Підручник з Історії України. 10 клас. Бурнейко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 31. Суспільство УСРР у 1930-х рр.

• Назвіть соціальні групи, які існували в суспільстві у 1920-х рр.

• Які молодіжні організації були створені в радянському суспільстві?

• В якому році прийнято першу Конституцію УСРР?

1. Зміни у соціальній структурі населення.

Громадсько-політичне життя УСРР наприкінці 1930-х рр. розвивалося під впливом суперечливих факторів. Кардинально змінився соціальний склад населення. Практично зникли економічно активні за доби непу соціальні групи приватних торговців, власників, підприємців, яких зазвичай називали непманами. Натомість значно зросла чисельність робітників, спричинена форсованою індустріалізацією. Уперше в історії України більше половини із них були українцями. Поповнювався робітничий клас насамперед за рахунок селян, котрі переселялися до міст, головно шукаючи кращого життя. Упродовж 1928-1940 рр. учетверо зросла чисельність службовців і спеціалістів. Із них понад 25% мали середню та вищу освіту. Зникло багатомільйонне селянство, яке досі господарювало самостійно. Тепер селяни стали підневільними, колгоспними.

Індустріалізація супроводжувалася бурхливим розвитком міст. У 1926-1939 рр. кількість міських жителів УСРР збільшилась із 5,4 до 11,2 млн осіб. Причому міста у цей період зростали переважно за рахунок українців. Якщо у 1920 р. вони становили третину міських жителів, то в 1939 р. — 58%. Водночас гостро відчувалися нестача житла, продовольства, кваліфікованого медичного обслуговування, побутова невлаштованість. У 1932 р. уряд запровадив внутрішні паспорти і прописку в містах. Цим рішенням забезпечили адміністративне скорочення кількості містян, котрих централізовано постачали продуктами харчування. А запобігти міграції робітників і боротися з прогулами мали: закон, за яким робітника могли за найменшу провину звільнити з роботи, залишаючи без картки споживача із наступним виселенням його сім’ї із квартири, і закон про запровадження трудових книжок.

Разом з тим, роки індустріалізації і колективізації позначені інтенсивним соціальним рухом по «вертикалі». Партія сприяла висуванню робітників і селян на управлінські посади та їхньому навчанню у вишах. Відтак у господарський апарат, до керівництва колгоспами, підприємствами, в органи державного управління, офіцерський корпус Червоної армії, міліцію прийшли тисячі робітників і селян. В СРСР формувався новий правлячий клас — номенклатурна верхівка партійно-державного, господарського апарату, забезпечена всіма матеріальними благами та відгороджена від мільйонів співгромадян щільним муром різноманітних привілеїв. Отже, соціальна диференціація у суспільстві стала реальністю.

1. Проаналізуйте соціальний склад українського суспільства у 1930-х рр.

2. Коли було запроваджено внутрішні паспорти? З якою метою це зроблено?

3. Який новий правлячий клас сформувався в СРСР?

Мовою джерела. Зі спогадів американського журналіста Карла Кітчена:

«Хто ще добре живе в СРСР — це видатні комуністи. Сановники їздять у 8-циліндрових автомобілях, живуть у прекрасних квартирах, прикрашених картинами, «взятими у борг» з музеїв і приватних квартир колишніх власників. Але їх меншість. Більшість комуністів живе скромно, і це можна сказати навіть про лідерів, які намагаються показати приклад скромності своїм підлеглим».

1. Про формування якого класу в радянському суспільстві йдеться в документі?

Мовою джерела. Зі спогадів Є. Горової, доньки начальника планового відділу «Заготзерна»:

«У 1934 році столицю України переносили з Харкова до Києва. Переїжджали і всі республіканські установи... Так ми опинились у Києві. Влітку ми жили в Пущі-Водиці... Наприкінці літа переїхали до міста у новий будинок. Ми опинились у трикімнатній: квартирі. У дворі була їдальня з домашніми обідами, пральня...»

Плакати 1930-х рр.

