Підручник з Історії України (рівень стандарту). 10 клас. Струкевич - Нова програма

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2

Державне будівництво Української Центральної ради: здобутки та прорахунки

1. Складіть у зошитах таблицю «Політична програма Української революції, розроблена М. Грушевським».

Назва статті

Програмна вимога

2. Продовжте в зошитах таблицю про діяльність УЦР.

Здобутки та прорахунки УЦР у державному будівництві

Історичний факт

Здобуток/прорахунок

Причини/обставини

Наслідки

Створення УЦР (16-17 березня 1917 р.).

здобуток

Вибух революційної активності; повалення самодержавства.

Вихід 3 підпілля й об’єднання розпорошених українських сил.

Обрання президії УЦР.

здобуток

Природна потреба в керівному центрі.

Організація ефективної роботи.

...

...

...

...

Відрядження делегації до Петрограда з «Декларацією Центральної ради».

здобуток

Прагнення революційних сил негайно розширити автономію; підтримка Українського національного конгресу й українізованих військових частин.

Початок важкого діалогу з приводу надання Україні національно-територіальної автономії.

Пропонуємо визначити такі історичні події доби УЦР, як: київська маніфестація 1 квітня 1917 р.; створення газети «Вісті з Української Центральної ради»; скликання Українського національного конгресу; опублікування I, II, III, IV Універсалів; утворення Генерального секретаріату; придушення збройного виступу самостійників; прийняття рішення про скликання Українських установчих зборів; засудження в резолюції «Про владу» більшовицького перевороту; участь у боротьбі за владу 28-31 жовтня 1917 р.; використання тільки демократичних методів здійснення влади; проведення аграрної реформи шляхом «соціалізації»; домовленість зі ставкою верховного головнокомандування про створення Українського фронту; підтримка кримськотатарського національного руху; укладення мирного договору з Центральними державами.