Основи здоров’я. Повторне видання. 9 клас. Поліщук

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Основи здоров’я. Повторне видання. 9 клас. Поліщук

Цей підручник допоможе вам отримати нову інформацію, удосконалити життєві навички, переконатися в цінності здоров’я та неповторності життя. Ви дізнаєтеся про феноменальність життя та сучасне уявлення про здоров’я, про складові самореалізації, самопізнання, формування особистості, характеру, самооцінки, а також поповните свої знання про психологічні та моральні якості людини.

У підручнику запропоновано не тільки цікаву інформацію, а й багато практичних завдань, життєвих ситуацій, рольових ігор для розвитку важливих для вас умінь і навичок.

Розділ 1. Здоров’я людини

Здоровий спосіб життя кожного — запорук здоров’я нації

§ 1. Життя як феномен. Здоров’я як атрибут людського життя. Рівні здоров’я. Дотримання здорового способу життя

§ 2. Сучасне уявлення про здоров’я. Взаємозв’язок фізичної, психічної, соціальної та духовної складових здоров’я. Чинники, що впливають на показники здоров’я населення

§ 3. Сфери життя людини. Планування життя. Життєве кредо

Розділ 2. Фізична складов здоров’я

Збереження та зміцнення фізичної складової здоров’я

§ 4. Взаємозв’язок принципів особистої гігієни, адекватного харчування, рухової активності, повноцінного відпочинку. Види рухової активності. Вплив рухової активності на фізичне, психологічне й соціальне благополуччя людини

§ 5. Складові особистої гігієни. Гігієнічні процедури

§ 6. Біологічні ритми та здоров’я. Значення сну в юнацькому віці

§ 7. Харчування для здоров’я. Характеристика поживних речовин. Харчування при різному фізичному навантаженні. Контроль за масою тіла

Моніторинг здоров’я

§ 8. Види моніторингу фізичної складової здоров’я. Показники фізичного здоров’я

Розділ 3. Психічна й духовна складові здоров’я

Самореалізація особистості

§ 9. Самореалізація в підлітковому та юнацькому віці

§ 10. Складові самореалізації. Самопізнання та формування особистості. Формування самооцінки

§ 11. Поняття життєвого самовизначення. Складові життєвого самовизначення

§ 12. Критерії та мотиви для вибору професії. Профорієнтація

Емоційне благополуччя

§ 13. Природа та види емоцій. Поняття емоційної зрілості. Саморегуляція. Методи самоконтролю

Уміння навчатися

§ 14. Умови ефективного навчання. Індивідуальні особливості сприйняття та навчання

§ 15. Індивідуальні особливості сприйняття та навчання. Активне й пасивне навчання. Способи ефективного навчання й підготовки до Державної підсумкової атестації, планування часу

Самовиховання характеру

§ 16. Чинники, від яких залежить характер людини

§ 17. Риси характеру

§ 18. Роль життєвих цінностей у формуванні характеру. Цінності та якість життя. Моральний розвиток особистості. Самовиховання характеру

Розділ 4. Соціальна складова здоров’я

Тема 1. Соціальне благополуччя

Соціальна компетентність

§ 19. Стосунки й рівні спілкування. Навички ефективного спілкування

§ 20. Принципи формування міжособистісних стосунків. Стосунки з дорослими й однолітками

§ 21. Цінність родини. Чинники міцної родини. Готовність до сімейного життя

Репродуктивне здоров’я молоді

§ 22. Стан репродуктивного здоров’я молоді в Україні. Негативні наслідки ранніх статевих стосунків

§ 23. Вплив психоактивних речовин на репродуктивне здоров’я. Профілактика вроджених порушень стану здоров’я

ВІЛ/СНІД: проблема людини та проблема людства

§ 24. Епідемія ВІЛ-інфекції/СНІДу: загроза людині. Умови та шляхи інфікування ВІЛ. Формула індивідуального захисту

§ 25. Епідемія ВІЛ-інфекції/СНІДу: загроза людству. Законодавство України у сфері протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу

§ 26. Значення моральних цінностей для профілактики ВІЛ-інфікування та протидії дискримінації ВІЛ-позитивних людей

Тема 2. Сучасний комплекс проблем безпеки

§ 27. Безпека як потреба людини. Види та рівні загроз. Стратегія національної безпеки України. Сфери національної безпеки

§ 28. Глобальні загрози, породжені діяльністю людини

§ 29. Розвиток екологічно доцільного мислення та поведінки

§ 30. Міжнародне екологічне право. Екологічне законодавство України. Поняття інформаційного суспільства та сталого розвитку

Додатки

Словник термінівПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.