Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас. Сорочинська

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас. Сорочинська

Цього навчального року ви почнете вивчати новий предмет — «Вступ до історії України та громадянської освіти». Разом із ним ви зможете розпочати знайомство з минулим нашої держави, дізнатися про окремі найважливіші події з історії Батьківщини, пам’ять про які зберігає український народ, задуматися, що таке суспільство та держава, чому найбільшою цінністю сучасного світу є людина.

Вступ

§ 1. Предмет шкільної історії. Якими засобами учні / учениці її пізнаватимуть

Розділ I. Науки, що вивчають минуле

§ 2. Історія як наука про розвиток людства. Історія людини й родини — частина історії України

§ 3. Джерела історичної інформації. Види історичних джерел. Критичний аналіз джерел історичної інформації

§ 4. Спеціальні історичні дисципліни. Методи природничих наук в історичних дослідженнях

§ 5. Значення археології для дослідження минулого. Як працюють археологи. Культурний шар та археологічна культура

§ 6. Минуле в археологічних пам’ятках. Археологічні скарби України. Трипільська культура

§ 7. Писемні пам’ятки та їхні дослідження. Найвидатніші писемні пам’ятки України

§ 8. Усні джерела. Етнографічні дослідження. Фольклор як історичне джерело

§ 9. Сучасні історичні джерела (фото, відео, аудіо, цифрові)

Узагальнення і контроль за розділом І. Науки, що вивчають минуле

Розділ II. Історичний час і простір

§ 10. Розвиток уявлень про лічбу часу в народів світу і на теренах України

§ 11. Лічба часу в історії

§ 12. Періодизація історії людства від давнини до сучасності

§ 13. Розвиток уявлень людини про простір/a>

§ 14-15. Історична карта. Українські землі на картах упродовж історії

Узагальнення і контроль за розділом ІІ. Історичний час та простір

Розділ III. Історична наука та історична пам'ять

§ 16. Становлення історичної науки. Історичні дослідження на теренах України. Видатні українські історики. Відображення історії в художній літературі

§ 17. Музеї, архіви, бібліотеки

§ 18-19. Історична пам’ять. Культура пам’яті. Формування історичної пам’яті

§ 20. Історія України в пам’ятках і пам’ятниках. Види пам’яток і пам’ятників

§ 21. Пам’ятки історії рідного краю

Узагальнення і контроль за розділом ІІІ. Історична наука й історична пам’ять

Розділ IV. Розвиток людства упродовж історії

§ 22. Поява і розселення людини на Землі. Перші люди на українських теренах

§ 23. Народи, етноси та нації

§ 24. Людина і довкілля протягом історії: господарювання, проблема ресурсів

§ 25. Людина в спільноті. Розвиток людських спільнот від первісних громад до держави. Особистість, сім’я, родина, громада. Родове дерево

§ 26. Розвиток системи регулювання суспільних відносин: табу, мораль, цінності, закони. Становище чоловіків, жінок і дітей на різних етапах історії

§ 27. Права людини. Права людини у правових пам’ятках. Як захистити свої права. Права та обов’язки громадянина

§ 28. Світогляд, наукові знання та художня культура людства

Узагальнення і контроль за розділом IV. Розвиток людства упродовж історії

Узагальнення до курсу