Історія України. Всесвітня історія. 6 клас. Могорита

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ 4. Стародавній Рим і його сусіди

§ 41. Природа й населення Апеннінського півострова

Греки, а потім і римляни поважали народ етрусків. Розквіт їхньої цивілізації припадає на VIII—V ст. до н. е. Щодо походження етрусків існують різні теорії: Геродот стверджував, що вони прийшли з Лідії, натомість Діонісій Галікарнаський вважав їх корінним народом. Етруски справили значний вплив на римлян, які перейняли в них чимало культурних досягнень. До того ж у Римі тривалий час правили царі етруської династії, які перетворили його на повноцінне місто. Водночас Рим став головним їхнім супротивником.

Етруська пара. Музейний експонат

Як греки могли дізнатися про етрусків? Яка доля, на вашу думку, очікувала на цей народ?

1. Які особливості географічного положення та заняття населення Стародавнього Риму?

Ще в давнину греки почали називати Апеннінський півострів, де виникла Римська держава, Італією. Це рівнинна, укрита лісами й широкими луками країна. Місцеві жителі здавна займалися землеробством і скотарством. Природа створила для цього всі умови: від холодних вітрів Італію з півночі захищають високі Альпи, а зі сходу — хребти Аленнінських гір. Тому тут завжди теплий і м’який клімат, хоча бракує затишних бухт.

Апенніни багаті на корисні копалини: залізо, срібло, олово, мармур і глину. В Альпах багато міді й золота. Усе це сприяло розвиткові ремесел. Отже, основними заняттями населення півострова стали землеробство, садівництво, скотарство й ремесло.

Стародавній Рим

Розгляньте карту. Що вам нагадує форма Апеннінського півострова? Назвіть моря, води яких омивають півострів. Знайдіть річки По, Рубікон і Тибр.

2. Що відомо про народи, які здавна населяли Італію?

Півострів був заселений різними народами. Зокрема, тут жили лігурійці, згадку про яких знаходимо в Геродота. У Середній Італії оселились італіки та споріднені з ними латини, а на схід від них — самніти. Південно-східну частину півострова населяли греки, а о. Сицилію — вихідці з Карфагена.

• Пригадайте, який народ заснував це місто.

Приблизно у XII ст. до н. е. північніше від Тибру оселилися етруски. Дехто вважав, що між релігією етрусків і народів Близького Сходу існує певна подібність. Натомість італійські археологи доводять, що етруски жили тут завжди і були споріднені з іншою, більш ранньою цивілізацією. Етруски вирощували пшеницю, ячмінь та овес, культивували виноград. Також вони осушували заболочені ділянки й перетворювали їх на родючі поля. Для виготовлення одягу й вітрил використовували льон.

А ще займалися морською торгівлею. Торгували керамікою, мідними, бронзовими й залізними речами, ювелірними виробами, тканинами. Етруски заснували перше державне утворення, яке об’єднало 12 міст. План міського будівництва, як і абетку, вони запозичили в греків.

Невдовзі етруски розчинилися серед інших племен, імовірно, не витримавши конкуренції з карфагенянами та греками. У ІV ст. до н. е. до Італії з півночі прийшли племена галлів.

Етруська ваза

Фігура жінки на саркофазі

Розгляньте ілюстрації. Що можна сказати про досягнення мистецтва етрусків?

3. Де й коли виникло місто Рим?

Серед латинських громад області Лацій у 753 р. до н. е. утворилося місто Рим. Латинів, які його населяли, згодом почали називати римлянами. У них існував патріархальний родовий уклад, ознаки якого зберігалися протягом усього періоду існування Римської держави.

Найдавніші поселення на березі р. Тибр, посеред семи пагорбів, археологи датують серединою VIII ст. до н. е. Згодом ці селища об’єдналися, утворивши місто. Однак іще в давнину щодо виникнення Рима склали легенду про нащадків Енея — Ромула й Рема. На честь Ромула місто назвали Римом, і він став його першим правителем. Це було місто-держава на кшталт грецьких полісів.

Про заснування міста існують різні легенди. Прочитайте їх за допомогою QR-коду. Яка з них вам імпонує? Як ви вважаєте, чому з виникненням будь-якого міста зазвичай пов’язана легенда?

Склад громади

Патриції — корінні жителі, нащадки перших поселенців.

Плебеї — переселенці (ремісники, землероби й торгівці).

Раби — спочатку їх вважали молодшими членами родини. Згодом рабство набуло ознак класичного.

Понад два століття в Римі правили царі. Цей період називають царським і про нього відомо дуже мало. Люди жили сусідською громадою за патріархальними традиціями.

Уся громада Рима поділялася на 300 родів, а ті — на фамілії (окремі родини).

Історія зберегла кілька імен царів, які правили Римом упродовж перших 250 років. Відомо, що в 510 р. до н. е. римляни вигнали свого царя Тарквінія Гордого за його нестримну вдачу та зверхнє ставлення до громадян, а наступного року вони обрали перших двох консулів — найвищих виборних урядовців. Надалі їх обирали терміном на один рік. Так розпочався період республіки, який завершився в 30 р. до н. е.

Вам уже відомо, що республіка — це така форма управління державою, за якої народ обирає державних управлінців на певний термін.

• Уявіть себе істориком/історикинею. Відомо, що римляни вели облік часу від року заснування міста. То в якому році за римським літочисленням розпочався період республіки, а в якому завершився?

Запитання та завдання

1. Виконайте тестові завдання.

1. Етруски запозичили письмо в

 • А карфагенян
 • Б єгиптян
 • В греків
 • Г латинів

2. Місто Рим засновано на берегах річки

 • А Тибр
 • Б Рубікон
 • В По
 • Г Арн

3. Рим засновано

 • А в ІХ ст. до н.е.
 • Б у VIII ст. до н. е.
 • В в VII ст. до н. е.
 • Г в VІ ст. до н. е.

2. Накресліть шкалу часу. Позначте на ній рік заснування Рима, а також початок і кінець періоду республіки. Скільки років минуло із часу заснування міста? Скільки тривали «царський» і республіканський періоди в історії Римської держави?

3. Що таке стан? Які стани існували в римському суспільстві? Порівняйте становий устрій Рима зі становим укладом в Афінах і Спарті. Які можна зробити висновки?

4. Розгляньте ілюстрацію. Опишіть костюми етрусків. Складіть коротку розповідь про походження, заняття та культуру етрусків.

Етруські танцівники. Фреска

5. Позначте на контурній карті м. Рим і території, які займали етруски та латини.

6. Унесіть до тлумачного словника пояснення термінів «патриції», «плебеї», «консул», «фамілія».

7. Складіть у зошиті «хмару» слів до теми. Презентуйте її в класі.

Поміркуйте та розкажіть

• Природні умови та заняття жителів Апеннінського півострова.

• Якими були досягнення культури етрусків.

• Яким був суспільний уклад римської громади.