Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас. Сорочинська

Узагальнення до курсу

Значення історичної науки для поступу людства. Уроки історії

Цього року ви відкрили новий для себе навчальний курс — Історія та вступ до громадянської освіти.

Він був покликаний ознайомити вас із історичною наукою, а також пояснити, чому зараз потрібно вивчати історію, цікавитися своїм минулим, а також, завдяки компоненту громадянської освіти, — дізнатися про те, як влаштований сучасний світ.

Історія як наука відповідає на питання: «чому так сталося?». Для того, щоб знайти відповідь на це питання, потрібно знати, як влаштовані історичні дослідження, як вчені-історики, аналізуючи історичні джерела та здобуту завдяки працям інших істориків інформацію, створюють нове знання про минуле людства. Завдяки цьому курсу ви дізналися про різновиди історичних джерел та про те, як працювати з ними, а також з інформацією загалом. Ця навичка вам знадобиться і в повсякденному житті.

Для істориків дуже важливим є поняття часу і вміння встановлювати хронологічну послідовність подій та явищ — це дозволяє правильно визначити початок і завершення різних явищ, визначати причини та наслідки, порівнювати події у різних частинах світу. Не менш важливим для істориків є робота з історичною картою. Її використання допомагає розуміти, де відбувалися події, як розгорталися у просторі історичні явища, як змінювалися кордони країн.

Також у вас була можливість прослідкувати, як впродовж історії змінювалось уявлення людей про час та простір і в який спосіб виникли сучасні календар, система літочислення та географічна карта.

Ви дізналися, що минуле завжди, іноді незримо, завдяки історичній пам’яті присутнє у сучасному, що історична пам’ять багато в чому визначає те, як людські спільноти розуміють себе. Архіви, бібліотеки, музеї та інші подібні установи допомагають зберігати як фактичну інформацію, так і формувати історичну пам’ять.

Загалом, розуміючи, як розвивалося людство у минулому, можна навчитися бачити закономірності у цьому процесі, порівнювати минуле із сучасністю і так робити висновки для себе: вчитися на уроках історії.

Отже, тепер ви знаєте, що знання минулого важливе для розуміння сучасного, і зробили перші кроки на шляху до того, щоб навчитись його досліджувати.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

  • 1. Що вивчає історія? Які джерела інформації для цього використовуються?
  • 2. Вправа «Мікрофон». Чим, на вашу думку, може бути корисним вивчення історії для сучасної людини?
  • 3. Яке значення для істориків мають спеціальні історичні дисципліни? Наведіть приклади таких дисциплін.
  • 4. Пригадайте: що називають лінією часу? Самостійно складіть історичну задачу для розв’язання за допомогою лінії часу.
  • 5. Які правила роботи з інформацією ви знаєте? Які з них можна використати в історичних дослідженнях?
  • 6. Проведіть міні-дискусію на тему: «Чи може минуле бути уроком для сучасного?».
Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст