Географія. Повторне видання. 8 клас. Пестушко

Тема 3. Населення регіону

ВАМ ЦЕ ПОТРІБНО, ЩОБ:

 • знати кількість населення вашого регіону;
 • пояснювати роль руху населення у вашому регіоні;
 • вміти оцінювати стан зайнятості у вашому регіоні;
 • висловлювати судження щодо безробіття у вашому регіоні.

§ 64. Кількість та структура населення. Етнічний склад. Зайнятість населення

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

 • Що таке природний та механічний рух населення?
 • Який є загальний рівень зайнятості в Україні?

Кількість і структура населення. Вам уже відомо, що населення розподілилося по території України нерівномірно. Історично склалося, що більшими за чисельністю населення є східні області, а меншими - західні. При цьому чисельність населення деяких областей відрізняється в 4,5 раза. Так, у Донецькій області нині мешкає близько 4,1 млн осіб. У Дніпропетровській - близько 3,1 млн, у Харківській - 2,6 млн. Водночас у Чернівецькій живе лише 898 тис. осіб.

Чисельність населення будь-якої області зумовлена передусім природним рухом населення. З попереднього матеріалу вам уже відомо, що особливістю природного руху в усіх областях України є від’ємний природний приріст. Найгірша ситуація щодо природного приросту в Дніпропетровській, Донецькій і Харківській областях (див. Додаток 5).

На чисельність населення областей впливає і механічний рух населення. Хоча останніми роками темпи еміграції в Україні загалом стабілізувалися, та через міграції у більшості областей чисельність населення скорочується. Найбільших втрат зазнали Донецька і Луганська області. Найбільший притік мігрантів у Київській області (див. Додаток 6).

За станом на початок 2020 р. в усіх областях без винятку домінувало жіноче населення. Найбільше це помітно в Чернігівській і Донецькій областях (див. Додаток 7).

Віковий склад регіонів також різниться, що відображає Додаток 8.

Урбанізованими є переважна кількість областей України. Більша частина їхніх мешканців живе в містах. Лише в Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській і Чернівецькій областях переважає сільське населення (див. Додаток 9).

Етнічний склад. Етнічний склад населення областей України також помітно відрізняється. Найстрокатішим він зазвичай стає з наближенням до кордонів. Так, в АР Крим проживають представники 10 народів, у Донецькій області - 8, у Закарпатській - 7. Крім того, досить різноманітний етнічний склад і у промислових областях, як-от в Одеській, де проживає 9 етносів, у Запорізькій - 8, Харківській - 7 тощо. Східні області України - Донецька і Луганська - характеризуються найменшою часткою українців, тут найбільше російськомовних жителів.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/ з’ясуйте поточні дані щодо кількості представників кожної з національностей у вашому регіоні.

Особливості зайнятості населення. Зайняте населення розподілено по території України нерівномірно. Найвищий рівень зайнятості спостерігався в Харківській (73,3 %), Черкаській (71,3 %) та в місті Києві (70,9 %), а найнижчий - у Волинській (58,7 %). Через особливу ситуацію на сході країни відносно невисоку зайнятість демонструють Луганська і Донецька області - 69,5 і 61,1 % відповідно.

Невисока зайнятість населення в ряді областей спричинює відповідно високий рівень безробіття (див. Додаток 10). У багатьох з них відсоток безробітних перевищує середній показник безробіття по країні. Але особливо вирізняються Луганська і Донецька області - 13,7 % і 13,6 % відповідно. Так само високі показники безробіття демонструють Кіровоградська (11 %), а також Волинська та Полтавська, у кожній з яких 10,6 % робочої сили є безробітними. Найнижчий відсоток безробітних у Харківській (5,0 %), Київській (5,9 %) і Одеській областях, а також у місті Києві (5,8 %).

За 9 місяців 2020 року в усіх регіонах відбулося зростання рівня безробіття. Найнижчий рівень безробіття спостерігався в Харківській (5,9 %), Київській (6,8 %), Одеській (6,9 %) областях та місті Києві (6,6 %), а найвищий - Кіровоградській (12,5 %), Волинській (12,4 %), Донецькій (14,7 %) та Луганській (15,4 %) областях.

ГОЛОВНЕ

• Більшими за чисельністю населення є східні, а меншими - західні області України.

• Природний приріст у всіх областях України є від’ємний.

• Населення більшої кількості областей скорочується також через міграцію.

• Етнічний склад населення найбільш строкатий у прикордонних і промислових областях України.

• Зайняте населення розподілено по території України нерівномірно.

• Відсоток безробітних коливається залежно від регіону в межах 5,0-13,7 % кількості робочої сили.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ

 • 1. Які особливості природного руху у вашому регіоні?
 • 2. Визначте, яке населення - міське чи сільське - переважає у вашій області.
 • 3. Поясніть причини міграції жителів вашої області.
 • 4. З’ясуйте етнічний склад вашого регіону.
 • 5. Проаналізуйте ситуацію у вашому регіоні щодо зайнятості населення і спрогнозуйте її наслідки.
Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст