Основи правознавства. Повторне видання. З поглибленим вивченням основ правознавства. 9 клас. Святокум

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 48. Нова українська поліція

ПРИГАДАЙТЕ!

1. Що таке право?

2. Кого називають юристами?

1. Із якою метою створена нова українська поліція

Для того щоб закон працював, потрібні не лише люди, які його застосовують, але й люди, які його захищають, — правоохоронці. Центральним органом виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку є Національна поліція України.

ЗАВДАННЯ. Попрацюйте із джерелом права. Які завдання має виконувати Національна поліція згідно із законодавством? Як, на вашу думку, слід розуміти положення Закону про те, що завданнями цього органу є «надання поліцейських послуг»?

ІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО НАЦІОНАЛЬНУ ПОЛІЦІЮ»

Стаття 2. Завдання поліції

1. Завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах:

1) забезпечення публічної безпеки і порядку;

2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави;

3) протидії злочинності;

4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.

Для виконання вказаних завдань поліцейським надані широкі повноваження, у тому числі щодо обмеження в окремих випадках прав громадян. Із цією метою поліцейські мають право застосовувати поліцейські заходи, які поділяються на превентивні поліцейські заходи та поліцейські заходи примусу.

У роботі Національної поліції важливим етапом є впровадження європейських принципів та стандартів правоохоронної діяльності, одним із яких є пріоритет у застосуванні превентивних (попереджувальних) поліцейських заходів. При цьому особливий акцент зроблений на встановлення та розвиток тісних партнерських відносин між поліцією та громадськістю як однієї з основоположних умов забезпечення ефективного застосування таких заходів. Зрозуміло, що громадяни з більшою відповідальністю виконуватимуть вказівки, настанови та рекомендації посадових осіб поліції, яким вони довіряють та яких поважають.

До превентивних поліцейських заходів належать:

1) перевірка документів особи;

2) опитування особи;

3) поверхнева перевірка й огляд;

4) зупинення транспортного засобу;

5) вимога залишити місце й обмеження доступу до визначеної території;

6) обмеження пересування особи, транспортного засобу або фактичного володіння річчю;

7) проникнення до житла чи іншого володіння особи;

8) перевірка дотримання вимог дозвільної системи органів внутрішніх справ;

9) застосування технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису;

10) перевірка дотримання обмежень, установлених законом стосовно осіб, які перебувають під адміністративним наглядом, та інших категорій осіб;

11) поліцейське піклування (стаття 31 Закону України «Про Національну поліцію»).

У виключних випадках, коли йдеться про суспільно небезпечні діяння, які іншим шляхом неможливо припинити, поліцейськими застосовуються заходи примусу.

Поліцейські заходи примусу включають:

1) фізичний вплив (силу);

2) застосування спеціальних засобів;

3) застосування вогнепальної зброї (стаття 42 Закону України «Про Національну поліцію»). Поліція може застосовувати й інші заходи, зокрема накладати адміністративні стягнення за деякі адміністративні правопорушення.

Слід пам’ятати, що коли поліцейський звертається до вас або ви звертаєтеся до нього, він зобов’язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред’явити на вашу вимогу службове посвідчення, надавши можливість ознайомитися з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук.

У системі Національної поліції діє багато підрозділів, які мають власні специфічні завдання та функції. Відповідно до Закону України «Про Національну поліцію», систему Національної поліції складають:

1) кримінальна поліція;

2) патрульна поліція;

3) органи досудового розслідування;

4) поліція охорони;

5) спеціальна поліція;

6) поліція особливого призначення (стаття 13 Закону України «Про Національну поліцію»).

2. Якими повноваженнями наділені дільничні офіцери поліції

Найчастіше громадяни стикаються з працівниками патрульної поліції. Основним завданням патрульних поліцейських є цілодобове патрулювання території обслуговування з метою забезпечення належної охорони публічної безпеки й порядку та контролю за дотриманням правил дорожнього руху, його безпеки. При цьому патрульний здійснює перше реагування на повідомлення про правопорушення та надання невідкладної допомоги, припиняє виявлені правопорушення, надає необхідну допомогу громадянам, які її потребують.

Не менш важливою є роль дільничних офіцерів поліції. На відміну від патрульних, дільничні офіцери закріплюються не за певним маршрутом, а за певною адміністративною дільницею. Їх завданнями є проведення профілактичної роботи серед жителів адміністративної дільниці, взаємодія з населенням та громадськими формуваннями щодо дотримання публічної безпеки та порядку, профілактики правопорушень. Також вони беруть участь разом з іншими підрозділами Національної поліції у виявленні, попередженні, припиненні адміністративних та кримінальних правопорушень, учинених на території адміністративної дільниці. Дільничні офіцери поліції здійснюють досудове розслідування кримінальних проступків у формі дізнання.

Поліцейських приймають на роботу за конкурсом. Відбір кандидатів на посаду здійснюють спеціально створені поліцейські комісії, які складаються з представників самої Національної поліції, Міністерства внутрішніх справ та громадськості. Після прийняття на службу до лав Національної поліції майбутні поліцейські складають присягу.

Для поліцейських, крім знання законодавства, надзвичайно важливими є фізична підготовка та витривалість, стійкість до стресів, адже їхня робота пов’язана з ризиками для життя та здоров’я. І, звичайно, щоб стати хорошим поліцейським, необхідне почуття відповідальності за сумлінне та повне виконання своїх обов’язків.

ВИСНОВОК

• Національна поліція — молодий правоохоронний орган. Він був створений у 2015 р. на зміну старій міліції. Проте відмінність полягає не лише в назві органу, але й у принципах його функціонування. Зокрема, Закон України «Про Національну поліцію» визначає основним її завданням надання сервісних послуг. Отже, підкреслюється сервісний характер діяльності поліції на противагу репресивному (каральному) характеру, який був властивий правоохоронним органам за радянських часів.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Назвіть завдання, які покладаються українським законодавством на Національну поліцію.

2. Подайте у вигляді схеми поліцейські заходи, які можуть здійснюватися представниками Національної поліції з метою виконання покладених на неї завдань.

3. Проведіть мінідослідження. Користуючись різними джерелами інформації (ЗМІ, мережа інтернет), з'ясуйте, якою є реакція суспільства на діяльність нової поліції. У чому громадяни вбачають переваги нової поліції над міліцією? За що критикують нових поліцейських? Яких відгуків більше: позитивних чи негативних? Як ви вважаєте, чому?