Історія України. 8 клас. Васильків

Узагальнення за розділом: «Українські землі у 20-90-х роках XVIII століття»

Дорогі діти! Ось ви засвоїли матеріал п’ятого розділу підручника й дізналися, що, всупереч ліквідації козацького устрою на Правобережжі і Лівобережжі, зруйнуванню останньої Запорозької Січі, українці не втратили своєї ідентичності. Права і свободи вони відстоювали то помірковано разом з Павлом Полуботком і Кирилом Розумовським, то відчайдушно разом з Олексою Довбушем і Максимом Залізняком. Ваші однолітки Марічка та Ігор настільки вражені тією добою, що вирішили ще раз пережити події буремних років. Не залишайтесь осторонь і ви, адже щасливо там жити, де гуртом робити. Щоб здійснити мандрівку в часі, вам потрібно пройти сім історико-географічних регіонів та виконати сім завдань: або в зошиті, або в гаджеті, використавши QR-код. Отже, вдалої вам мандрівки!

Слобідська Україна

З’ясуйте, які слова в логічному ланцюжку зайві і чому.

  • А Іван Скоропадський, Павло Полуботок, Данило Апостол, Кирило Розумовський.
  • Б Паланка, Нова Січ, кріпацтво, річка Підпільна.
  • В Самійло Величко, Самовидець, Григорій Граб’янка, Максим Березовський.
  • Г Російська імперія, Подільське воєводство, Османська імперія, Кримське ханство.
  • Д Іван Гонта, Умань, Максим Залізняк, Олекса Довбуш.
  • Ж Бароко, рококо, готика, класицизм.

Лівобережна Україна

Реставруйте давній документ, заповнивши в ньому пропуски, і запишіть відновлений текст у зошит.

Протягом усього ____ століття спостерігалося ослаблення ____ Посполитої.

Останні польські королі фактично були ставлениками ____ імператорів. Водночас набирали потуги сусідні ____ та Пруссія. Це призвело до поділів країни між її сильнішими сусідами. Перший поділ Речі Посполитої відбувся в ____ році. До ____ імперії приєднали Галичину. За другим поділом, що відбувся в ____ році, до Російської імперії увійшла фактично вся ____ Україна. У результаті третього поділу ____ року Росія поширила владу на Західну ____. Крім того, скориставшись ослабленням ____ імперії, Австрія в 1774 році приєднала ____. А оскільки ____ потрапило під її владу ще раніше, то наприкінці XVIII століття всі українські землі опинились у складі двох імперій — Російської та Австрійської.

Крим

Допоможіть Марічці та Ігорю виконати завдання «Кросворд навпаки». Складіть запитання до кросворда та дайте йому назву.

Запитання та назву запишіть у зошит.

Правобережна Україна

Установіть відповідність між історичними подіями та їхніми наслідками.

1 Розпуск першої Малоросійської колегії

А включення Буковини до складу Австрії

2 Діяльність другої Малоросійської колегії

Б скорочення чисельності мусульман краю вдвічі

3 Війна між Російською та Османською імперіями 1768-1774 років

В ліквідація автономії Гетьманщини

4 Скасування полково-сотенного устрою на території колишньої Гетьманщини

Г приєднання межиріччя Південного Бугу і Дністра до складу Росії

5 Війна між Російською та Османською імперіями 1787-1791 років

Д створення Малоросійського

генерал-губернаторства

6 Включення Криму до Російської імперії

Ж обрання гетьманом Данила Апостола

Закарпаття

Розділіть сторінку зошита на три колонки. В одну колонку випишіть факти, пов’язані з діяльністю Павла Полуботка, в іншу — Кирила Розумовського, ще в іншу — Петра Калнишевського.

1) Останній кошовий отаман; 2) відбудував Батурин і переніс туди столицю; 3) наказний гетьман; 4) здійснив кілька поїздок до Петербурга, щоб відстояти давні межі Вольностей Запорозьких; 5) запровадив обов’язкове навчання козацьких дітей; 6) спільно з козацькою старшиною розробив і подав царю Коломацькі чолобитні; 7) нагороджений орденом Андрія Первозванного за участь у війні між Російською та Османською імперіями; 8) увів однакову уніформу та однакове озброєння для козаків; 9) придушив «бунт сіроми»; 10) помер у Петропавлівській в’язниці; 11) перебував у засланні в Соловецькому монастирі; 12) останній гетьман.

Галичина

Разом з Ігорем розташуйте у хронологічній послідовності події, які засвідчують наступ Російської імперії на українську автономію.

1) Зруйнування Нової Січі; 2) остаточна ліквідація гетьманства; 3) запровадження кріпацтва на Лівобережжі і Слобожанщині; 4) скасування полково-сотенного устрою у Гетьманщині; 5) ліквідація полково-сотенного устрою на Слобожанщині.

Буковина

Складіть рекламу культурних здобутків України XVIII століття за напрямами (на вибір): освіта, наука, архітектура, образотворче мистецтво, музика. Результати роботи представте на загал.