів: природних, капітальних, трудових, інформаційних. Частина ресурсів, наприклад корисні копалини, є абсолютно обмежені, оскільки їх неможливо відтворити після використання у виробничому процесі. Частина ресурсів, наприклад трудові, капітальні, є відтворюваними, втім, обмеженими щодо сьогоднішніх виробничих потреб у них. Тому обмеженість ресурсів - це основна проблема економіки, яка зумовлює певні наслідки для всіх учасників виробництва:

1) наявні ресурси визначають сьогоденну межу обсягів виробництва;

2) наявні ресурси слід використовувати в повному обсязі та якомога продуктивніше;

3) замість тих ресурсів, запаси яких вичерпуються, потрібно залучати принципово нові, інноваційні ресурси;

4) суспільству доводиться обирати, на що саме спрямувати наявні й обмежені ресурси, оскільки за умови повного використання ресурсів збільшення обсягів виробництва одного з товарів можливе лише через зменшення обсягів випуску іншого товару;

5) виникає потреба економії та раціонального використання ресурсів.

Прості міркування свідчать: що більше виробляється різноманітних благ, то ліпше задовольняються потреби. Однак для більших обсягів виробництва потрібно застосовувати більший обсяг ресурсів. Такий спосіб виробництва називають екстенсивним.

Обмеженість ресурсів і постійне зростання потреб ставлять перед людьми завдання таким чином організовувати господарську діяльність, щоб створювати більше товарів і послуг без істотного збільшення залучених ресурсів. Такий спосіб виробництва має назву інтенсивний.

Розглядаємо та обговорюємо

Як виробляють цукор

Дайте відповідь на запитання.

Які ресурси потрібні на кожному етапі виробництва цукру? Розподіліть їх за поданою нижче класифікацією.

КЛАСИФІКАЦІЯ РЕСУРСІВ

Природні

Трудові

Капітальні

Інформація

Підприємницькі здібності

Ґрунти, земельні ділянки, корисні копалини, водоймища, рослинний і тваринний світ, кліматичні умови тощо

Працездатне населення, що має потрібну професійну підготовку, кваліфікацію і навички

Будівлі, споруди, машини, механізми, обладнання, устаткування, деталі й напівфабрикати

Знання, досягнення наук, інновації, товарні та фірмові знаки, технології, патенти на використання технологій, ринкові стратегії

Унікальна здатність окремих людей просувати інновації на ринок через ризикову діяльність

Модуль 2

Які наслідки для довкілля має сучасне виробництво

Прагнення суспільства виробляти більше благ для задоволення потреб у сучасних умовах призводить не тільки до втрати певних природних ресурсів, що не можуть бути відтворені, а й має інші негативні наслідки:

- забруднення ґрунтів, водоймищ, океанів, атмосфери промисловими викидами;

- зростання обсягів сміття, під захоронення яких доводиться виділяти дедалі більші площі землі;

- руйнування природних ландшафтів під час видобування корисних копалин або вирубування лісів;

- зміна клімату в масштабах усієї планети.

Екологічні проблеми стали такими глибокими й загрозливими, що не лише науковці б’ють на сполох уже й лідери більшості країн світу визнали їх нагальність. Ще наприкінці минулого сторіччя фахівці проголосили ідею сталого розвитку та втілили її в офіційну програму на Міжнародній конференції з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро (Саміт Землі) 1992 року. Ця конференція розглядала довкілля й соціально-економічний розвиток як взаємопов’язані та взаємозалежні сфери.

Сталий розвиток пов’язують із гармонійним досягненням таких цілей:

• високої якості довколишнього середовища та здорової економіки для всіх народів світу;

• задоволення потреб людей і збереження сталого розвитку упродовж тривалого періоду.

Сталий розвиток передбачає відповідальне ставлення суспільства, кожного виробника і споживача до наслідків впливу господарської діяльності на довкілля.

Обговорюємо

Забезпечуємо себе і турбуємося про майбутні покоління

Поверніться до теми виробництва цукру й дайте відповіді на запитання.

1. Які наслідки для навколишнього середовища має цукрове виробництво на стадії вирощування цукрового буряку й на стадії його перероблення?

2. Запропонуйте способи зменшення впливу цієї галузі на довкілля, використовуючи такі поняття, як ресурсоощадні технології, безвідходне виробництво, очисні споруди тощо.

3. Складіть план дій фермера, який вирощує цукрові буряки, і власників цукрового заводу зі збереження навколишнього середовища. Про що підприємцям варто подумати сьогодні та яких заходів слід ужити?

Модуль 3

Чому виробничі ресурси потрібно використовувати максимально ефективно

Ефективність - співвідношення результатів виробництва та витрат ресурсів.

На це запитання будь-хто дасть правильну відповідь, чи не так? Однак як виміряти цю максимальну ефективність? Для цього економісти розробили методику розрахунку показників ефективності.

Кожен виробничий ресурс має свій показник ефективності. Наприклад, показники врожайності сільськогосподарських культур є показником ефективності природного ресурсу - землі; продуктивність праці показник використання трудових ресурсів. Існують також показники капіталовіддачі та енергомісткості. Загалом ефективність може вимірюватися прибутковістю виробництва продукції, для цього використовують показник рентабельності - співвідношення прибутку і витрат.

Аналізуємо та обговорюємо

Показники ефективності виробництва цукру в Україні та Франції

На початку 2017 року аграрне інформаційне агентство «Агравері» оприлюднило експертну оцінку результатів роботи цукрової галузі Франції та України за 2016 р.

ПОКАЗНИКИ

ФРАНЦІЯ*

УКРАЇНА

Посівна площа, тис. га

383

292

Валовий збір, млн т

34

14

Урожайність, т/га

88,1

48,1

Цукристість, %

18,3

17,7

Виробництво цукру, млн т

4,45

2,01

Частка експорту, %

30

25

Кількість заводів

25

42

Виробництво цукру на 1 га, кг

11,7

6,9

Кількість п/в і фермерів

26 000

1 000

Задіяно в галузі, тис. осіб

44,5

75

Споживання на 1 особу, кг

22

36

* Для порівняння взяті показники за 2015-2016 маркетинговий рік.

Проаналізуйте наведені показники й дайте відповіді, в якій країні ефективніше використовують:

- землю;

- капітальні ресурси;

- трудові ресурси.

Застосуйте набуті знання та досвід

Розробіть плакат або іконографічне повідомлення на тему: «Як ми можемо зменшити шкоду довкіллю», навівши в ньому прості регулярні щоденні дії звичайної людини, які допоможуть заощаджувати воду, газ, електроенергію, зменшити викиди сміття тощо.