Історія України. 8 клас. Васильків

Розділ 1. Українські землі у складі Речі Посполитої (XVI - перша половина XVII століття)

§ 1. Політичне становище українських земель у першій половині XVI столітті

Упродовж уроку визначте особливості розвитку українських земель y XVI столітті

Згадайте, коли почався процес входження українських територій до складу іноземних держав.

Як ви розумієте значення понять «інкорпорація», «унія»?

Чи пам’ятаєте ви, що більшість українських земель увійшли до Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського? Що вам про це відомо?

1. Статус українських земель у Великому князівстві Литовському, Руському і Жемайтійському

На початок XVI століття українські землі перебували у складі кількох держав: Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського, Польського королівства, Священної Римської та Османської імперій, Великого князівства Московського.

До Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського ввійшли Київщина, Брацлавщина (Східне Поділля), Волинь та Підляшшя. В XVI столітті ці території втратили ознаки автономії, а литовські правителі здебільшого почали підтримувати римо-католицьку церкву й польську культуру.

Герб князів Острозьких з гербовника Бартоша Папроцького «Panosza». 1575 рік

Проте і надалі значну роль у Великому князівстві Литовському, Руському і Жемайтійському відігравали великі землевласники, нащадки давньоукраїнських князів: Острозькі, Збаразькі, Вишневецькі, Корецькі, Чарторийські. Вони займали посади намісників великого князя та воєвод, а відтак зберігали місцеві порядки. В їхніх володіннях діяло княже право з власними податками й судом, були свої митниця і військо. Як і більшість населення, вони залишалися православними, використовували руську (староукраїнську) мову, що створило надалі підґрунтя для розвитку української культури.

 • 1. До яких іноземних держав входили українські землі на початку XVI століття?
 • 2. Які зміни відбулися на українських територіях Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського?
 • 3. Визначте статус українських князів у Великому князівстві Литовському, Руському і Жемайтійському.

Політичне становище українських земель у першій половині XVI століття

Попрацюйте в парах.

 • 1. Складіть запитання, використовуючи карту та легенду карти.
 • 2. Запропонуйте їх іншій парі. Послухайте відповіді, узагальніть інформацію.

2. Українські території у Польському королівстві

До Польського королівства входили Галичина, Західна Волинь (Белзщина, Холмщина) й Західне Поділля. На ці території поширили законодавство Польського королівства, його адміністративно-територіальний устрій. Було створено Руське, Белзьке та Подільське воєводства.

Система управління на українських землях перебувала переважно в руках поляків. Влада посилювала привілеї польської шляхти, католицької церкви. В міста запрошували німецьких, єврейських, вірменських переселенців, котрим надавали пільги. Тому частка українського населення тут зменшилася. В XVI столітті посилилася полонізація українських міст.

Щоб зрівнятися в правах з польською шляхтою, частина місцевої української знаті полонізувалася (ополячилася). Вона прийняла традиції, закони, віру та культуру Польської держави, і вважала її своєю політичною батьківщиною. Натомість частина українців залишалася православною і пам’ятала про своє походження.

 • 1. Назвіть адміністративно-територіальні одиниці, створені на українських землях у складі Польського королівства.
 • 2. Яку політику провадила польська влада в українських землях?
 • 3. Що було характерним для української знаті у Польському королівстві?

Із грамоти польського короля Сигізмунда І місту Львову (1525 рік)

«Під час нашого перебування в минулому році у місті Львові до нас звернулися зі скаргою громадяни того ж нашого міста Львова, руської віри... Порадившись із нашими радниками, ухвалили... Громадяни міста Львова грецької та руської віри задоволені своїм місцеперебуванням і вулицями, з давніх-давен визначеними для їх житла тут у Львові; інше ж житло, що знаходиться по інших місцях і вулицях... не мають права купувати, будувати та мати у володінні, не можна приймати до цехів та допускати до ремесел, ми залишаємо назавжди в попередньому стані».

 • 1. Чи мали українці, жителі міста Львова, руської віри, перспективу для ведення власної справи? Відповідь обґрунтуйте.

3. Українські землі в складі Священної Римської та Османської імперій, Московської держави

У XVI столітті Османська імперія досягла вершини своєї політичної та військової могутності, а її кордони — територій Європи. У васальну залежність до Османської імперії потрапили й українські землі як частинки держав, до яких вони належали. Буковина входила до Молдовського князівства, яке у 1538 році було підкорене Османською імперією, отож і Буковина опинилася під її владою. У 1478 році Кримське ханство стало васалом Османської імперії, а наприкінці XV століття портові міста північного узбережжя Чорного моря — її провінцією.

У 1526 році османське військо розгромило угорців у битві під містом Мохач й Угорське королівство припинило існування. Західна частина Закарпаття відійшла до Священної Римської імперії, в якій правили імператори з австрійської династії Габсбургів, а східна — до Трансільванського князівства, васала Османської імперії.

Внаслідок воєнних дій на початку XVI століття між Великим князівством Литовським, Руським і Жемайтійським та Великим князівством Московським Чернігівщина та Новгород-Сіверщина відійшли до Московської держави. Українські землі, розташовані на литовсько-московському прикордонні, часто ставали ареною військових дій, що негативно позначилося на житті місцевого населення.

 • 1. Які українські землі опинилися під зверхністю Османської імперії?
 • 2. До складу яких держав увійшло Закарпаття в результаті битви біля міста Мохач?
 • 3. Чому на початку XVI століття до Московської держави відійшли Чернігівщина та Новгород-Сіверщина?

1. Уважно розгляньте хмаринку подій. Випишіть у зошит із хмаринки роки та слова. Складіть із ними речення.

2. Допоможіть Марічці розв’язати ребус. Складіть речення із розшифрованим поняттям.

3. Вкажіть спільні і відмінні риси, які визначають політичне становище українських земель у складі Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського та Польського королівства.

4. Перевірте себе, зайшовши за посиланням.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст