Підручник з Історії України. 10 клас. Реєнт

Підсумково-узагальнюючий урок до теми «Україна на початку XX століття»

• 1. Співвіднесіть дату утворення з назвою політичної партії.

1) 1900 р.; а) Українська соціал-демократична робітнича партія;

2) 1902 р.; б) Революційна українська партія;

3) 1905 р.; в) Народна українська партія.

• 2. Вкажіть ім’я історичного діяча, який висунув гасло «однієї, нероздільної, вільної, самостійної України від Карпат аж по Кавказ».

1) В. Липинський; 2) М. Міхновський; 3) І. Франко.

• 3. Дайте відповідь.

Який із суспільних рухів в українських землях XIX ст. є наймасовішим?

1) Робітничий; 2) масонський; 3) селянський.

• 4. Завершіть речення.

На початку XX ст. для українського національно-визвольного руху найсприятливішими були

1) 1903-1905 рр.; 2) 1905-1907 рр.; 3) 1910-1913 рр.

• 5. Виберіть правильну відповідь.

У Наддніпрянській Україні основною формою монопольного об’єднання були

1) картелі; 2) синдикати; 3) трести.

• 6. Позначте тлумачення, яке відповідає терміну.

1) «Автономія» у перекладі з грецької мови означає

а) незалежність; б) самостійність; в) самоврядування.

2) «Модернізація» у перекладі з французької мови означає

а) новітня; б) сучасна; в) оновлення.

• 7. Вкажіть правильну відповідь.

Українські фракції в І та II Державних думах вимагали для України

1) незалежності; 2) автономії; 3) федерації.

• 8. Назвіть автора українського православного релігійного гімну

«Боже великий, єдиний, нам Україну храни».

1) М. Лисенко; 2) К. Стеценко; 3) М. Леонтович.

• 9. Встановіть послідовність подій.

1) Скликання І Державної думи;

2) повстання на панцернику «Потьомкін»;

3) Маніфест Миколи II про конституційні свободи;

4) створення Революційної української партії.

• 10. Доберіть імена авторів до зазначених їхніх творів.

1) В. Стефаник; а) «Камінний господар»;

2) І. Франко; б) «Тіні забутих предків»;

3) Леся Українка; в) «Довбуш»;

4) Г. Хоткевич; г) «Земля»;

5) М. Коцюбинський; д) «Синя книжечка»;

6) О. Кобилянська. е) «Мойсей».

• 11. Назвіть риси, властиві політичному розвиткові українських земель на початку XX ст.

1) Більшість політичних сил виступала за незалежність українських земель;

2) закриття царською владою «Просвіт»;

3) виникнення політичних партій;

4) найвпливовішою силою були більшовики;

5) рушійною силою національно-визвольного руху була інтелігенція;

6) рушійною силою національно-визвольного руху було духовенство.

• 12. Знайдіть у наведених твердженнях помилки та виправте їх.

1) В. Винниченко - художник, автор твору «Малорос-європеєць»;

2) О. Мурашко - поет, автор твору «Паризьке кафе»;

3) Д. Січинський - письменник, автор твору «Роксолана»;

4) Д. Багалій - композитор, автор твору «История города Харькова»;

5) С. Крушельницька - письменниця, автор твору «Земля»;

6) М. Садовський - художник, автор твору «Запорожці пишуть листа турецькому султану».

• 13. У 1907 р. видатний польсько-єврейський ліберал В. Фельдман писав: «У XX столітті багато народів постало з попелу, але відродження небагатьох відбувалося так швидко й енергійно, як відродження українців Австрії... Їхнє несподіване й бурхливе зростання в основному сталося завдяки тому, що вони навчилися самодопомозі та впертій боротьбі за свій кожен здобуток».

Доберіть факти на підтвердження справедливості такої оцінки.

• 14. На початку XX ст. активізувався національний рух в Україні. Посилилась активність політичних сил, набрала сили тенденція до їх згуртування, розгортався процес самовизначення утворених політичних осередків.

Порівняйте процес розвитку політичного етапу національно-визвольного руху в Наддніпрянщині та західноукраїнських землях. Поясніть, як ви розумієте вислів: «... розгортався процес самовизначення утворених політичних осередків».

• 15. М. Міхновський в брошурі «Самостійна Україна» вказує на нового лідера національного руху - інтелігенцію третьої хвилі, яка, на відміну від першої (Чарторийські, Вишневецькі, Тишкевичі та ін.) та другої (Безбородьки, Прокоповичі та ін.), служить своєму народові.

Чи згодні ви з таким висновком М. Міхновського? Відповідь аргументуйте.