Фізика. 7 клас. Пістун

Лабораторна робота № 10. З’ясування умов плавання тіл

Мета роботи. 1. Закріпити вміння користуватися мензуркою і терезами. 2. Експериментально дослідити умови плавання тіл у рідині.

Обладнання. 1. Терези з набором важків. 2. Пробірка з корком. 3. Мензурка з водою. 4. Сухий пісок. 5. Дротяний гачок або нитка. 6. Фільтрувальний папір або клаптик тканини. 7*. Посудина з концентрованим розчином кухонної солі.

Хід роботи

1. Удома напередодні виконання роботи повторіть §39, §40 підручника й ознайомтеся з вказівками до лабораторної роботи №9.

2. Розгляньте вимірювальні засоби, що є у вас на столі, та оцініть їхні характеристики. Дані про прилади занесіть у таблицю.

Вимірювальний прилад

Ціна поділки

Межа вимірювання

Мензурка

Терези

3. Підготуйте терези до зважування.

4. Налийте воду в мензурку і виміряйте її об’єм V1. Результати цього та подальших вимірювань занесіть у таблицю.

6. У першому досліді обережно опустіть пробірку з піском у мензурку з водою й опишіть спостережуване явище (пробірка тоне, спливає на поверхню води чи плаває всередині неї).

7. Визначте об’єм води, витісненої пробіркою, за формулою: V = V2 - V1, де V2 — об’єм води і зануреної в неї пробірки.

8. Обчисліть виштовхувальну силу, що діє на пробірку з піском: FA = gpВV.

9. За допомогою гачка вийміть пробірку з мензурки, витріть її фільтрувальним папером і зважте на терезах, визначивши її масу m.

10. Обчисліть силу тяжіння, що діє на пробірку з піском: Fтяж = mg.

11. Порівняйте архімедову силу і силу тяжіння, зазначивши у відповідному стовпчику таблиці, яка з них більша чи вони однакові.

12. У другому досліді, відсипаючи або досипаючи пісок у пробірку і щоразу закорковуючи її, досягніть того, щоб пробірка плавала всередині води на будь-якій глибині: не тонула і не спливала.

13. Як і в першому досліді, виміряйте масу пробірки з піском, обчисліть архімедову силу і силу тяжіння та порівняйте їх.

14. У третьому досліді вийміть пробірку з води, відсипте з неї не менше половини наявної кількості піску, закоркуйте, за допомогою гачка занурте у воду і відпустіть. Простежте за поведінкою пробірки.

15. Визначте об’єм V зануреної частини пробірки (об’єм витісненої нею води).

16. Як і в попередніх двох дослідах, виміряйте масу пробірки з піском, визначте архімедову силу і силу тяжіння та порівняйте їх.

17*. Додаткове завдання. Опустіть пробірку з піском спочатку в мензурку з водою за умови, що вона плаває всередині води, а потім у мензурку з розчином солі. Опишіть, чим відрізняються результати цих дослідів та як їх пояснити. Такий дослід зручно провести відразу після другого досліду.

Навчальний проект № 2

Використовуючи теоретичні знання та набутий досвід при виконанні завдань 29-30 і лабораторної роботи №10, виконайте навчальний проект «Розвиток судно- та повітроплавання» за таким планом:

  • 1. Фізичні основи судно- та повітроплавання.
  • 2. Історія судно- та повітроплавання.
  • 3. Сучасний стан судно- та повітроплавання
  • 4. На основі матеріалів, узятих в Інтернеті, оцініть перспективи розвитку судно- та повітроплавання.