Підручник по Всесвітній історії. 7 клас. Пометун - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 7. Практичне заняття. Вплив Візантії, імперії Карла Великого, Арабського Халіфату на становлення середньовічної Європи

Поява перших імперій Середньовіччя пов’язана, з одного боку, із грандіозними завоюваннями, а з іншого, — зі становленням двох світових релігій. У перші століття існування християнства зародилися Візантія і Франкська імперія, з появою ісламу постав Арабський Халіфат. Зусиллями трьох імперій були значною мірою збережені твори Давньої Греції і Давнього Риму. Взаємодія держав, створення народами, які населяли імперії, унікальних культур не тільки заклали основу єдиної і різнобічної середньовічної цивілізації, а й вплинули на подальший розвиток людства. Щоправда, жодна з цих імперій «не вийшла» за межі Середніх віків.

Назвіть: перші середньовічні імперії; періоди існування кожної з них; території, на яких вони існували; видатних діячів.

Подумайте, чи здійснили ці імперії вплив на європейську історію, чи їх існування пройшло для нащадків непомітно. Чому?

Працюючи на уроці, пам’ятайте, що наприкінці вам необхідно буде знову дати відповідь на останнє запитання.

Об’єднайтесь у 6 груп по 3-5 осіб. Із кожним пунктом параграфа працюватимуть по 2 групи протягом 10-12 хвилин. Ви маєте прочитати текст і обговорити відповіді на поставлені запитання. Після завершення роботи доповідач кожної групи представляє її думки класові.

1. КАРОЛІНГСЬКЕ ВІДРОДЖЕННЯ

Завдання групи 1

1. Розгляньте карту на с. 28. Назвіть території, завойовані Франкською імперією. Закінчіть речення: Територія імперії простягалася від... — до.... Які народи об’єднала імперія? На які народи, що жили поряд, вона могла впливати?

2. Що називають Каролінгським відродженням? На основі тексту визначте основні риси цього періоду й запишіть їх у зошит.

Завдання групи 2

1. Читаючи текст, визначте та запишіть у зошит, у чому значення Каролінгського відродження для подальшого розвитку європейської культури.

2. Розгляньте ілюстрації § 4 і на с. 51. Як вони доповнюють ваші висновки? (Скористайтеся фразою: На ілюстрації... я бачу..., це підтверджує....)

Алкуїн (мініатюра XVI ст.)

Франкська імперія була потужною державою раннього Середньовіччя.

Карл Великий прагнув відродити високу культуру античності, тому короткочасний період культурного розквіту за династії Каролінгів (VIII-IX ст.) дістав назву «Каролінгське відродження».

Карл Великий запрошував до свого двору освічених людей з інших країн — Італії, Іспанії, Англії. Зокрема, тут працював учений аббат Алкуїн, який написав перші доступні та зрозумілі підручники з граматики, риторики й діалектики, що ними користувалися протягом усього Середньовіччя. У Франкській державі зростала кількість освічених людей.

Недарма історики кажуть, що культура Каролінгського відродження була насамперед шкільною, бо мала на меті створення нових шкіл.

Карл Великий видавав капітулярії (закони), які стосувалися різних сфер життя франків. Ці закони лягли в основу середньовічного права. Карл дбав і про розвиток історичної науки. При його дворі були створені численні хроніки, які відтворювали історичні події того часу. Уривки з них й до сьогодні вміщуються у шкільні підручники історії.

Наслідуючи римських імператорів, Карл будував в Аахені й інших містах кам’яні палаци та церкви. Пам’ять про це зберігає Аахенська капела (домашня церква) — чи не єдина споруда, зведена за його правління, що дійшла до наших часів.

Надзвичайного розквіту досягло мистецтво книжкової мініатюри. У кінці VIII ст. за допомогою Карла Великого в Аахені було організовано майстерню з переписування книжок.

Капела в Аахені (VIII ст.)

Жан Фуке. Карл Великий Будівельник (1460 р.)

Завдяки зусиллям учених і переписувачів книг, латинську мову не було забуто: в результаті змішання латини й мов варварів-германців утворились італійська, португальська, румунська, іспанська та французька мови. Саме латину використовували в усіх навчальних закладах Середньовіччя.

