Основи здоров’я. Повторне видання. 9 клас. Поліщук

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 20. Принципи формування міжособистісних стосунків. Стосунки з дорослими й однолітками

На цьому уроці ви дізнаєтеся про:

 • важливість розбудови міжособистісних стосунків;
 • стосунки з дорослими й однолітками.

Пригадайте!

Як потрібно будувати стосунки з людьми, які вас оточують, аби вони добре до вас ставилися?

Висловлюємо свою думку

Як ви розумієте вислів: «Сумніваюся, чи можна бути дійсно правдивим і щирим наодинці із собою. Адже правда, як і час, народжується із взаємин між людьми й залежить від них»? (К. Бліксен, данська письменниця).

Міжособистісні стосунки. Міжособистісні стосунки — це сукупність зв’язків, створених людьми; почуття, судження та звернення одне до одного; стосунки з близькими людьми: стосунки між дітьми, між чоловіком і дружиною, братом і сестрою. Звісно, міжособистісні стосунки не обмежуються колом сім’ї, між людьми, які нас оточують, теж існують взаємини.

Міжособистісні стосунки зароджуються й розвиваються в суспільних відносинах. Це й обмін інформацією, сприймання та розуміння людини людиною, вироблення спільної стратегії взаємодії. Які ж бувають міжособистісні стосунки? Вони можуть бути офіційні й неофіційні, стосунки керівництва та підлеглих, ділові й особисті, раціональні й емоційні. Офіційними називають стосунки, які виникають між людьми на посадовій основі. Вони фіксуються законом, регулюються положеннями, що затверджені офіційно, відповідними правилами та нормами. На відміну від них, неофіційні стосунки формуються на основі особистих, або приватних, стосунків між людьми. Ділові стосунки виникають унаслідок спільної праці людей, а особисті складаються між людьми незалежно від спільної праці. У раціональних міжособистісних стосунках головне — знання людей одне про одного й об’єктивні оцінки, які їм дає оточення. Емоційні взаємини — це, навпаки, оцінки суб’єктивні, що ґрунтуються на особистому, індивідуальному сприйнятті одне одного. Такі стосунки обов’язково супроводжуються позитивними або негативними емоціями; вони не завжди будуються на дійсній, об’єктивній інформації про людину.

Висловлюємо свою думку

Як ви розумієте народну мудрість: «Добре ставлення не купиш ні за які гроші, тому дорожи кожним його проявом до тебе»?

Принципи формування міжособистісних стосунків. Усі ми живемо в людському середовищі, тому постійно спілкуємося з великою кількістю людей, установлюючи з ними певні стосунки. Найбільше людина спілкується із членами своєї родини. Отже, стосунки в сім’ї для неї найважливіші. Сім’ю можна порівняти з мініатюрною державою, бо вона вирішує подібні питання: фінансові, житлові, «внутрішніх» і «зовнішніх» взаємин.

Спілкуючись, люди утворюють різні групи. Група — це спільнота людей, які об’єдналися для спільної роботи або спілкування. Кожний член групи має свій статус. Статус — це закріплені за людиною права й обов’язки, які визначають її місце в групі. Усе ваше життя проходить у групах. Спочатку це сім’я, клас, гуртки за інтересами, спорт. У кожній групі ви маєте свій статус, займаєте в ній своє місце й обов’язково враховуєте інтереси інших її членів і загальні інтереси групи.

У формуванні людських стосунків важливе значення мають сприйняття, оцінка й розуміння людьми одне одного. Розвиток міжособистісних стосунків у групі проходить кілька етапів.

Перший етап — етап знайомства: виникнення взаємного контакту, взаємного сприйняття й оцінки людьми одне одного, що зазвичай впливає на характер взаємин між ними.

Другий етап — етап дружніх стосунків: виникнення міжособистісних стосунків, формування внутрішнього ставлення людей одне до одного, поява неформального активу, тобто членів групи, що мають авторитет у багатьох членів колективу. Цей етап характеризується створенням системи міжособистісних і ділових стосунків між членами колективу, появою лідера групи, де всі учасники визнають його керівництво, покладаються на нього в прийнятті серйозних рішень і вирішенні важливих проблем.

Третій етап — етап товариських стосунків: зближення поглядів, підтримка одне одного, довіра. Цей етап розвитку стосунків характеризується високим рівнем згуртованості, єдності, близькості поглядів, оцінок і позицій.

Поміркуйте

Як ви розумієте українську народну мудрість?

• Приятелів тьма, а вірного друга нема.

• Були б пиріжки, будуть і дружки.

• У лиху годину пізнаємо вірну людину.

• Скарб — не друг, а друг — скарб.

• Друг-боягуз гірший за лютого ворога.

