Підручник з Біології і екології. 11 клас. Шаламов - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Біології і екології. 11 клас. Шаламов - Нова програма

Підручник написано відповідно до вимог Державного стандарту базової й повної загальної середньої освіти та навчальної програми з «Біології і екології» (рівень стандарту) для закладів загальної середньої освіти. У книзі висвітлені основні досягнення у галузі екології, раціонального природокористування й охорони природи; здорового способу життя й біологічних основ здоров'я; застосування досягнень біології в селекції, біотехнологіях, медицині. Підручник містить актуальні факти й результати відкриттів, описує досягнення в медицині й біології, зроблені нещодавно. Особливу увагу приділено формуванню ключових компетентностей в учнівства, застосуванню навчального матеріалу в реальному житті, вихованню молодих громадян і батьків, стимулюванню підприємливості. Навчальне видання призначене для учнів і учениць 11-х класів закладів загальної середньої освіти, студентів і студенток закладів професійної і професійно-технічної освіти, учителів і вчительок біології та всіх, хто цікавиться природознавчою тематикою.

Адаптація

§ 1. Адаптація — властивість біологічних систем

§ 2. Закономірності формування адаптацій

§ 3. Стратегії адаптування

§ 4. Молекулярні та клітинні адаптації

§ 5. Екологічна ніша

§ 6. Життя в наземно-повітряному середовищі

§ 7. Життя у водному та ґрунтовому середовищах

§ 8. Способи терморегуляції організмів

§ 9. Організм як середовище мешкання

§ 10. Паразитизм

Практична робота. Визначення ознак адаптованості різних організмів до середовища мешкання

§ 11. Біологічні ритми

Екологія

§ 12. Екологія як наука

§ 13. Екологічні фактори

§ 14. Екологічні закони

§ 15. Популяція

§ 16. Екосистема

§ 17. Зв’язки між популяціями в екосистемі

§ 18. Сукцесії

§ 19. Агроценоз

§ 20. Біосфера

§ 21. Біогеохімічні цикли

Сталий розвиток та раціональне природокористування

§ 22. Екологічні проблеми сучасності

§ 23. Забруднення довкілля

§ 24. Антропічний вплив на атмосферу

§ 25. Антропічний вплив на гідросферу

§ 26. Антропічний вплив на літосферу

§ 27. Антропічний вплив на біорізноманіття

Практична робота. Оцінка екологічного стану свого регіону

§ 28. Концепція сталого розвитку

§ 29. Екологічне мислення й охорона довкілля

§ 30. Екологічна політика в Україні

Біологічні основи здорового способу життя

§ 31. Здоров’я людини

§ 32. Чинники впливу на здоров’я

§ 33. Принципи здорового способу життя — 1

§ 34. Принципи здорового способу життя — 2

§ 35. Алкоголь, тютюн, наркотики і здоров’я

§ 36. Репродуктивне здоров’я

§ 37. Профілактика захворювань людини

Практична робота. Розробка рекомендацій щодо профілактики захворювань

§ 38. Імунна система

Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції та біотехнології

§ 39. Селекція

§ 40. Селекція рослин і тварин

§ 41. Селекція мікроорганізмів

§ 42. Генна й клітинна інженерія

§ 43. Генна інженерія людини

§ 44. Сучасна біотехнологія

§ 45. Медична біотехнологія

§ 46. Біологічна безпека

§ 47. Біологія та майбутнє людстваПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.