Підручник з Історії України (рівень стандарту). 10 клас. Струкевич - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Історії України (рівень стандарту). 10 клас. Струкевич - Нова програма

Навчальний матеріал підручника відповідає вимогам Державного стандарту освіти та чинній програмі з історії України (1914-1945) (2017). Підручник доповнений рубриками «Історичний факт», «Історичне джерело», «На думку вченого», у яких наведена додаткова інформація з відповідних тем. Глибше осягнути матеріал допоможуть також уривки з історичних документів, ілюстрації та мапи.

Запитання та завдання з компетентнісним підходом сприятимуть ґрунтовному засвоєнню навчального матеріалу, формуванню ключових і предметних компетентностей.

Повторення. Вступ

Розділ I. Україна в роки Першої світової війни

§ 1. Україна напередодні війни та реакція українства на її початок

§ 2. Воєнні дії на території України в 1914–1917 рр.

§ 3. Політика Російської імперії та Австро-Угорщини на українських землях у 1914–1917 рр.

Практичне заняття 1. «Перша світова війна як виклик людському виживанню: жінки на війні, діти-сироти, біженці, військовополонені, скалічені солдати (аналіз текстових і візуальних джерел)»

Узагальнення до розділу І. Україна в роки Першої світової війни

Розділ II. Початок Української революції

§ 4. Перші успіхи Української революції

§ 5. Розгортання Української революції

§ 6. Внутрішня та зовнішня політика УНР доби Центральної ради. Перша російсько-українська війна

§ 7. Українська Центральна рада на заключному етапі діяльності

Практичне заняття 2. «Державне будівництво Української Центральної ради: здобутки та прорахунки»

Узагальнення до розділу ІІ. Початок Української революції

Розділ III. Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності

§ 8. Українська держава. Гетьманат Павла Скоропадського

§ 9. Західноукраїнська Народна Республіка

§ 10. Російсько-більшовицька окупація України

§ 11. Україна в боротьбі з денікінським і більшовицьким режимами в 1919–1921 рр.

§ 12. Підсумки Української революції. Культурний розвиток протягом 1914–1921 рр.

Практичне заняття 3. «Повсякдення українців у 1917–1921 рр.»

Узагальнення до розділу ІІІ. Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності

Розділ IV. Установлення й утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні

§ 13. Уключення України до складу СРСР

§ 14. Суспільно-політичне та національне життя в Україні в 1920–1930-х роках

§ 15. Радянська «модернізація» економіки України

§ 16. Сталінський терор проти українського села. Голодомор

§ 17. Порушення прав людини в умовах тоталітарного режиму

§ 18. Культура України в міжвоєнний період

Практичне заняття 4. «Пропагандистський ідеал радянської людини та її повсякденне життя»

Узагальнення до розділу ІV. Установлення й утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні

Розділ V. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період

§ 19—20. Українські землі в складі Польщі. Українська еміграція

§ 21. Становище українських земель у складі Румунії та Чехословаччини

Практичне заняття 5. «“Срібна земля”. Третя спроба утвердити незалежність України у ХХ ст.»

Узагальнення до розділу V. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період

Розділ VI. Україна в роки Другої світової війни

§ 22. Початок Другої світової війни. Окупація Західної України

§ 23. Діяльність українських націоналістів. Відновлення Української держави

§ 24. Воєнні поразки Червоної армії 1941–1942 рр. на теренах УРСР

§ 25. Україна в умовах німецького окупаційного режиму

§ 26. Боротьба Української повстанської армії та радянських партизанів проти нацистських окупантів

§ 27. Бойові дії на території України впродовж 1942–1944 рр.

§ 28. Внесок українського народу в перемогу над нацизмом

§ 29. Культура в роки війни

Практичне заняття 6. «“Волею Українського народу…” (дослідження документів і матеріалів усної історії про війну)»

Узагальнення до розділу VІ. Україна в роки Другої світової війни