Які чинники впливають на міжособистісні стосунки. Пригадайте, що особистість — це активний діяч суспільного розвитку. Вона є продуктом стосунків людей. Особистість не може жити за межами суспільства, колективу, групи, вона в них стверджується, реалізується. Міжособистісні стосунки багато в чому залежать від того, як люди сприймають одне одного. Почуття, інтереси, увага — саме ці психічні прояви характеризують ставлення до особистості та її позицію. Міжособистісні стосунки реалізуються в групах, колективах, у процесі спілкування й можуть бути позитивними і негативними, формальними і неформальними тощо.

Я вважаю так. А ти?

Об’єднайтесь у пари й обговоріть подані нижче якості особистості, які характеризують її поведінку в міжособистісних стосунках.

Домінантність — характеризує схильність до лідерства, домінування;

упевненість у собі — незалежність, непохитність;

вимогливість — прямолінійність, наполегливість, конфліктність;

скептицизм — недовірливість, підозрілість, образливість, упертість, негативізм;

поступливість — сором’язливість, скромність, критичне ставлення до себе;

довірливість — залежність, слухняність, удячність, інертність;

добросердечність — здатність до взаємодопомоги, товариськість, доброзичливість, несамостійність;

чуйність — делікатність, ніжність, терпимість до недоліків, альтруїзм, бажання допомагати іншим.

• Як ці якості особистості можуть вплинути на позитивні та негативні міжособистісні стосунки? Проаналізуйте їх. Змоделюйте ситуації та проведіть рольову гру.

Стосунки з однолітками. У вашому житті важливу роль відіграють правильно побудовані стосунки з ровесниками. Останнім часом ви помічаєте, що сфера ваших стосунків значно розширюється. Ви більше часу витрачаєте на спілкування, збільшується ваш соціальний простір (серед найближчих друзів-старшокласників — учні інших шкіл, коледжів, студенти вишів). Ваше спілкування стає вибірковим у дружбі, підвищується й рівень вимог до спілкування. У розширенні сфери стосунків реалізується потреба переживати нові враження, набувати нового досвіду, відчувати себе в новій ролі, а також потреба в самовиявленні та розумінні іншими людьми. Так, ви шукаєте людину, яка розумітиме вас, співчуватиме й співпереживатиме, буде щирою з вами й матиме єдині з вами погляди.

Емоційна прив’язаність у міжособистісних стосунках на етапі юнацького віку реалізується в дружбі (мал. 52), яка є школою саморозкриття особистості, розуміння іншої людини. Її критеріями багато хто з вас вважає взаєморозуміння, взаємодопомогу, вірність і психологічну близькість.

Мал. 52. Пошук друзів — важлива моральна проблема юнацького віку

Дружба — це взаємини між людьми, що ґрунтуються на єдності поглядів, інтересів і життєвих цілей. Вона виявляється не тільки в спільній діяльності та спілкуванні, яке здебільшого зумовлюється зовнішніми обставинами, а й у духовному спілкуванні, взаємній особистій зацікавленості. Початковою формою дружби може бути товаришування, збагачене особистою приязню.

Дружба — це глибока й стійка особиста прихильність, яка витримала перевірку часом і загартована в труднощах, це союз людей, спілкування між якими стає їхньою моральною потребою. Велике значення в дружбі мають індивідуальні моральні якості — відвертість, чесність, щирість, відданість, довіра, вірність, безкорисливість, взаємна вимогливість. Адже у відвертому, щирому обміні думками, в обговоренні життєвих цілей і планів часто формуються переконання, відбувається самопізнання, самовизначення особистості, конкретизуються завдання самовиховання.

Запам’ятайте!

У дружбі ви випробовуєте себе, пізнаєте внутрішній світ — свій та інших. Для вас на сучасному етапі важливо, щоб інші сприймали вас такими, якими ви є.

Стосунки з дорослими. Особистісний розвиток у ранній юності особливо залежить від взаємин із дорослими. Такі стосунки іноді є суперечливими. З одного боку, ви прагнете самостійності, а з іншого — відчуваєте страх і тривогу, долаючи проблеми, потребуєте підтримки. У стосунках із дорослими ви також прагнете автономії та самостійності, обмежуєте права дорослих і розширюєте свої. Однак потрібно пам’ятати, що у світ дорослих ви входите через наслідування їхніх зовнішніх форм поведінки. Основним змістом спілкування з дорослими стають питання соціальних проблем, взаємин між людьми. Це й навчання, і вибір майбутньої професії, міжособистісні стосунки, захоплення, норми моралі, ваше минуле, теперішнє та майбутнє, атмосфера в родині тощо. Більшість із вас вважає, що проблеми життєвого самовизначення неможливо розв’язати в спілкуванні з ровесниками, оскільки їхній соціальний досвід ще не достатній для цього.

