Природничі науки. 5 клас. Рудич

Компетентнісно орієнтовані завдання до Розділу 1. Досліджуємо світ науки

1. Діти мріють про свої майбутні професії. Які оболонки Землі (геосфери) в майбутньому вони хочуть вивчати?

 • Віка: Я хочу ходити в експедиції та знаходити різні корисні копалини.
 • Сергій: Я мрію працювати на метеостанції.
 • Олена: Я мрію досліджувати рослини, що зникають.
 • Степан: Я хочу вивчати річки й озера.

2. Запропонуйте варіант використання людством будь-якого явища природи для своїх потреб.

3. Із-поміж переліку методів наукових досліджень визначте експериментальні та теоретичні.

Спостереження, інтерв’ю, анкетування, опитування, тестування, фотографування, вимірювання, порівняння, експеримент, лабораторний дослід, аналіз, моделювання.

4. Уявіть, що науковці змогли поспілкуватися з нашою планетою про проблеми, які її турбують. На що саме скаржилася Земля? Які природничі науки займаються вирішенням таких питань?

5. Яна й Олег стоять біля нових автоматичних дверей магазину. Хлопчик дивиться, як ці двері відчиняються перед кожним покупцем і зачиняються за ним. А дівчина повільно наближається до дверей — її цікавить, на яку відстань треба підійти, щоб автоматика спрацювала. Хто з дітей здійснює експеримент, а хто — спостереження? Обґрунтуйте свою відповідь.

РОБОТА В ПАРАХ

6. Об’єднайтеся в пари та проведіть опитування серед однокласників за одним із запитань: улюблені види спорту, хобі, скільки часу витрачають на читання книжок щодня тощо.

Поміркуйте, як наочно можна подати отриману інформацію. Визначте, яку інфографіку найкраще застосувати, та презентуйте результати анкетування. (Це завдання можна виконувати в парах або малих групах.)

7. Об’єднайтеся в пари та проведіть дослідження «Спостереження за змінами в навколишньому середовищі, що відбуваються впродовж вибраного періоду (доба, тиждень тощо)».

Підготуйте презентацію або напишіть есе за результатами роботи.

ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Виготовлення лепбуку «Жива й нежива природа навколо нас»

Завдання можна виконувати в парах або малих групах.

Гіпотеза дослідження: у повсякденному житті важливими є об’єкти як живої, так і неживої природи.

Вам знадобляться: папка або ватман формату A3, різнокольоровий папір, ножиці, лінійка, олівці, маркери, клей, принтер.

План проекту

 • 1. Дослідити об’єкти живої та неживої природи.
 • 2. Підготувати зображення досліджуваних об’єктів (світлини, малюнки, вирізки із журналів тощо).
 • 3. Виготовити папку й допоміжні елементи для презентації.
 • 4. Презентувати проект.

Порядок виконання роботи

 • 1. Визначте об’єкти живої та неживої природи, які будуть досліджуватися, та запишіть їхні назви.
 • 2. Знайдіть зображення обраних об’єктів в Інтернеті чи журналах або намалюйте їх чи зробіть фотографії. За необхідності надрукуйте зображення на принтері.
 • 3. Визначте й запишіть найважливіші характеристики досліджуваних об’єктів. За потреби створіть порівняльну таблицю.
 • 3. Створіть лепбук за власним дизайном, розподіляючи об’єкти живої та неживої природи у виготовлені з кольорового паперу кишеньки. Додайте потрібні записи, що характеризують досліджувані об’єкти.
 • 4. Підготуйте презентацію за створеним лепбуком та захистіть свій проект перед класом або в групі.
 • 5. Зробіть висновок щодо результатів проектної діяльності.

МИ ЗАНУРЮЄМОСЯ У СВІТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

 • Назвіть 3 факти, які ви дізналися з розділу.
 • Наскільки важливим є ті завдання, які ви виконали?
 • Де ви зможете використати знання з вивченого розділу?
 • Під час вивченого матеріалу ви досягли певних успіхів. Що ви робили для цього?
 • Де вам знадобиться новий досвід?
 • Із якими перешкодами ви зіткнулися під час опанування розділу? Як ви подолали труднощі?