Українська література. Повторне видання. 9 клас. Слоньовська

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Узагальнюємо вивчене в розділі «Нова українська література (кінець XVIII — перша половина XІX ст.)». Частина ІІІ

I рівень. Виберіть один правильний варіант відповіді з поданих трьох.

1. Історичний роман П. Куліша має назву:

 • А «Чорна зрада»;
 • Б «Чорна рада»;
 • В «Сомко і Брюховецький».

2. У «Чорній раді» П. Куліша є:

 • А «любовний трикутник»;
 • Б закохана пара;
 • В «любовний чотирикутник».

3. Одружився із польською княгинею-вдовою:

 • А Іван Шрам;
 • Б Матвій Гвинтовка;
 • В Михайло Черевань.

4. За переступ козацької моралі на раді запорожців били киями:

 • А Кирила Тура;
 • Б Петра Шраменка;
 • В Іванця Брюховецького.

5. На виборах гетьмана під час Ніжинської ради переміг:

 • А Іван Шрам;
 • Б Іван Брюховецький;
 • В Яким Сомко.

6. Панночкою в повісті «Інститутка» Марка Вовчка постає:

 • А безіменна дворянка;
 • Б Устина;
 • В Катря.

7. У повісті «Інститутка» розповідь ведеться від імені:

 • А Назара;
 • Б полкового лікаря;
 • В Устини.

8. Одружується із панночкою-інституткою:

 • А полковий лікар;
 • Б Назар;
 • В Прокіп.

9. Підтримував довготривалі добрі стосунки з Пантелеймоном Кулішем:

 • А Тарас Шевченко;
 • Б Іван Котляревський;
 • В Самійло Величко.

10. Перший прозовий історичний роман в українській літературі - це:

 • А «Інститутка» Марка Вовчка;
 • Б «Чорна рада» Пантелеймона Куліша;
 • В «Тарас Бульба» Миколи Гоголя.

11. Самостійно, не втаємничуючи в цю справу навіть власного чоловіка, вирішила питання одруження своєї дочки з Якимом Сомком:

 • А Мелася, дружина Михайла Череваня;
 • Б польська княгиня, дружина Матвія Гвинтовки;
 • В безіменна туркеня, дружина Івана Шрама.

12. Виразно антикріпосницькою соціально-побутовою повістю є:

 • А «Чорна рада» Пантелеймона Куліша;
 • Б «Інститутка» Марка Вовчка;
 • В «Маруся» Григорія Квітки-Основ'яненка.

II рівень. Із чотирьох варіантів відповідей виберіть довільну кількість тих, які вважаєте правильними.

1. Художньо-історичними або історично-художніми є такі твори:

 • А «Чорна рада» Пантелеймона Куліша;
 • Б «Гайдамаки» Тараса Шевченка;
 • В «Тарас Бульба» Миколи Гоголя;
 • Г «Інститутка» Марка Вовчка.

2. Першим українським письменником XIX ст., який поставив за мету змальовувати історичне минуле України в літературі, був:

 • А Пантелеймон Куліш;
 • Б Володимир Ярославович, син Ярослава Осмомисла;
 • В Григорій Квітка-Основ'яненко;
 • Г безіменний автор «Історії русів».

3. У романі «Чорна рада» П. Куліша згадуються такі історичні діячі:

 • А Яким Сомко;
 • Б батько Пугач;
 • В Іван Брюховецький;
 • Г Михайло Черевань.

4. На боці Якима Сомка виступають:

 • А Кирило Тур;
 • Б Петро Шраменко;
 • В Іван Шрам;
 • Г Матвій Гвинтовка.

5. Козацька «чорна» рада 1663 р. відбувалася в місті

 • А Києві;
 • Б Батурині;
 • В Чигирині;
 • Г Ніжині.

III рівень. У вигляді твору-мініатюри спростуйте або аргументовано доведіть слушність однієї з нижче поданих думок.

А «Солодко й почесно вмерти за батьківщину» (антична мудрість);

Б «Добрий пан - не б'є, не лає, та нічим і не дбає »(Марко Вовчок);

В «Сміху боїться навіть той, хто вже нічого не боїться» (Микола Гоголь).