Добре, коли в стосунках із близькими людьми переважає довірливий тип взаємин (мал. 53). Це створює сприятливі умови для вирішення характерної для цього періоду проблеми пізнання себе, своїх можливостей і свого місця в житті. Щасливими є стосунки, коли батьки та близькі люди стають вам друзями. З ними легко проводити час, знаходити теми для розмов, а також займатися спільною діяльністю.

Мал. 53. Довіра — основа спілкування з дорослими

Коли стосунки будуються на недовірі, нерозумінні, взаємних звинуваченнях — це перешкоджає розвитку потреби в спілкуванні з дорослими й спонукає підлітків до пошуку відповідей на запитання, що постають перед ними, у колі однолітків. Останні, не володіючи достатнім соціальним досвідом і необхідними знаннями, дають суперечливу або неадекватну інформацію й на свій розсуд інтерпретують будь-які факти.

Працюємо разом

Рольова гра. Об’єднайтесь у групи та змоделюйте ситуацію, у якій стосунки з батьками та близькими людьми мають певні особливості.

Ситуація 1. Батьки та близькі люди постійно вказують вам, що робити, а ви не маєте права висловити власну позицію й не можете бути учасником рішень, які вас стосуються.

Ситуація 2. Ви можете бути учасником обговорення проблем, але батьки та близькі люди залишають право останнього рішення за собою без урахування вашої позиції.

Ситуація 3. Ви вільно висловлюєте свою думку щодо питань, які стосуються вас, і навіть можете приймати рішення, але повинні повідомити про це батьків, від яких залежить остаточне рішення.

Ситуація 4. Батьки чи близькі люди та ви маєте майже однакові права в прийнятті рішень.

Ситуація 5. Ви займаєте більш активну та впливову позицію у формуванні й прийнятті рішень.

Ситуація 6. Ви маєте вибір: інформувати батьків і близьких людей про свої рішення чи ні.

Ситуація 7. Батьки та близькі люди не знають про ваше рішення, тому що ви не вважаєте за необхідне їх інформувати.

• Які наслідки таких стосунків? Які з них, на вашу думку, є позитивними, а які — негативними? Обговоріть, що ви відчували, коли моделювали ситуації.

Кроки до успіху

Отже, міжособистісні стосунки на етапі ранньої юності є важливим чинником розвитку особистості. Спілкування з ровесниками характеризується розширенням сфери спілкування підлітка. Емоційна прив’язаність у міжособистісних стосунках реалізується в юнацькій дружбі. У стосунках із дорослими підлітки прагнуть звільнитися від контролю та опіки батьків і вчителів, а також від установлених ними норм і порядків. Однак потрібно пам’ятати, що в спілкуванні з дорослими підліток засвоює суспільно значущі критерії оцінок, цілі та мотиви поведінки, способи аналізу навколишньої дійсності й способи дій, що є дуже важливим чинником у подальшому житті кожної людини.

Трапляється, що на ґрунті непорозуміння виникають певні проблеми, суперечки, а іноді й конфліктні ситуації. Що ж тоді робити? Потрібно послуговуватися словами Д. Карнегі: «Єдиний спосіб перемогти в суперечці — це уникнути її... Ставтеся з розумінням до думок і бажань інших». Завжди пам’ятайте, що в конфліктах не буває переможців і переможених. Якщо конфлікт уже розпочався, то для того, щоб його залагодити або спрямувати в конструктивне русло, потрібно дотримуватися певних правил:

 • вирішувати проблему шляхом переговорів, а не образ;
 • обговорити умови проведення переговорів і поведінки під час них;
 • намагатися вирішити проблему конструктивно;
 • знайти рішення, яке влаштує обох, і домовитися його виконувати.

Людина живе в суспільстві. Вона постійно вибудовує свої стосунки з іншими людьми — і це дуже важливо для вирішення будь-яких проблем. Проте успіх і позитив будь-яких стосунків визначається насамперед взаєморозумінням. Так, багато суперечок, сварок виникає внаслідок недостатнього взаєморозуміння, нездатності почути одне одного, відчути розумом і серцем.

Доведіть, що ви знаєте

 • 1. Що таке міжособистісні стосунки?
 • 2. Як формуються міжособистісні стосунки?
 • 3. Які особливості стосунків із дорослими й однолітками?

Домашнє завдання

Обговоріть із дорослими, думка яких для вас важлива, поради, які допоможуть установити контакт із людьми. Поцікавтеся, чи можна їх використати за умови, що ви встановлюєте контакт із незнайомою людиною, яка набагато старша за вас.

Поради щодо встановлення контакту з іншими людьми:

 • якомога швидше знайти спільні інтереси;
 • по-дружньому ставитися до співрозмовника (усміхатися, уважно слухати);
 • не виявляти до співрозмовника зверхності;
 • щиро цікавитися співрозмовником і тим, про що він говорить;
 • намагатися діяти незалежно від свого настрою.

Шукаємо інформацію до наступного уроку

Напишіть твір-роздум на тему «Готовність до сімейного життя — це ...».Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.