Основи правознавства. Повторне видання. З поглибленим вивченням основ правознавства. 9 клас. Святокум

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Завдання для систематизації та узагальнення матеріалу з розділу 6. Основи сімейного і трудового права України

І варіант

Початковий рівень

1. За рішенням суду шлюбний вік в Україні може бути знижений до

 • А 14 років.
 • Б 15 років.
 • В 16 років.
 • Г 17 років.

2. Які відносини може регулювати шлюбний договір?

 • А передача нерухомого майна у власність одному з подружжя
 • Б особисті відносини між подружжям та дітьми
 • В майнові відносини між подружжям
 • Г особисті відносини подружжя

3. Тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин має назву

 • А усиновлення.
 • Б опіка.
 • В патронат.
 • Г піклування.

4. Відповідно до Кодексу законів про працю України, тривалість робочого часу для працівників віком від 16 до 18 років не може перевищувати

 • А 18 годин на тиждень.
 • Б 24 години на тиждень.
 • В 36 годин на тиждень.
 • Г 40 годин на тиждень.

5. Визначте одну з підстав розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу відповідно до Кодексу законів про працю України.

 • А відмова або ухилення від обов’язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони
 • Б прогул (у тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин
 • В призов або вступ працівника на військову службу, направлення на невійськову (альтернативну) службу
 • Г відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом із підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці

6. Укажіть, у якому випадку, відповідно до Кодексу законів про працю України, працівник(-ця) несе матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної з його вини.

 • А у кінці робочої зміни продавчиня Л. забула покласти в холодильник завезені напівфабрикати, які на ранок зіпсувалися
 • Б відкриваючи банку з фарбою робітник М. відволікся і розлив її, зіпсувавши комбінезон, виданий підприємством
 • В керівниця відділу С. отримала за довіреністю матеріали для проведення моніторингу якості освіти
 • Г лаборант К. під час проведення експерименту через недбалість зіпсував вимірювальний прилад

Середній рівень

7. Визначте галузь права, якою регулюються описані в уривку правові відносини.

18-річні Георгій та Вікторія вирішили укласти шлюб та подали заяву до районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

8. Порівняйте поняття, визначивши спільне та відмінне.

Поняття

Спільне

Відмінне

Опіка

Піклування

Достатній рівень

9. Заповніть порівняльну таблицю та зробіть висновок.

ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ І МАЙНОВІ ПРАВА БАТЬКІВ ТА ДІТЕЙ

Вид обов'язків

Права батьків

Права дітей

Майнові

Особисті немайнові

Високий рівень

10. Проаналізуйте ситуацію з правової точки зору, скориставшись наведеним алгоритмом.

17-річна Ганна працює консультанткою, отримує відсотки від продажу косметики. Надала свої дані фірмі, жодних договорів не оформлювала. Дівчина працює, щоб отримати досвід заробляння грошей.

Сім’я Ганни матеріально забезпечена, батьки вважають, що головне для дівчини — навчання, тому факт свого працевлаштування вона від них приховала.

1) Якою галуззю права регулюються описані правовідносини, хто є їхніми суб’єктами?

2) Які норми законодавства були порушені в даному випадку?

3) Які поради щодо забезпечення дотримання своїх прав ви могли би дати Ганні? Обґрунтуйте їх та спрогнозуйте можливі наслідки.

II варіант

Початковий рівень

1. Загальний шлюбний вік в Україні складає

 • А 16 років.
 • Б 17 років.
 • В 18 років.
 • Г 21 рік.

2. Прийняття особою у свою сім’ю дитини на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду — це

 • А усиновлення.
 • Б опіка.
 • В патронат.
 • Г піклування.

3. Робочий час для учнів віком від 14 до 15 років, які працюють у період канікул, складає

 • А 20 годин на тиждень.
 • Б 24 години на тиждень.
 • В 36 годин на тиждень.
 • Г 40 годин на тиждень.

4. Яке з наведених тверджень характеризує особливості укладення трудового договору з неповнолітніми?

 • А заборона проведення попереднього медичного огляду при прийомі на роботу
 • Б обов’язкове надання довідки з навчального закладу, де навчається неповнолітній
 • В обов’язкове укладання трудового договору в письмовій формі
 • Г установлення скороченого робочого часу в обсязі 40 годин на тиждень

5. Особам віком до вісімнадцяти років надається щорічна основна відпустка тривалістю

 • А 24 календарні дні.
 • Б 31 календарний день.
 • В 42 календарних дні.
 • Г 56 календарних днів.

6. Які види дисциплінарних стягнень передбачає Кодекс законів про працю України?

 • 1 догана
 • 2 штраф
 • 3 звільнення
 • 4 арешт
 • А 1, 4
 • Б 2, 3
 • В 2, 4
 • Г 1, 3

Середній рівень

7. Визначте галузь права, якою регулюються описані в уривку правові відносини.

15-річна Олена під час літніх канікул вирішила влаштуватися на роботу до сільської крамниці помічницею продавця.

8. Порівняйте поняття, визначивши спільне та відмінне.

Поняття

Спільне

Відмінне

Патронат над дітьми

Передача дитини до прийомної сім'ї

Достатній рівень

9. Заповніть порівняльну таблицю та зробіть висновок.

ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ І МАЙНОВІ ОБОВ'ЯЗКИ БАТЬКІВ ТА ДІТЕЙ

Вид обов'язків

Обов'язки батьків

Обов'язки дітей

Майнові

Особисті немайнові

Високий рівень

10. Проаналізуйте ситуацію з правової точки зору, скориставшись наведеним алгоритмом.

17-річний Сергій родом з Хмельницької області. Нині живе у тітки в столиці. Підліток каже, що не хоче сидіти у неї на шиї, прагне фінансової свободи. Він уже два роки поєднує роботу із навчанням, зарплата влаштовує, от лише працює Сергій без трудової угоди, тому що не має 18 років. «Працюю кур’єром. З навчання — швиденько на роботу. Зарплату фіксовану в 200 доларів виплачують стабільно, але наприкінці другого місяця. На попередній роботі в аптеці потрібно було добре побігати, оскільки заробіток залежав від кількості замовлень.

1) Якою галуззю права регулюються описані правовідносини, хто є їхніми суб’єктами?

2) Які норми законодавства були порушені в даному випадку?

3) Які поради щодо забезпечення дотримання своїх прав ви могли би дати Сергію? Обґрунтуйте їх та спрогнозуйте можливі наслідки.

Тестові завдання онлайн

rnk.com.ua/100855