Історія України. Всесвітня історія. 6 клас. Могорита

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Перевіряємо свої досягнення. Стародавня Греція та її сусіди

1. Виконайте тестові завдання.

1. Побажання для подорожніх, яке існувало в давніх греків, — це

 • А погожого вітру
 • Б щасливої дороги та свіжої води
 • В легких стежин
 • Г гарної подорожі

2. Рослина, плоди якої мали найширше використання, — це

 • А маслинове дерево
 • Б виноградний кущ
 • В фінікова пальма
 • Г шовковиця

3. Головним містом ахейської палацової цивілізації було

 • А м. Афіни
 • Б м. Пілос
 • В м. Троя
 • Г м. Мікени

4. Державного діяча, який мав одноосібну владу й вирішував усі питання без скликання народних зборів, греки називали

 • А базилевсом
 • Б клерником
 • В тираном
 • Г царем

5. Місто, вихідці з якого заснували колонію, називають

 • А материнським містом
 • Б батьківським містом
 • В метрополією
 • Г полісом

6. Події, зображені на давньогрецькій вазі, могли відбуватися

 • А в Аттиці
 • Б у Лаконії
 • В у Фессалії
 • Г в Олімпії

7. Створення писаних законів, що відзначалися надмірною жорстокістю, пов’язано з політичним діячем в Афінах

 • А Лікургом
 • Б Пісістратом
 • В Драконтом
 • Г Тесеєм

8. Докорінні реформи в системі власності на землю та управління полісом, що забезпечили утвердження демократії та розвиток Аттики, здійснив

 • А Драконт
 • Б Солон
 • В Клісфен
 • Г Перікл

9. Особисто вільну групу населення в Спарті, що не мала громадянських прав, називали

 • А спартіатами
 • Б ілотами
 • В метеками
 • Г періеками

10. Система владарювання, яка утвердилася в Спарті, — це

 • А тиранія
 • Б демократія
 • В олігархія
 • Г диктатура

11. Перше грецьке поселення на українських землях — це

 • А Херсонес
 • Б Ольвія
 • В Пантікапей
 • Г Борисфен

12. Початок залізного віку на українських землях пов’язують із

 • А греками
 • Б кімерійцями
 • В скіфами
 • Г сарматами

13. Перський правитель, який намагався підкорити Скіфію, — це

 • А Кір II
 • Б Ксеркс
 • В Дарій І
 • Г Дарій III

14. Общинами землеробів Лісостепу керували

 • А вожді
 • Б народні збори
 • В рада старійшин
 • Г усі варіанти правильні

2. Поясніть, як ви розумієте крилаті вислови: троянський кінь, дари данайців, яблуко розбрату, розрубати гордіїв вузол.

3. Яких цивілізацій стосуються наведені ілюстрації? Обґрунтуйте відповідь. Чому ці цивілізації називають палацовими? Пам’ятки якої з них краще збереглися. Чому?

4. Яких богів зображено на давньогрецькій кераміці? Покровителями яких явищ чи професій вони були?

5. Прочитайте уривки з «Одіссеї» Гомера.

«І ячмені, і пшениця, і лози вино виноградне

В гронах розкішних дають, що примножує Зевс їм дощами».

«Великих старань ти доклав тут, і жодна рослина —

Ні виноград, ні оливка, ні груша, ні грядки городні,

Ані смоківниця — тут без твого не росте піклування».

Про які особливості господарського життя еллінів свідчить цей уривок? З якими труднощами стикалися греки, розвиваючи рільництво?

6. Знайдіть в інтернеті та прочитайте інформацію про давньогрецького філософа Діогена (IV ст. до н. е.).

• Охарактеризуйте рабовласницьку систему в Елладі. Які джерела постачання рабів вам відомі? Де використовували працю рабів в Афінах/Спарті?

7. Заповніть у зошиті таблицю.

Форма державної влади

тиранія

олігархія

демократія

Визначення

Поліси, у яких була така форма правління

Політичні діячі

Яку із цих форм державної влади ви вважаєте кращою для того періоду? Чому не може бути єдиної правильної відповіді на це запитання?

8. Оберіть із запропонованих предметів ті, що стосуються скіфів.

Складіть повідомлення про суспільний устрій і життя племен, які населяли українські землі в цю епоху.