2. ВІЗАНТІЯ — МІСТ У ЧАСІ ТА ПРОСТОРІ

Завдання групи 3

1. Розгляньте карту на с. 22. Назвіть території, завойовані Візантійською імперією. Закінчіть речення: Територія імперії простягалася від ... — до... .Які народи об’єднала імперія? На які народи, що жили по сусідству, вона могла впливати?

2. Чому Візантію історики називають мостом у часі та просторі? Запишіть у зошит свою відповідь.

Завдання групи 4

1. Ознайомтеся з текстом і випишіть у зошит, які з досягнень Візантії ми використовуємо дотепер.

2. Розгляньте ілюстрації § 5 та на с. 52-53. Як ілюстрації доповнюють ваші висновки?

(Скористайтеся фразою: На ілюстрації... я бачу..., це підтверджує....)

Невід’ємною частиною європейського Середньовіччя є історія Візантії — тисячолітньої імперії, яка, зберігаючи античну спадщину, справила значний вплив на розвиток культури європейських народів.

Візантія зберегла центри античної науки й освіти, на основі яких у Константинополі вже в IX ст. було відкрито вищу школу, де викладали міфологію, історію, літературу, а в XI ст. — університет із філософським і юридичним факультетами.

За імператора Константина Багрянородного (X ст.) було створено близько 50 своєрідних «енциклопедій» і окремих трактатів з медицини, історії, географії, військового мистецтва та інших наук. До нас дійшли праці імператора «Про керівництво імперією», «Про церемонії імператорського двору» тощо. Й сьогодні ці твори допомагають історикам досліджувати Візантію та Київську державу, дізнаватися про країни й народи, які існували поряд з цими державами.

Христос, що благославляє Константина Багрянородного (різьблення по слоновій кістці, близько 945 р.)

Христос Пантократор (ікона XIV ст., Афон)

Вишгородська Богоматір (Візантія, початок XII ст.)

Наприкінці IX ст. Візантія активно поширювала християнство в Київській державі, Болгарії, Сербії. Прийняття християнства ввело ці країни в коло європейських держав, укріпляло їх міжнародний авторитет, зміцнювало державну владу й територіальну єдність. Разом із християнством у цих державах поширюється іконопис, створений за візантійським каноном — особливими правилами зображення святих, біблійних сюжетів, добору кольорів тощо.

Наприклад, на багатьох іконах і фресках й до сьогодні Ісус Христос зображується із благословляючим жестом однієї руки та книгою в іншій. Такий тип зображення отримав назву Христос Пантократор, що означає Вседержитель. В історії України особлива роль належить візантійській іконі Божої Матері, привезеній до Києва у XII ст., яка спочатку перебувала в храмі міста Вишгорода.

Багато народів навчились у візантійців зводити храми, прикрашати їх мозаїками, фресками, створювати книжкові мініатюри.

І досі є поширеними запозичені у Візантії імена грецького походження: Андрій, Петро, Олександр, Галина, Ірина та ін.

Фрагмент мозаїки підлоги (V cт.)

Рельєф, що зображує імператорську сім’ю та інших глядачів на виставі (V ст.)

3. АРАБИ — ПОСЕРЕДНИКИ МІЖ ЗАХОДОМ І СХОДОМ

Завдання групи 5

1. Розгляньте карту на е. 44 Назвіть території, завойовані Арабським Халіфатом. Закінчіть речення: Територія Халіфату простягалася від ... - до ... . Які народи об’єднав Халіфат? На які народи, що жили по сусідству, він міг впливати?

2. Дехто з учених-істориків уважає, що араби були посередниками між Заходом і Сходом, а також між античністю та Середньовіччям. Чи погоджуєтеся ви з ними? Свої думки запишіть у зошит.

Завдання групи 6

1. Ознайомтеся з текстом, випишіть у зошит, які з досягнень арабської культури ми використовуємо дотепер.

2. Розгляньте ілюстрації до § 6 та нас. 54-55. Як ілюстрації доповнюють ваші висновки?

(Скористайтеся фразою: На ілюстрації... я бачу..., це підтверджує....)

Відтоді, як постав Арабський Халіфат, мусульмани і християни весь час взаємодіяли: воювали між собою, торгували, обмінювалися досягненнями культури тощо. А після того, як араби захопили Єрусалим, це місто стало священним для трьох релігій: іудаїзму, християнства та ісламу.

