Підручник з Історії України. 10 клас. Реєнт

Підручник з Історії України. 10 клас. Реєнт

У підручнику з Історії України для 10 класу загальноосвітніх навчальних закдадів Рівень стандарту, Академічний рівень висвітлено історію України початку ХХ ст. Ця доба розпочинається переходом до політичного етапу національного відродження в українських землях і завершується входженням УСРР до складу СРСР. Ретельно розроблений методичний апарат допоможе глибшому засвоєнню навчального матеріалу, адекватному оцінюванню знань та вмінь учнів.

Тема 1. Україна на початку XX століття

§ 1. Україна у складі Російської та Австро-Угорської імперій

§ 2. Економічне становище України на початку XX ст. (1900—1904 рр.)

§ 3. Початок політичного етапу визвольного руху

§ 4. Російська революція 1905—1907 рр. в Україні

§ 5. Передумови економічного піднесення після революції 1905—1907 рр.

§ 6. Політичні зміни в Україні в 1908—1913 рр.

§ 7. Західноукраїнські землі на початку XX ст.

§ 8. Особливості розвитку культури України

Підсумково-узагальнюючий урок до теми «Україна на початку XX століття»

Тема 2. Україна в роки Першої світової війни

§ 9. «Українське питання» напередодні війни

§ 10. Воєнні дії на території України в 1914—1917 рр.

§ 11. Посилення економічної та політичної кризи в Російській та Австро-Угорській імперіях. Життя на фронті і в тилу

§ 12. Зміни в «українському питанні»

Підсумково-узагальнюючий урок до теми «Україна в роки Першої світової війни»

Тема 3. Українська революція (березень 1917 - початок 1918 р.)

§ 13. Лютнева демократична революція і Україна

§ 14. Проголошення автономії України

§ 15. II Універсал

§ 16. Наростання політичної боротьби в Україні в липні—жовтні 1917 р.

§ 17. Проголошення Української Народної Республіки. Спроба більшовиків захопити владу в Україні

§ 18. Війна радянської Росії проти Української Народної Республіки. Проголошення незалежності УНР

Підсумково-узагальнюючий урок до теми «Українська революція (березень 1917 — початок 1918 р.)»

Тема 4. Українська державність в 1918—1921 рр.

§ 19. Українська Держава

§ 20. Директорія УНР

§ 21. Західноукраїнська Народна Республіка

§ 22. Встановлення радянської влади в Україні в 1919 р.

§ 23-24. Україна: події 1919 - початку 1920 р.

§ 25. Українські землі: 1920—1921 рр.

Підсумково-узагальнюючий урок до теми «Українська державність у 1918-1921 рр.»

Тема 5. Культурне і духовне життя в Україні в 1917—1921 рр.

§ 26-27. Культурне і духовне життя в Україні (1917—1921 рр.)

Підсумково-узагальнюючий урок до теми «Культура і духовне життя в Україні в 1917—1921 рр.»

Тема 6. Наш край у 1900—1921 рр.

§ 28. Особливості модернізації регіону та краю в 1900—1921 рр.

§ 29. Вплив воєнно-політичних подій 1917—1921 рр. на становище в краї

§ Хронологія подій

§ Словник історичних термінів і понять