Хімія. Рівень стандарту. 11 клас. Попель

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

Дослідження якісного складу солей

У вашому розпорядженні — розбавлена сульфатна кислота, розчини натрій гідроксиду, барій хлориду, аргентум нітрату, штатив із пробірками, піпетка, скляна паличка.

Виконайте завдання варіанта, який укаже вчитель.

ВАРІАНТ І

Завдання 1. Визначити якісний склад ферум(ІІІ) хлориду.

Завдання 2. Розрізнити в пронумерованих пробірках розчини нітратів Барію та амонію.

ВАРІАНТ II

Завдання 1. Визначити якісний склад ферум(ІІ) сульфату.

Завдання 2. Розрізнити в пронумерованих пробірках розчини метасилікату й ортофосфату Натрію.

Перед початком роботи продумайте свої дії за кожним завданням і складіть план експерименту.

Виконання завдань оформіть у вигляді таблиць.

Завдання 1

Формула йона, який визначається

Формула діючого йона (в реактиві)

Спостереження

...

...

...

Рівняння реакцій (у йонно-молекулярній та молекулярній формах):

Завдання 2

Номер пробірки

Формула реактиву

Спостереження

Висновок (формула солі в розчині)

...

...

...

...

Рівняння реакцій (у йонно-молекулярній та молекулярній формах):

  • 252. Як можна виявити в одному розчині:

а) катіони H+, NH+4 і Ва2+;

б) аніони OН-, CO2-3 і SO2-4?

Відповіді підтвердьте хімічними рівняннями в йонно-молекулярній формі.

  • 253. Як довести наявність відповідних катіонів і аніонів у розчині:

а) барій хлориду;

б) ферум(ІІІ) сульфату;

в) амоній ортофосфату?

  • 254. Запропонуйте варіанти розпізнавання розчинів сполук, які містяться у пронумерованих пробірках:

а) Na2CO3 і NaHCO3;

б) Na2SiO3, Na3PO4 і Na2CO3;

в) Na2S, Na2SO4 і Na2SO3;

г) NaCl, Na2CO3 і NH4Cl.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.