В Арабському Халіфаті значну увагу приділяли освіті, там створили вищі школи, що пізніше слугували прикладом для європейських. Крім шкіл, у великих містах відкривалися бібліотеки, які налічували сотні книжок, й обсерваторії. Арабськими досягненнями в науці, насамперед у медицині, природничих науках і філософії, користувалися європейські вчені протягом багатьох століть. А праці арабських учених про життя східних слов’ян залишаються важливим історичним джерелом для дослідження минулого нашої держави.

Середньовічні арабські мініатюри: «Літературне зібрання поблизу водойми»

«Середньовічна аптека»

Арабська, як і латина в Європі, стала мовою діловодства, літератури, науки та навчання для багатьох народів.

У Халіфаті збудували один з найкращих флотів, створили навігаційні прибори й карти, якими користувалися вже інші народи та країни.

Перша у світі аптека була відкрита в Арабському Халіфаті. Араби познайомили Європу з папером, що його винайшли китайці, індійськими шахами та цифрами, водночас освічені мусульмани читали в перекладі праці Платона, Аристотеля та інших античних учених.

Наслідуючи римські традиції користування лазнями, мусульмани поширили їх по всій державі. Лазні нагадували клуби, де можна було поспілкуватися один з одним.

1. Мечеть Аскарія (Ірак)

2. Мавзолей Саманідів у Бухарі (Узбекистан)

3. Молитовна зала Кордовської мечеті з колонами (Іспанія)

• Що цікавого ви дізнались на уроці? Що вас подивувало? Про що хотілося б дізнатися більше?

• Подумайте, чи справили ранньосередньовічні імперії вплив на європейську історію, чи їх існування минуло для нащадків непомітно. Чому ви так вважаєте? Аргументуйте.

Україна — це Європа

У IX ст. утворилася одна з найбільших держав середньовічної Європи — Київська держава (Русь-Україна). Вона стала надійною ланкою, що пов’язувала Західну Європу з країнами Сходу, Візантією та Скандинавією. Прийняття християнства зумовило її швидке входження в загальноєвропейську спільноту. І в європейських, і в арабських джерелах Київська держава постає самостійною країною, князі якої пов’язані шлюбами з правлячими династіями Європи, а воїни беруть участь у європейських битвах. Недарма сучасні історики порівнюють роль Київської держави в Східній Європі з Франкською імперією в Західній.

Наприкінці кожного розділу ви зможете ознайомитися із тим, як загальні процеси, що були притаманні країнам середньовічної Європи, відображалися в історії України, як наші предки долучалися до подій і традицій європейського життя. А створені при європейських храмах скрипторії — майстерні для переписування книг — набули поширення й на Русі-Україні та зберегли для нас пам’ять про матеріальний і духовний світ предків сучасних українців.

Княгиня Ольга в Константинополі з Константином Багрянородним (давньоруська мініатюра)

Готуємося до уроку узагальнення та тематичного оцінювання Перевірте свої знання з розділу «ПЕРШІ СЕРЕДНЬОВІЧНІ ДЕРЖАВИ»

• Пригадайте хронологічні межі та періодизацію Середньовіччя, час Великого переселення народів, існування та піднесення Франкського королівства, Франкської й Візантійської імперій, Арабського Халіфату, життя Мухаммада, виникнення ісламу, дати падіння Західної Римської імперії, утворення Франкської імперії, Верденського договору, початку ісламського літочислення, загибелі Візантійської імперії. Покажіть на карті зазначені держави.

• Визначте причини, сутність і наслідки Великого переселення народів. Покажіть на карті його напрямки.

• Охарактеризуйте становлення Середньовіччя та перші середньовічні держави, використовуючи поняття: «Середні віки», «цивілізація», «варвари», «Велике переселення народів», «варварське королівство», «Халіфат», «іслам», «Коран», «Каролінгське відродження», «арабо-мусульманська цивілізація», «василевс», «імперія».

• Оцініть внесок Франкської та Візантійської імперій, Арабського Халіфату до світової духовної спадщини.

• Складіть статтю до Вікіпедії про одного з історичних діячів раннього Середньовіччя, обґрунтуйте свій вибір.