Підручник по Всесвітній історії. 7 клас. Пометун - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ II

Середньовічний світ Західної Європи

Священика уділ — за всіх молитися А рицаря — на полі бою битися І славою в борні покритися. Обов’язок селян — трудитися.

Етьєн де Фужер (XII ст.), єпископ Римський, автор «Книги манер», одного з перших творів французької літератури

§ 8. Зв’язок людини і природи. Дух середньовічного населення

1. ЗВ’ЯЗОК ЛЮДИНИ І ПРИРОДИ В СЕРЕДНЬОВІЧЧІ

Прочитайте пункт параграфа, позначаючи його окремі частини таким чином:

+ -» інформація, що була вам відома раніше;

- -» інформація, зміст якої для вас є новим;

! -» цікава інформація, яку ви не очікували побачити;

? -» те, про що ви хотіли б дізнатися більше.

Після закінчення обговоріть результати роботи з однокласниками.

В епоху Середньовіччя, як і раніше, життя людей залежало від природно-географічних чинників. Вони визначали тип житла й поселення, одяг та їжу, засоби зв’язку і, зрозуміло, знаряддя праці. Географічні умови суттєво впливали на появу та розвиток міст і торгівлі, на політичне та духовне життя, на побут населення і традиції.

Кліматології1 в сучасному розумінні цього слова в Середньовіччі не було, точних описів погоди залишилося небагато та й термометр винайшли аж наприкінці епохи. Проте сучасні вчені визначили, що в V-XV ст. клімат кілька разів змінювався, поки не встановився такий, що зберігається й у наш час.

Як наведені ілюстрації відображають текст першого пункту параграфа?

1. Родина біля каміну (мініатюра XIV ст.)

2. Середньовічний пейзаж сучасної Чехії

1 Кліматологія — наука, яка вивчає клімат на Землі.

Ландшафт, як і раніше, впливав на життя людей. На рівнинах вони будували села, а пагорби використовували для зведення оборонних споруд, неприступних замків. Природні рубежі, передусім річки, слугували кордонами між державами. Виходи до морів та океанів, наявність зручних бухт і повноводних річок сприяли розвиткові мореплавства, водного транспорту, рибальства й торгівлі. Основними торговельними шляхами Середньовіччя стали Середземне та Балтійське моря.

Упродовж майже всієї епохи Середньовіччя Західну Європу вкривали дрімучі, непрохідні ліси. Деревина значною мірою замінювала людям залізо, камінь, вугілля, була основним будівельним матеріалом. їстівні дари лісу: дичина, мед, гриби, ягоди, дикі трави тощо — складали основу харчування середньовічної людини.

Дедалі більше освоюючи природу, люди ціною величезних зусиль створювали новий — штучний ландшафт: копали канали, насипали греблі, зводили мости, осушували болота, корчували ліс під ріллю, будували нові поселення. Природу бездумно нищили — і це негативно відбивалося на довкіллі. Так, в Англії, Франції, Іспанії, Голландії вирубка лісів призвела до зменшення родючості ґрунтів, обміління річок та інших водойм, збіднення флори та фауни. У XV ст. було в основному вичерпано й непоодинокі поклади металевих руд та інші природні багатства.

Як на мініатюрах із середньовічного календаря — «Розкішного часослову герцога Беррійського» — зображено взаємодію людини та природи?

Брати Лімбурги. Сільськогосподарські роботи (лютий, липень, жовтень)

Гармонійнішими були відносини між людиною та природою на Сході. Це значною мірою пояснювалося світоглядом населення, яке під впливом східних релігій вважало людину частиною природи й намагалося зберігати довкілля, не завдаючи йому шкоди.

2. РУХ НАСЕЛЕННЯ

Крім Великого переселення народів, в епоху Середніх віків відбувалися й інші міграції, що пройшли трьома потужними хвилями. Лише в XV ст. відбулося остаточне розселення європейських народів на території, де вони живуть і понині.

1) Назвіть три хвилі масових міграцій населення в Середньовіччі.

Середньовічні міграції населення

2) Хто брав участь у походах? Чому разом із воїнами в дорогу вирушало й мирне населення? Які транспортні засоби використовувало?

Кіннотник-гун (сучасна історична реконструкція)

Отон Івекович. Прибуття хорватів на Адріатику

3. ВНУТРІШНЯ І ВОЄННА КОЛОНІЗАЦІЯ

Поясніть на прикладах, чому різні верстви середньовічного населення перебували у постійному русі. Знайдіть на карті (с. 126) території, пов’язані з німецьким «наступом на Схід».

Окремі групи населення постійно перебували в русі. Нові дослідження істориків довели, що тодішній люд був непосидющим і мусив мандрувати. Мова йде не тільки про скотарів-кочовиків, які пересувалися зі своїми стадами в пошуках незайманих пасовищ. «Осілі» землероби через швидке виснаження ґрунтів також шукали нових земель.

На освоєних землях поставали нові міста й села. Великі землевласники — королі, князі, герцоги, графи — були зацікавлені, аби їхні землі не стояли пусткою, а давали врожаї, отже, приносили прибуток. Тому поселенцям часто надавалися різні пільги, наприклад, на тривалий час їх звільняли від сплати податей. Так розвивалася внутрішня колонізація в Європі. Якщо нові поселення виникали за межами певної країни, то йшлося про зовнішню колонізацію.

Проте засвоєння територій не завжди йшло мирно. Протягом усього Середньовіччя нові землі захоплювалися й збройним шляхом. У такому випадку історики говорять про воєнну колонізацію. Яскравим прикладом воєнної колонізації є Хрестові походи й німецький «наступ на Схід».

Важливими причинами для пересування ставали й трагедії Середньовіччя, основними з яких були епідемії, голод і війни. Середньовічна людина потерпала від багатьох хвороб, проте найстрашнішою вважалася чума — «чорна смерть». У XIV ст. від чуми загинула майже третина європейців. Тікаючи від лихоліть війни, шукаючи порятунку від голоду, середньовічний люд освоював нові території та шляхи, здобував інші професії й створював свою культуру і традиції.

Розгляньте ілюстрації (с. 61-62) та поясніть:

• які засоби пересування застосовували мандрівники;

• чому мандрівники ставали об’єктами нападів.

Мандрівники-пілігрими (середньовічні мініатюри)

Середньовічний корабель (сучасна історична реконструкція)

Корабель (середньовічне зображення)

Напад на мандрівних купців (середньовічний барельєф)

1. Як у Середньовіччі створювали штучний ландшафт?

2. Хто брав участь у міграційних процесах?

3. Що таке внутрішня і зовнішня колонізація?

4. Уявіть себе журналістом і сформулюйте кілька запитань до середньовічних мандрівників. Попередньо визначте, до якої групи населення ви звертаєтесь.

5. Як ви вважаєте, чи була середньовічна людина більш залежною від природи, ніж сучасна? Доведіть. Чи можуть людина і природа співіснувати гармонійно, без конфліктів? Чому?

Визначте позитивні та негативні чинники, що впливали на життя людини в Середньовіччі, і занесіть їх до таблиці. Поясніть свою думку.

Позитивні чинники

Негативні чинники