Підручник з Біології і екології. 11 клас. Шаламов - Нова програма

Практична робота

Оцінка екологічного стану свого регіону

Мета: навчитися аналізувати окремі параметри антропічного впливу на екологічний стан свого регіону, визначати його для своєї області.

Хід роботи

• 1. Проаналізуйте таблиці, наведені на с. 183, що характеризують деякі параметри антропічного впливу на екологічний стан окремих областей України (дані за 2015 рік, без урахування тимчасово окупованих територій).

• 2. Для кожного параметра, що характеризує середнє значення чи вираженого у відсотках, заповніть порівняльну таблицю.

• Для розрахунку різниці між значенням параметра для вашої області та України загалом використайте формулу:

Тут має бути назва параметра

Характеристика адміністративної одиниці

Назва адміністративної одиниці

Значення параметра з таблиці

Різниця зі значенням вашої області, %

Ваша область

Україна загалом

Україна

Область із мінімальним значенням

Область із максимальним значенням

• 3. Для кожного параметра, вираженого у м3 чи т, заповніть порівняльну таблицю.

• Для розрахунку внеску вашої області в загальнодержавне значення параметра використайте формулу:

• Для розрахунку різниці між значеннями параметра для вашої області та областей із мінімальним і максимальним значеннями використайте формулу:

Тут має бути назва параметра

Характеристика адміністративної одиниці

Назва адміністративної одиниці

Значення параметра з таблиці

Різниця зі значенням вашої області чи загальнодержавний внесок, %

Ваша область

Україна загалом

Україна

Область із мінімальним значенням

Область із максимальним значенням

• 4. Скориставшись додатковою інформацією, схарактеризуйте основні джерела забруднення у вашій області.

• 5. Зробіть висновки про екологічний стан довкілля у вашій області, базуючись на порівняннях та аналізі місцевих джерел забруднення.

Таблиця 1. Деякі параметри впливу на атмосферу й гідросферу в розрізі областей

Адміністративна одиниця

Вплив на атмосферу

Вплив на гідросферу

Середня кількість атмосферних викидів одним підприємством, кг

Кількість викидів у атмосферу від транспорту і техніки, т

Об’єм скидання стічних вод у поверхневі водойми, млн м3

Кількість фосфатів, що потрапляють у водойми зі стічними водами, т

Україна

252,8

188693,0

5343

4382,0

АР Крим

достовірні дані відсутні

Вінницька обл.

285,4

9336,0

64

49,8

Волинська обл.

18,4

3499,6

33

97,9

Дніпропетровська обл.

1011,0

19940,3

683

604,2

Донецька обл.

1737,9

5846,3

844

467,5

Житомирська обл.

12,9

5049,2

68

125,2

Закарпатська обл.

20,6

1074,5

31

78,3

Запорізька обл.

317,0

10549,6

931

292,4

Івано-Франківська обл.

670,4

1983,9

58

102,5

Київська обл.

150,8

8094,1

667

70,6

Кіровоградська обл.

42,7

8137,4

29

96,2

Луганська обл.

429,7

3864,4

82

82,9

Львівська обл.

148,0

4919,7

208

217,8

Миколаївська обл.

40,6

9279,2

74

44,2

Одеська обл.

45,6

14607,8

176

471,9

Полтавська обл.

85,4

17654,9

69

126,6

Рівненська обл.

39,8

3464,4

59

162,2

Сумська обл.

52,5

5573,1

46

93,7

Тернопільська обл.

19,7

4616,2

30

96,3

Харківська обл.

79,2

10528,9

288

640,4

Херсонська обл.

19,8

4728,6

69

48,8

Хмельницька обл.

44,8

8632,1

40

84,3

Черкаська обл.

117,0

8644,7

106

116,6

Чернівецька обл.

20,5

2075,8

39

2,8

Чернігівська обл.

69,9

5936,8

78

96,8

м. Київ

72,7

10655,5

571

112,1

м. Севастополь

достовірні дані відсутні

Таблиця 2. Деякі параметри впливу на літосферу й біосферу в розрізі областей

Адміністративна одиниця

Вплив на літосферу

Вплив на біосферу

Частка площі розораної землі від площі адміністративної одиниці, %

Кількість відходів, тис. т

Частка площі територій природно-заповідного фонду від площі адміністративної одиниці, %

Україна.

53,9

312267,6

6,3

АР Крим

47,6

8,41

Вінницька обл.

65,1

1950,3

2,24

Волинська обл.

33,4

638,9

11,11

Дніпропетровська обл.

66,6

227076,8

3,4

Донецька обл.

62,3

16877,5

3,51

Житомирська обл.

37,3

518,3

4,58

Закарпатська обл.

15,7

133,7

14

Запорізька обл.

71,8

5463,3

4,58

Івано-Франківська обл.

28,5

2124,8

15,71

Київська обл.

46,8

1660,5

4,04

Кіровоградська обл.

71,8

33344,7

4,04

Луганська обл.

28,5

2548,4

8,41

Львівська обл.

46,8

2953,3

3,46

Миколаївська обл.

71,8

2306,1

7,13

Одеська обл.

47,8

602,6

3,07

Полтавська обл.

36,4

4431,7

4,53

Рівненська обл.

69,1

843,3

4,95

Сумська обл.

62,3

840,0

8,84

Тернопільська обл.

61,7

808,9

7,4

Харківська обл.

32,8

1711,4

8,88

Херсонська обл.

51,5

417,3

2,36

Хмельницька обл.

62,0

960,9

10,6

Черкаська обл.

61,5

1179,2

15,15

Чернівецька обл.

40,9

398,1

3,02

Чернігівська обл.

44,5

867,3

12,8

м. Київ

1610,3

21

м. Севастополь

30,27