Підручник з Біології. 7 клас. Соболь - Нова програма

Інстинкт і научіння один без одного існувати не можуть.

К. Фабрі

§ 49. ВРОДЖЕНА ПОВЕДІНКА ТВАРИН

Основні поняття й ключові терміни: ВРОДЖЕНА ПОВЕДІНКА ТВАРИН. Біологічна потреба.

Пригадайте! Що таке вроджена і набута поведінка?

Поміркуйте

Іл. 197. Барліг ведмедя

У найглухіших куточках Карпат, у хащах, під вивернутим деревом, поваленим стовбуром, старим пнем, під скелею влаштовує барліг ведмідь, вистеляє його гілками смереки та ялиці, мохом, листям. Вхід до барлогу він закриває верхівками молодих дерев, які нахиляє або обламує. Барліг уміють будувати всі ведмеді, і навіть ті ведмежата, яких вигодувала людина. Звідки ж вони знають, як будується таке житло, і чому барлоги різних ведмедів можуть відрізнятися?

ЗМІСТ

Які особливості вродженої (інстинктивної) поведінки тварин?

Найбільш детально описав інстинктивні прояви французький ентомолог Жан Анрі Фабр, спостерігаючи за риючими осами з роду Сфекс. Скористаємося описом одного з інстинктів оси, щоб визначити їх особливості.

Спочатку оси риють нірку, що має невеличку камеру для майбутньої здобичі. Потім летять і відшукують характерну для кожного виду здобич, це можуть бути цвіркуни, коники, павуки (видова специфічність). Після нетривалої боротьби жертва знесилюється: сфекс перевертає їі на спину, притримує лапками й коле своїм жалом в три нервових вузли черевного нервового ланцюжка. У результаті здобич залишається живою, але не може рухатися. Після цього сфекс приносить їі до нірки, поклавши біля входу, залазить в нірку й перевіряє, чи немає непроханих гостей. Потім затягує в нірку паралізоване тіло, відкладає на ньому яйце, з якого згодом вилупиться личинка. І нарешті закриває вхід у нірку камінцем. Послідовність цих дій у сфексів однакова: спочатку нірка, потім здобич, далі здобич у нірці, яйця на здобичі і закрита нірка (складність). Доцільність цього інстинкту турботи про потомство вражаюча: слабка личинка забезпечується свіжою їжею, яка не псується протягом усього її життя, а нерухома жертва не може скинути з себе личинку-хижака, яка живиться її тілом» (спрямованість).

Іл. 198. Самка сфекса зубастого біля нірки (1) та з паралізованим коником (2)

З опису спостережень можна виділити такі особливості вродженої (інстинктивної) поведінки тварин: вроджений характер, складність, видова специфічність, спрямованість виникнення та ін.

Отже, ВРОДЖЕНА або ІНСТИНКТИВНА ПОВЕДІНКА - це сукупність вроджених складних специфічних для виду поведінкових реакцій, що виникає як відповідь на певну біологічну потребу і має важливе значення для виживання окремих особин та виду в цілому.

Як здійснюється вроджена поведінка?

Вроджена поведінка не відбувається сама по собі. Насамперед має виникнути відповідна біологічна потреба (мотивація). Провідними біологічними потребами тварин є ті, що необхідні для життя. Це потреба в їжі, у воді, безпеці, температурна та статева потреби тощо, вони й будуть мотиваційними сигналами. Коли виникає потреба в їжі, в організмі з’являється відчуття голоду, тварина починає активно досліджувати навколишнє середовище. Вона відшукує зовнішні сигнали, які допоможуть задовольнити виниклу потребу. Це так звана пошукова стадія поведінкового акту з пошуку їжі. Саме на цій стадії в багатьох тварин до їхніх вроджених поведінкових реакцій під’єднуються набуті реакції, що поліпшують проміжний результат. Риючі оси відшукують зроблені нірки кожного разу за іншими орієнтирами. Будуючи гнізда, птахи можуть використовувати матеріали, створені людиною, яких раніше в природі взагалі не було. Співочі птахи можуть доповнювати свої пісні новими звуками.

Пошукова стадія окремого інстинкту триває до того часу, поки не буде знайдений ключовий подразник - зовнішній сигнал, який запускає нові інстинктивні поведінкові реакції. Таким пусковим подразником для хижака може бути вигляд, запах, звуки жертви. Цей сигнал викликає в хижака певну послідовність поведінкових дій: підкрадання, напад, схоплювання жертви. Саме на цій стадії під впливом певного ключового подразника у тварин виникають особливості, властиві лише певній спорідненій групі. Так, усі котячі завдають жертві особливого укусу в ділянці шиї, усі голуби п’ють воду, не піднімаючи голови.

