Підручник з Історії України. 10 клас. Бурнейко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Історії України. 10 клас. Бурнейко - Нова програма

Підручник з історії України для 10 класу містить навчальний матеріал курсу від початку Першої світової війни (1914 р.) до завершення Другої світової війни (1945 р.) відповідно до чинної програми для роздільного вивчення курсів історії України та всесвітньої історії.

Завдання для учнівства, а також способи групування та подачі навчального матеріалу в підручнику передбачають можливість індивідуального підходу до організації навчального процесу на уроці. Залежно від специфіки теми повноцінними джерелами знань, поруч із базовим авторським текстом, служать уривки з першоджерел, схеми і картосхеми, діаграми, окремі зображення. В підручнику є завдання для актуалізації опорних знань і корисні посилання на інтернет-ресурси до кожного параграфа. Підручник також містить матеріали до кожної із запропонованих чинною програмою практичних робіт, які вчителі/вчительки можуть використовувати відповідно до методичної доцільності. Методичний апарат підручника враховує можливість поетапного закріплення опрацьованого матеріалу, спрямований на полегшення організації взаємодії вчителя/вчительки та учнівства на уроці й на підвищення ефективності самостійної роботи учнів з підручником.

§ 1. Повторення. Вступ

Розділ I. Україна у роки Першої світової війни

§ 2. Перша світова війна: плани та очікування

§ 3. Воєнні дії на території України в 1914-1917 рр.

§ 4. Вплив Першої світової війни на українські землі

§ 5. Повсякденне життя на фронті та в тилу

Узагальнення за розділом: Україна у роки Першої світової війни

Розділ II. Початок Української революції

§ 6. Передумови, рушійні сили та періодизація Української революції 1917-1921 рр.

§ 7. Початок Української революції. Українська Центральна Рада

§ 8. Події Української революції весни-літа 1917 р.

§ 9. Утворення Української Народної Республіки

§ 10. Перша війна більшовицької Росії з УHP

§ 11. Відновлення влади УЦР. Внутрішня і зовнішня політика УНР

Узагальнення за розділом: Початок Української революції

Розділ III. Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності

§ 12. Українська Держава. Гетьман Павло Скоропадський

§ 13. Формування антигетьманської опозиції

§ 14. Директорія УНР

§ 15. Західноукраїнська Народна Республіка

§ 16. Український національний рух на Буковині й у Закарпатті. Хотинське повстання

§ 17. Українська Соціалістична Радянська Республіка

§ 18. Воєнно-політична ситуація в Україні влітку 1919 - на початку 1920 рр.

§ 19. Політика більшовиків у 1920 р. в Україні

§ 20. Радянсько-польська війна. Наслідки українського визвольного руху

§ 21. Нові тенденції розвитку культури в 1914-1921 рр. Освіта. Наука

§ 22. Література. Мистецтво. Музика

§ 23. Повсякденне життя населення у 1917-1921 рр.

Узагальнення за розділом: Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності

Розділ IV. Встановлення й утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні

§ 24. Утворення СРСР: наслідки для України

§ 25. Нова економічна політика більшовиків та її впровадження в УСРР

§ 26. Політика коренізації в УСРР: ставлення влади і населення

§ 27. Суспільно-політичне життя в Україні в роки непу

§ 28. Форсована індустріалізація

§ 29. Суцільна колективізація сільського господарства. Голодомор 1932-1933 рр. — геноцид українського народу

§ 30. Великий терор 1930-х рр.

§ 31. Суспільство УСРР у 1930-х рр.

§ 32. Ідеологізація культури. Освіта, наука у 1920-1930-х рр.

§ 33. Література. Музика. Театр. Кінематограф. Архітектура. Образотворче мистецтво

Узагальнення за розділом: Встановлення й утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні

Розділ V. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період

§ 34. Українські землі у складі Польщі

§ 35. Політичне життя: українські землі у складі Польщі

§ 36. Українці під владою Румунії за міжвоєнної доби

§ 37. Українські землі у складі Чехословаччини

§ 38. Культурне й релігійне життя на західноукраїнських теренах у 1919-1939 рр.

Узагальнення за розділом: Західноукраїнські землі в міжвоєнний період

Розділ VI. Україна в роки Світової війни

§ 39. Початок Другої світової війни. Розкол ОУН

§ 40. Особливості радянізації Західної України

§ 41. Початок німецько-радянської війни

§ 42. Поділ українських земель Німеччиною та її союзниками. «Новий порядок»

§ 43. Рух Опору на українських землях

§ 44. Бойові дії 1942-1944 рр. на території України

§ 45. Ціна Другої світової війни

§ 46. Культура України в роки Другої світової війни

Узагальнення за розділом: Україна в роки Світової війни

Хронологічна таблиця