Мовою джерела. Зі спогадів члена делегації англійських шахтарів про відвідини Донбасу:

«Ряди нових жител, побудованих уже за радянської влади, не можуть загладити враження злиденності... Ми зайшли в один такий будиночок, у кожній з його трьох кімнат мешкали робітничі родини. Сплять, мабуть, покотом на підлозі, бо ніяких ліжок ми не помітили. У куті замість ікони — портрети вождів».

1. Проаналізуйте документи. До яких соціальних верств належали сім’ї, життя котрих описане в документах? Визначте, чи відповідала описана дійсність ідеалам комуністичного режиму. Чому?

2. Ідеал радянської людини.

Будуючи плани створення нового суспільства, більшовицьке керівництво активно взялося за формування ідеалу радянської людини. Поряд із репресіями влада вдосконалила систему контролю за суспільством, бо вихована у тоталітарному дусі людина легко мирилась із духом «надзвичайщини», погоджувалась із будь-якими культами, вороже зустрічала інакомислення, призвичаїлася до репресій. Жертовність, сподівання на «соціальні чудеса» уживалися в ній зі схилянням перед владою, звичкою коритися будь-яким розпорядженням «згори». Сформувався цивілізаційний феномен «тоталітарної людини» з особливими ціннісними орієнтаціями, що базувалися на вірі у швидку побудову справедливого й забезпеченого суспільства. Його втіленням виступала держава. Тому будь-які дії людини розглядали під кутом зору лояльності до влади й були підставою для звинувачень у неблагонадійності з усіма наслідками, які з цього випливали.

Першочергову увагу приділяли молоді. її через піонерську та комсомольську організації виховували в дусі ненависті до «ворогів народу», необхідності непримиренної боротьби зі «шпигунами», «шкідниками» на виробництві, куркулями; заохочували навіть доноси на батьків. Молодь спрямовували на активну участь в індустріалізації країни і колективізації, на зміцнення дисципліни й підвищення якості навчання.

Більшовицький тоталітаризм постійно потребував підтвердження своєї «єдиноправильності», тому приділяв велику увагу «перекроюванню» минулого. Схему історичного процесу виробляли й затверджували на найвищих щаблях партійного керівництва. Українці та інші народи могли прославляти своїх великих предків і національні традиції, але тільки доти, доки їхні дії не становили небезпеки культу «вождя». Проте головним знаряддям підтримування стабільності системи був страх. Він служив не тільки інструментом залякування і розправ, а й засобом створення специфічної атмосфери «воєнного табору», в якій за найменше відхилення від загальноприйнятих догм карали як за злочин. Із 1930-х рр. розширювали мережу виправно-трудових таборів, об’єднаних у систему ГУЛАГу. Чисельність ув’язнених у таборах за десять років зросла до 4 млн осіб. Відсутність ефективної економіки змушувала до пошуку дармової сили, і нею ставали в’язні, арештовані для набору в трудові армії.

1. Як відбувався процес формування ідеалу радянської людини?

2. Чому першочергову увагу приділяли вихованню молоді?

3. Що пропагувала офіційна радянська ідеологія?

Діаграма «Зростання заробітної платні та цін на товари порівняно з 1928 р. (%)».

1. Проаналізуйте дані діаграми. Про що вони свідчать?

Фото. Радянські діти в 1930-х рр.

Комсомольський плакат 1933 р.

1. Проаналізуйте ілюстрації, підтвердіть або спростуйте думку: «В СРСР радянська людина формувалася з дитинства».

Мовою джерела. Зі спогадів про повсякденний одяг у 1930-х рр.:

«Більшість дівчат ходила у сатинових халатах, а під халатом була ситцева чи фланелева сукня. Мама нам шила сатинові халати з білим комірцем. Із взуття були гумові туфлі з голубою облямівкою і на ґудзичок, застібалися. їх можна було мити зубним порошком і змащувати, так що вони були білі завжди. А взимку носили боти на ґудзичках, і в них можна було туфлі вставляти. Не було особливого одягу, тож усе було дуже просто. Моя приятелька Зоя — кравчиня, і вона завжди була в різних блузках, які шила зі шматочків, що залишалися. Дуже скромний був одяг».

