Біологія. Підручник для осіб з особливими освітніми потребами (Н54.1–Н54.2). Частина 2. 8 клас. Соболь

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті частина 1, частина 2.

Цей підручник (частина 1) на сайті History | Твоя електронна бібліотека тут.

Віддай себе - і житимеш у століттях

У малюнку власному - у рідних дітях.

В. Шекспір

§ 65. Запліднення. Вагітність. Ембріональний розвиток

Основні поняття й ключові терміни: ЗАПЛІДНЕННЯ. ЕМБРІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК. Плацента. Вагітність.

Пригадайте! Що таке статеві клітини?

Поміркуйте!

Чому діти схожі на своїх батьків і водночас відмінні від них?

ЗМІСТ

Яке значення має запліднення в людини?

ЗАПЛІДНЕННЯ - злиття чоловічої та жіночої гамет із утворенням зиготи, яка дає початок новому організму У людини - внутрішнє запліднення, за якого гамети зливаються всередині жіночого організму. Це дуже складний та залежний від багатьох чинників процес, у якому можна виокремити ряд періодів.

Внутрішнє осіменіння забезпечує потрапляння сперматозоонів безпосередньо в жіночий організм. У людини яйцеклітина зберігає здатність до запліднення упродовж 24 год після виходу з яєчників, сперматозоони дещо більше - близько 48 днів. Гамети здатні виділяти спеціальні речовини - гамони, що сприяють їхній зустрічі та взаємодії.

Зустріч гамет і активація яйцеклітини є стадією переходу яйцеклітини від стану спокою до активного розвитку (іл. 118). Запліднення відбувається лише за певної концентрації чоловічих гамет, що пояснюється необхідністю певної кількості ферменту (гіалуронідази), що розщеплює фолікулярну оболонку яйцеклітини. Гамети зустрічаються в маткових трубах уже за кілька годин після статевого акту.

Іл. 118. Запліднення в людини: 1 - зрілий сперматозоон; 2 - зустріч гамет; 3 - активація яйцеклітини; 4 - проникнення сперматозоона в яйцеклітину і формування оболонки запліднення; 5 - злиття ядер

Проникнення сперматозоона в яйцеклітину відбувається таким чином. Із цитоплазми яйцеклітини в місці дії ферментів акросоми утворюється сприймальний горбик, що захоплює голівку і втягує її всередину. Лише один із майже 300 млн сперматозоонів може запліднити одну яйцеклітину. У клітину можуть проникати декілька голівок сперматозоонів, але злиття відбувається з ядром лише однієї гамети. Після проникнення яйцеклітина втрачає фолікулярну оболонку і формує оболонку запліднення, яка перешкоджає проникненню інших гамет.

Злиття гаплоїдних ядер обох клітин супроводжується відновленням диплоїдного набору хромосом й утворення зиготи (заплідненої яйцеклітини). На цій стадії відбувається генетичне визначення статі (іл. 119). Гамети містять половинний набір хромосом: статеві клітини жінки мають 22А+Х, а гамети чоловіків містять 22А+Х або 22A+Y (де А - нестатеві хромосоми, X, Y - статеві хромосоми).

Іл. 119. Генетичне визначення статі у людини

Таким чином чоловіки за статевими хромосомами дають два типи гамет, а жінки - один тип. Якщо при заплідненні до яйцеклітини з 22А+Х хромосомами потрапляє сперматозоон з 22А+Х хромосомами, утворюється зародок жіночої статі, а якщо з 22A+Y хромосомами - зародок чоловічої статі.

Активація зиготи до поділу (дробіння), яке розпочинається вже через кілька годин після запліднення. Воно продовжується кілька діб за рахунок накопичених поживних речовин цитоплазми. До середини шостої доби зародок уже має понад 100 дрібних клітин.

Отже, завдяки заплідненню діти подібні до своїх батьків, і в той же час - відмінні, тому що мають неповторну комбінацію спадкової інформації, яку отримали завдяки поєднанню гаплоїдних хромосомних наборів батька й матері.

Які основні етапи ембріонального розвитку людини?

Після запліднення в жіночому організмі настає вагітність. Вагітність - це фізіологічний стан організму жінки, пов’язаний із заплідненням та внутрішньоутробним розвитком зародка й плоду. Період вагітності у людини в разі нормального перебігу триває близько 280 днів (40 тижнів). Першими ознаками вагітності є затримка менструації, відраза до деяких видів їжі, нудота, спостерігається також сонливість, дратівливість. В організмі майбутньої матері відбуваються значні гормональні зміни. Посилено виробляється прогестерон і починається підготовка молочних залоз до вигодовування. Ембріональний розвиток під час вагітності поділяють на два періоди: зародковий і плодовий (іл. 120).

Іл. 120. Стадії ембріонального періоду людини: 1 - зигота; 2 - бластоциста; 3 - зародок на стадії плацентацїї

Зародковий період - це період формування зародка, що триває від моменту імплантації до утворення плаценти. Після запліднення зигота, що активно ділиться, переміщується по матковій трубі до матки. Після кількох поділів формується скупчення клітин, яке називається морула (від лат. morula - ягода шовковиці). Приблизно через 6 днів після запліднення всередині клітинної маси формується порожнина. Тепер це одношаровий багатоклітинний зародок, який має назву бластоцисти. На 7-ий день після запліднення бластоциста занурюється в слизову оболонку матки й прикріплюється до неї. Цей процес називається імплантацією. Потрапивши в матку, зародок починає швидко розвиватися. Виникають зародкові листки, із них утворюються тканини та органи. На 5-му тижні в зародка вже є серце, зачатки очей, головного мозку. Наприкінці другого місяця відбувається плацентація з утворенням плаценти (від лат. placenta - коржик), або дитяче місце. Плацента є особливим органом, який забезпечує плід поживними речовинами й киснем, вбирає кінцеві продукти обміну, секретує гормони та слугує бар’єром для шкідливих речовин. Від утворення плаценти зародок називають плодом.