Інстинктивні дії, що відповідають завершальній фазі, пов’язані із задоволенням потреби, наприклад, споживанням їжі. Стимулом, що вимикає цей харчовий інстинкт хижака, є відчуття насичення, що формується при наповненому шлунку.

Інстинктивна діяльність є сукупністю багатьох поведінкових реакцій, які завжди відбуваються у визначеному порядку. Не може самка сфекса спочатку відкласти яйце, а вже потім робити нірку. Такі стабільні комплекси дій характерні для всіх форм поведінки тварин, і тільки тривалі зміни умов існування можуть викликати в ній зрушення або спричинити формування нового інстинктивного прояву.

Отже, вроджена поведінка є системою багатьох послідовних поведінкових реакцій, що виникають під впливом відповідних стимулів.

Яке біологічне значення вродженої поведінки тварин?

Вроджена поведінка тварин дуже різноманітна за своїми проявами, і є основою поведінки практично всіх тварин.

Іл. 199. Різноманітність інстинктів: 1 - питний інстинкт жирафи; 2 - материнський інстинкт чорного лебедя; 3 - соціальний захисний інстинкт буйволів; 4 - стадний інстинкт овець

Індивідуальні інстинктивні прояви спрямовані на виживання особин, і їх здійснення не вимагає участі інших особин. Такими проявами є харчові, питні, захисні, регуляції сну й бадьорості, терморегуляції, дослідницькі, ігрові, інстинкти будівництва житла тощо.

Репродуктивні інстинктивні прояви спрямовані на розмноження й у більшості випадків пов’язані з особинами чоловічої та жіночої статі. До них відносять статеві, батьківські, материнські, гніздові інстинктивні прояви птахів, територіальні інстинкти тощо.

Соціальні інстинктивні прояви спрямовані на виживання групи та досягнення пристосувального результату сумісними зусиллями багатьох особин. Такими проявами є інстинкти їєрархії в групі, інстинкти міграцій та перельотів, інстинкти орієнтування в групі тощо.

Завдяки вродженій поведінці тварини настільки добре й тонко пристосовуються до різних зовнішніх впливів, що в людини складається враження про те, що ці поведінкові прояви є розумними. Однак це не відповідає дійсності. Ці вроджені поведінкові акти здійснюються за спадковою програмою, автоматично, без усвідомлення кінцевого результату. Так, інстинкт вигодовування пташенят у багатьох птахів спрацьовує навіть у тих випадках, коли вони вигодовують зозуленят, які не схожі на їхніх дітей і не продовжать їхній рід.

Отже, вроджена поведінка забезпечує пристосованість тварин до типових для виду умов середовища. Ці природжені складні прояви поведінки відображають корисний досвід попередніх поколінь і спрямовані на отримання результату, корисного для даної тварини чи виду.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Біологія + Література

Іл. 200. Очеретянка вигодовує зозуленя

Зозуля прилетіла до чорного Дрозда.

— Чи тобі не нудно? — питає його. — Що ти робиш?

— Співаю, — відказує Дрізд. — Хіба не чуєш?

— Я співаю частіше від тебе, проте однаково нудно.

— Так ти ж, пані, тільки те й робиш, що, підкинувши в чуже гніздо своі яйця, з місця на місце перелітаєш, співаєш, п'єш та їси. А я сам годую, бережу і вчу своїх дітей, а працю свою полегшую співом. (Г. Сковорода, «Зозуля та дрізд»).

Що таке гніздовий паразитизм? Чому очеретянка, зображена на ілюстрації, не відмовляється годувати зозуленя?

Навчаємось пізнавати

Зіставте прояви поведінки тварин із відповідними ілюстраціями, визначте їх біологічне значення та заповніть таблицю: турнір глушеців, турбота робочих бджіл про матку, бій орланів, напад бегемота на антилопу гну, обійми дитинчат шимпанзе, сон леопарда.

Таблиця 22. БІОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ВРОДЖЕНОЇ ПОВЕДІНКИ

Прояв

Група інстинктів

Біологічне значення вродженої поведінки

1. Турнір між глушецями

Репродуктивні

До розмноження допускаються сильніші самці

2...

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка

Запитання для самоконтролю

1-6

1. Що таке вроджена поведінка? 2. Назвіть основні особливості вродженої поведінки. 3. Назвіть стадії здійснення вродженої поведінки. 4. З чого починаються інстинктивні дії? 5. Назвіть основні групи інстинктів. 6. Наведіть приклади вродженої поведінки тварин.

7-9

7. Які особливості вродженої поведінки тварин? 8. Як здійснюється вроджена поведінка? 9. Яке біологічне значення вродженої поведінки?

10-12

10. Охарактеризуйте біологічне значення вродженої поведінки, використавши конкретні приклади з тваринного світу.