1. Які риси радянської людини формувалися через її зовнішній вигляд?

3. Конституція 1937 р.

Прийняття нової Конституції України було зумовлене затвердженням 5 грудня 1936 р. Конституції СРСР. 30 січня 1937 р. XIV Всеукраїнський з’їзд Рад ухвалив Конституцію України, яка майже повністю відтворила союзну Конституцію, її принципи, скопіювала основні положення.

Згідно із Конституцією, Україну перейменували з УСРР на Українську Радянську Соціалістичну Республіку, проголосивши її соціалістичною державою робітників і селян. Політичною основою УРСР були ради депутатів трудящих, економічною — соціалістична система господарства та соціалістична власність. На конституційному рівні зафіксували перемогу диктатури пролетаріату, торжество гасла «Вся влада Радам!», визнання принципів «Хто не працює, той не їсть» і «Від кожного — за здібностями, кожному — за працею». Декларували свободу слова, друку, зборів, мітингів, проведення виборів представницьких органів влади на основі загального, рівного, прямого виборчого права таємним голосуванням, що у тоталітарній державі було практично неможливим.

У Конституції проголосили добровільне об’єднання УРСР з іншими республіками у СРСР, її державний суверенітет, недоторканість кордонів і право виходу зі Союзу. Проте декларації про суверенні права різко обмежили обов’язковим дотриманням законів СРСР на території УРСР. Вищим законодавчим органом була Верховна Рада УРСР, яку обирали раз на чотири роки прямими таємними виборами. Вона утворювала уряд — Раду Народних Комісарів (Раднарком). Правосуддя в УРСР мали чинити Найвищий Суд УРСР, Найвищий Суд Молдавської АРСР, обласні, окружні народні суди, а також спеціальні суди СРСР. Вищий нагляд за виконанням законів доручено прокуратурі. Затверджено адміністративний поділ України на сім областей: Вінницьку, Дніпропетровську, Донецьку, Київську, Одеську, Харківську та Чернігівську і автономну республіку — Молдавську АРСР. Більшість записаних у Конституції положень були декларативними. Вона не забезпечувала і не могла забезпечити їхнє втілення у життя.

1. Коли було прийнято Конституцію УРСР?

2. Проаналізуйте зміст Конституції УРСР.

3. Який новий адміністративний поділ України було затверджено в Конституції?

Радянський плакат. «Робітниці, колгоспниці, перебувайте в перших рядах бійців за другу п’ятирічку...»

Радянський плакат. «Жінки у колгоспах — велика сила»

1. Займіть позицію. Плакати створено з метою боротьби за тендерну рівність чи для більш ефективного використання жінок у господарстві країни?

Тема практичної: «Пропагандистський ідеал радянської людини та її повсякденне життя». Опрацюйте матеріал параграфа та цитати з писемних джерел. Напишіть есей за темою практичної роботи, оперуючи відомими фактами про збіги і розбіжності між пропагандистським ідеалом радянської людини та ЇЇ повсякденним життям.

Коли в Україні на XIV Всеукраїнському з’їзді Рад було прийнято Конституцію УРСР, ...

у США Франклін Делано Рузвельт вступив на другий президентський термін.

Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки: http://gska2.rada.gov.ua/site/const/istoriya/1937.html

Фільм «Історія українського конституціоналізму»: https://www.youtube.com/watch?v=8hai60I3Lw8

Підсумуйте свої знання

1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними:

- 1932 р. — запроваджено видачу внутрішніх паспортів;

- 1937 р. —XIV Всеукраїнський з’їзд Рад ухвалив Конституцію УРСР.

2. Поясніть значення понять: номенклатура, внутрішній паспорт, радянська людина.

3. Складіть схему «Соціальна структура населення УРСР».

4. Конституція УРСР затвердила демократизм чи тоталітаризм у державі? Займіть позицію. Аргументуйте свій вибір.