Хімія. Рівень стандарту. 11 клас. Савчин

§ 35. ПРАКТИЧНА РОБОТА 1. ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКІСНОГО СКЛАДУ СОЛЕЙ

Виконавши цю роботу, ви зможете:

  • закріпити вміння та набути навичок самостійно виконувати досліди; використовувати теоретичні знання про якісні реакції для солей;
  • проводити якісні реакції й визначати в розчинах йони Феруму(2+), Феруму (3+), Барію, амонію, силікат- й ортофосфат-іони;
  • аналізувати результати досліджень;
  • складати рівняння якісних реакцій, характерних для солей; звіт про виконану роботу;
  • робити висновки з проведених досліджень.

Увага! Повторіть правила безпеки під час роботи з реактивами й обладнанням і суворо дотримуйтеся їх.

Мета практичної роботи — засвоїти теоретичні знання на практиці, досліджувати якісний склад солей за допомогою якісних реакцій, набути навичок безпечно працювати з речовинами.

Варіанти практичної роботи подані за зростанням складності завдань, відповідно до рівнів навчальних досягнень учнів.

І варіант

Завдання 1. У двох пробірках без написів є розчини натрій ортофосфату та ферум(ІІ) хлориду. Визначте експериментально кожну з цих солей. Зробіть висновок.

Завдання 2. Проведіть якісну реакцію на силікат-аніон.

Завдання 3. Дослідіть за допомогою якісних реакцій склад барій хлориду.

ІІ варіант

Завдання 1. У двох пробірках без написів містяться розчини натрій хлориду та натрій силікату. Визначте експериментально кожну з цих солей. Складіть рівняння реакцій. Зробіть висновок.

Завдання 2. Доведіть, що видана вам сіль є ферум(ІІ) сульфатом.

Завдання 3. У двох пробірках є розчини калій карбонату й натрій ортофосфату. Визначте за допомогою якісних реакцій кожну з цих речовин. Складіть рівняння реакцій. Зробіть висновок.

ІІІ варіант

Завдання 1. У трьох пробірках без написів містяться розчини солей ферум(ІІ) хлориду, ферум(ІІІ) нітрату й алюміній хлориду. Дослідіть за допомогою якісних реакцій на катіони кожну з цих речовин. Опишіть спостереження. Складіть рівняння реакцій. Зробіть висновок.

Завдання 2. Доведіть, що видана вам сіль є ферум(ІІІ) сульфатом.

Завдання 3. Добудьте за допомогою реакції обміну натрій силікат і барій хлорид і доведіть наявність силікат-аніонів і катіонів Барію.

IV варіант

Завдання 1. У чотирьох пробірках без написів містяться розчини солей цинк хлориду та ферум(ІІІ) хлориду, алюміній сульфату й амоній сульфату. Дослідіть за допомогою якісних реакцій на катіони кожну з цих речовин. Опишіть спостереження. Складіть рівняння реакцій. Зробіть висновок.

Завдання 2. Доведіть, що видана вам сіль є барій хлоридом.

Завдання 3. Добудьте за допомогою реакції обміну барій(ІІ) хлорид, ферум(ІІІ) хлорид та амоній сульфат. Доведіть експериментально наявність у добутих речовинах катіонів Барію, Ферум(3+) та амонію.

Оформте результати досліджень у зошиті для практичних робіт.

Зробіть висновок про те, яких практичних умінь ви набули в процесі виконання практичної роботи.