Підручник з Біології. 7 клас. Соболь - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Біології. 7 клас. Соболь - Нова програма

Підручник ознайомить вас з надзвичайно різноманітним, вражаючим, повчальним світом тварин. Ви дізнаєтесь про їхні особливості життєдіяльності, будови, поведінки, про їхню різноманітність, взаємозв’язки між собою та іншими організмами, про вплив природи на них і про їхні можливості у зміні самої природи. Цей підручник дасть вам не лише нові знання, але й допоможе сформувати власні способи діяльності і творити власні освітні продукти.

Вступ

§ 1. Тварини та їхні особливості

§ 2. Тварини та їхня життєдіяльність

§ 3. Тварини та їхня будова

§ 4. Основні відмінності тварин від рослин та грибів

Узагальнення теми «Вступ»

Тема 1. Різноманітність тварин

§ 5. Тварини, їхня класифікація та значення

§ 6. Тварини, їхня різноманітність та поширення

§ 7. Кишковопорожнинні, їхні особливості й середовище існування

§ 8. Жалкі, їхня різноманітність та значення

§ 9. Кільчасті черви, особливості їхньої будови

§ 10. Кільчасті черви, особливості їхньої життєдіяльності й поширення

§ 11. Членистоногі, їхні особливості й різноманітність

§ 12. Членистоногі, їхні особливості й різноманітність

§ 13. Ракоподібні, їхні особливості

§ 14. Ракоподібні, їхня різноманітність та значення

§ 15. Павукоподібні, їхні особливості

§ 16. Павукоподібні, їхня різноманітність та значення

§ 17. Комахи, особливості їхньої будови

§ 18. Комахи, особливості їхнього способу життя

§ 19. Комахи, їхня різноманітність та значення

§ 20. Молюски, їхні особливості

§ 21. Молюски, їхня різноманітність та значення

§ 22. Паразитичні безхребетні тварини

§ 23. Хордові, їхні особливості та різноманітність

§ 24. Риби, їхні особливості

§ 25. Риби, їхня різноманітність та значення

§ 26. Амфібії, їхні особливості

§ 27. Амфібії, їхня різноманітність та значення

§ 28. Рептилії, їхні особливості

§ 29. Рептилії, їхня різноманітність та значення

§ 30. Птахи, їхні особливості

§ 31. Птахи, їхнє розмноження, різноманітність та значення

§ 32. Ссавці, їхні особливості

§ 33. Ссавці, їхня різноманітність та значення

Узагальнення теми «Різноманітність тварин»

Тема 2. Процеси життєдіяльності тварин

§ 34. Живлення тварин

§ 35. Травлення тварин

§ 36. Дихання тварин

§ 37. Транспорт речовин у тварин

§ 38. Виділення у тварин

§ 39. Опора тварини

§ 40. Рух тварин

§ 41. Покриви тіла тварин

§ 42. Подразливість тварин

§ 43. Регуляція функцій тварин. Нервова система

§ 44. Розмноження тварин

§ 45. Індивідуальний розвиток тварин

§ 46. Тривалість життя, ріст тварин

Узагальнення теми «Процеси життєдіяльності тварин»

Тема 3. Поведінка тварин

§ 47. Поведінка тварин

§ 48. Поведінкові реакції тварин

§ 49. Вроджена поведінка тварин

§ 50. Набута поведінка тварин

§ 51. Елементарна розумова діяльність тварин

§ 52. Індивідуальна поведінка тварин

§ 53. Репродуктивна поведінка тварин

§ 54. Соціальна поведінка тварин

§ 55. Територіальна поведінка тварин

§ 56. Еволюція поведінки тварин

Узагальнення теми «Поведінка тварин»

Тема 4. Організми і середовище існування

§ 57. Організми і середовище існування

§ 58. Організми та чинники неживої природи

§ 59. Організми та чинники живої природи

§ 60. Організми й екосистеми

§ 61. Вплив людини та її діяльності на організми

§ 62. Охорона природи

Узагальнення теми «Організми і середовище існування»

Узагальнення курсу

Словник основних понять

Додатки