Плодовий період - це період розвитку плоду що триває з початку третього місяця до народження. Розвивається плід у плодовому міхурі, що розміщений всередині матки й утворений декількома оболонками. Усередині міхур заповнений навколоплідними водами, що утворені внутрішньою плодовою оболонкою. Ця рідина захищає плід від механічних пошкоджень та забезпечує його рухи. З організмом матері плід поєднаний пупковим канатиком, або пуповиною, що містить артерії та вену. Завдяки пуповині плід отримує поживні речовини з крові матері для живлення, антитіла для захисту, кисень для дихання, віддає продукти обміну в кров матері в процесі виділення.

Отже, основними етапами ембріонального розвитку людини є зародковий та плодовий періоди.

Який вплив нікотину й алкоголю на розвиток плоду?

Критичні періоди вагітності - це періоди розвитку зародка та плоду коли їхня вразливість до впливу несприятливих чинників є найбільшою. Пов’язано це з тим, що в названі періоди значно посилюється обмін речовин. Несприятливими чинниками впливу навколишнього середовища на плід є: нестача кисню, переохолодження, перегрів, лікарські та медичні препарати, отрути, нікотин, алкоголь, хімічні добавки, збудники інфекцій. Залежно від періоду розвитку зародка це може виявитися вкрай небезпечним і навіть згубним для нього, тому майбутній мамі слід бути особливо уважною та обережною. Основними критичними періодами вагітності є імплантація, утворення органів (органогенез) та плацентація.

Найбільш поширеними й небезпечними для розвитку зародка й плоду є впливи нікотину й алкоголю. Ці речовини дуже швидко проникають у тканини й органи плоду, що спричиняє порушення їхнього нормального розвитку. У вагітної жінки, яка курить, збільшуються ризики викиднів, мертвонародження, передчасних пологів. Куріння матері під час вагітності спричиняє звуження судин, що ускладнює надходження поживних речовин до плоду. Унаслідок цього спостерігається порушення росту, уповільнення розвитку плода. Надходження нікотину в організм на ранніх стадіях внутрішньоутробного розвитку може спровокувати вади розвитку. Структурні порушення, що виникають до народження дитини й виявляються відразу або невдовзі після народження і зумовлюють порушення функцій органів - це уроджені вади розвитку. Найбільш важкими є уроджені вади розвитку ЦНС, серця, шлунково-кишкового тракту та нирок. Алкоголь, як і нікотин, є чинником, який здатний викликати серйозні дефекти у плода. Найчастіше наслідками вживання алкогольних напоїв під час вагітності стають самовільне переривання вагітності й алкогольний синдром плода (порушення функції нервової системи, затримка росту плода, вади розвитку органів).

Отже, отруєння організму внаслідок куріння та вживання алкоголю під час вагітності може зумовити порушення розвитку плоду, збільшує ризик спадкових та онкологічних захворювань у дитини.

ДІЯЛЬНІСТЬ

САМОСТІЙНА РОБОТА З ІЛЮСТРАЦІЄЮ

Розгляньте ілюстрацію матки жінки з плодом усередині та увідповідніть указані назви з позначеннями. ... - плацента, або дитяче місце;

... - пуповина, або пупковий канатик:

... - плодовий міхур;

... - навколоплідні води плодового міхура;

... - внутрішня оболонка плодового міхура (амніон);

... - плід, який починає готуватися до пологів (повертається головою до шийки матки).

Доведіть твердження про залежність розвитку дитини в материнському організмі від здоров’я матері.

БІОЛОГІЯ + СУСПІЛЬСТВО

Усесвітній день попередження вроджених вад розвитку

Для поширення інформації про кроки, які слід робити усім майбутнім батькам, щоб мати здорових дітей, у 2015 році був започаткований Усесвітній день попередження вроджених вад розвитку. Відзначають його щороку 3 березня. Обґрунтуйте окремі рекомендації медиків щодо попередження вад розвитку дитини.

Рекомендації

Обґрунтування

Щоденне вживання жінками й чоловіками за 1-2 місяці до зачаття фолієвої кислоти

Відмова від вживання алкоголю й куріння

Щеплення згідно з Календарем щеплень

Медичне обстеження за 4-5 місяців до зачаття

БІОЛОГІЯ + ХІМІЯ

Алкоголь і розвиток плоду

Алкоголь - це етанол (етиловий спирт, винний спирт), органічна сполука, представник ряду одноатомних спиртів. Згідно Національного стандарту України, етанол - це токсична речовина, що за ступенем впливу на організм людини належить до четвертого класу небезпечних речовин. Обґрунтуйте судження про шкідливий вплив алкоголю, а також нікотину й тютюнового диму на розвиток плоду.

РЕЗУЛЬТАТ

1-6 балів • 1. Що таке запліднення? 2. Яке запліднення у людини? 3. Що таке вагітність? 4. Які два основні етапи ембріонального розвитку? 5. Що таке критичні періоди вагітності? 6. Які чинники є несприятливими для зародка й плоду?

7-9 балів • 7. Яке значення запліднення у людини? 8. Які основні етапи ембріонального розвитку людини? 9. Який вплив нікотину й алкоголю на розвиток плоду?

10-12 балів • 10. Поміркуйте про залежність розвитку дитини в материнському організмі від здоров’я матері, її поведінки.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.